Strona główna Aktualności 5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

WYDARZENIA:

 

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

Betan autoklawizowanyW dniach 14-17 września w Bydgoszczy odbyła się 5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego betonu Komórkowego "Zapewnienie zrównoważonego rozwoju". Konferencja odbyła się w Polsce z okazji 60-lecia uruchomienia produkcji betonu komórkowego w Polsce. Wcześniejsze Konferencje odbywały się w Wielkiej Brytanii (2005), Szwajcarii (1983 i 1992) oraz w Szwecji (1960).

 

 

Organizatorami Konferencji byli:

 • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA);
 • Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB);
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie (ICiMB - CBB CEBET);
 • Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP).

 

Sponsorem Konferencji był producent betonu komórkowego, firma SOLBET Spółka z o.o. W konferencji uczestniczyło ok. 300 osób z 32 krajów świata. W sumie przedstawionych było 75 referatów dotyczących autoklawizowanego betonu komórkowego.  Konferencja była podzielona na pięć sesji tematycznych:


Referaty:Poster
Temat 1
Najnowsze osiągnięcia w zakresie surowców i produkcji.
Temat 2
Właściwości produktów z ABK, zapraw i gotowych materiałów.
Temat 3
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technik budowy i właściwości
Temat 4
Zrównoważony rozwój w produkcji i zastosowaniu ABK i trwałości konstrukcji z ABK.
Temat 5
Normy i inne przepisy.
Wszystkie sesje i referaty były prowadzone w j. angielskim.

 

 

Oprócz referatów wygłaszanych odbyła się również sesja posterowa.  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych również brał udział w tej sesji wystawiając, wspólnie z ITB, plakat pt.: "Właściwości akustyczne ścian z betonu komórkowego".

Konferencję rozpoczęła Ceremonia rozpoczęcia, którą wygłosił Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów p. Mieczysław Soboń.  Następnie odbył się wykład inauguracyjny na których wystąpili:

 

 • Szef odpowiedzialny za budownictwo w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczości i Przemysłu Komisji Europejskiej p. Vicente Leoz;
 • Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego p. Jos Cox;
 • Przedstawiciel Uniwersytetu Kongston w Londynie p. John J. Roberts;
 • Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego p. Dariusz Boroński;
 • Kierownik Centrum Badań Betonów CEBET Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych p. Genowefa Zapotoczna-Sytek, która wygłosiła referat: "60 lat autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce. Historia i przyszłość".


Patronat honorowy Konferencji objął Wicepremier, Minister Gospodarki p. Waldemar Pawlak, który nie mogąc uczestniczyć w Konferencji, przekazał oficjalny list dla uczestników Konferencji. W imieniu Ministra Waldemara Pawlaka list odczytał Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych p. Stanisław Traczyk.

Pracownicy ICiMB - Centrum Badań Betonów CEBET byli autorami i współautorami pięciu referatów:

 

 • "60 lat autoklawizowanego betonu komórkowego. Historia i przyszłość". Genowefa Zapotoczna-Sytek (CEBET), Mieczysław Soboń (SPB);
 • "Popioły lotne nowej generacji jako surowiec do produkcji ABK". Katarzyna Łaskawiec (CEBET), Genowefa Zapotoczna-Sytek (CEBET), Piotr Gębarowski (CEBET), Jan Małolepszy (AGH).
 • "Promieniotwórczość autoklawizowanego betonu komórkowego - prawda czy mit?" Katarzyna Lubińska (CEBET), Genowefa Zapotoczna-Sytek (CEBET), Kalina Mamont-Cieśla (CLOR).
 • "Autoklawizowany beton komórkowy - bezpieczny dla ludzi i środowiska" Bogumiła Górska (CEBET), Genowefa Zapotoczna-Sytek (CEBET), Piotr Gębarowski (CEBET), Agnieszka Michalik (CEBET), Marek Gawlicki (AGH).
 • "Właściwości akustyczne ścian z betonu komórkowego" Genowefa Zapotoczna-Sytek (CEBET), Piotr Gębarowski (CEBET), Barbara Szudrowicz (ITB).


 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013