Strona główna Aktualności VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego ZAKOPANE 2011

WYDARZENIA:

 

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego ZAKOPANE 2011
wtorek, 04 października 2011 13:36

Polskie towarzystwo ceramiczne logo W dniach 22-25 września 2011 w Zakopanem odbyła się VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Przedmiotem konferencji były ostatnie osiągnięcia naukowe i technologiczne w obszarze materiałów ceramicznych.
Na program Konferencji składały się sesje referatowe i posterowe oraz specjalna sesja poświęcona prezentacji projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, dotyczących materiałów ceramicznych i kompozytowych.

 

 

Pracownicy z naszego Instytutu zaprezentowali na konferencji:

 

Referaty:

  1. Otrzymywanie ceramiki przezroczystej ze spinelu MgAl2O4 z wykorzystaniem techniki izostatycznego prasowania na gorąco. A. Witek, K. Perkowski, M. Osuchowski, I. Witosławska, G. Konopka, Paulina Tymowicz-Grzyb ICiMB, Zakład Nanotechnologii w Warszawie Z. Librant, H. Węglarz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  2. Możliwości zwiększenia odporności na ścieranie wyłożeń ogniotrwałych metodą spawania ceramicznego J. Czechowski ICiMB, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  3. Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości P. Pichniarczyk, G. Malata, H. Szeląg ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  4. Ceramiczny pigment cyrkonowo-prazeodymowy C. Dziubak ICiMB, Zakład Technologii Ceramiki w Warszawie

 

Postery:

Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości zapraw gipsowych


Paweł Pichniarczyk, Małgorzata Niziurska, Krzysztof Nosal
ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal

Kinga Czechowska*, Włodzimierz Mozgawa**, Bronisław Psiuk*
*ICiMB, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
** AGH w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wpływ lepkości metylocelulozowy na właściwości zapraw gipsowych

Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal

Metoda otrzymywania spieków tlenku cynku o unikalnych właściwościach optycznych

Adam Witek, Marcin Osuchowski, Artur Oziębło, Krzysztof Perkowski, Irena Witosławska, Gustaw Konopka, Paulina Tymowicz-Grzyb
ICiMB, Zakład Nanotechnologii w Warszawie
Krzysztof Fronc
Instytut Fizyki PAN
Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych

Adam Witek, Marcin Osuchowski, Artur Oziębło, Krzysztof Perkowski, Irena Witosławska, Gustaw Konopka, Paulina Tymowicz-Grzyb
ICiMB, Zakład Nanotechnologii w Warszawie
Krzysztof Fronc
Instytut Fizyki PAN
Metoda otrzymywania spieków tlenku cynku o unikalnych właściwościach optycznych
Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych
Wpływ składu chemicznego na widma optyczne jonów neodymu i dysprozu w szkłach
Sebastian Sacha*, Mateusz Konieczny**, Dominik Dorosz ***, Katarzyna Cholewa-Kowalska**, Maria Łączka**
* ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
** AGH w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
*** Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013