Strona główna Aktualności Diamentowy Jubileusz ICiMB

WYDARZENIA:

 

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

Diamentowy Jubileusz ICiMB

Logo6016 maja 2012 roku w OCH-teatrze w Warszawie, odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Licznie zgromadzonych gości (260 osób) powitał gospodarz spotkania dyrektor ICiMB Stanisław Traczyk. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się:przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Gospodarki, reprezentanci Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, agencji wspierających naukę (NCN, NCBiR), Rady Głównej Instytutów Badawczych, przemysłu jak również pracownicy Instytutu, emerytowani i obecni.


DyrktorW swoim wystąpieniu dyrektor Traczyk zwrócił uwagę m.in. na ścisłe kontakty wiążące ICiMB z podmiotami gospodarczymi, a wśród nich z Ceramiką Paradyż, Ceramiką Tubądzin, Zakładami Porcelany Stołowej Lubiana, Zakładami Ceramicznymi „Bolesławiec” i Ceramiką Artystyczną w Bolesławcu, Zakładami Magnezytowymi Ropczyce S.A.,  a także z wieloma zakładami wchodzącymi w skład Stowarzyszeń Producentów Cementu i Betonów. Dyrektor podkreślił również, że osiągnięcia 60 lat działalności Instytutu są wynikiem dużego zaangażowania i bardzo dobrej profesjonalnej pracy naszej, wysoko wykwalifikowanej załogi. Serdecznie podziękował całej załodze za dotychczasowe znaczące dokonania, wyrażając przekonanie, Wręczenie odznaczeńże Instytut będzie się dalej rozwijał i nadal będzie uznanym, docenianym ośrodkiem badawczym.

Szczególnie ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom ICiMB. Aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu  w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Minister Olgierd Dziekoński. Odznaczeni zostali:

 

 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO BADAWCZEJ:
 • Pan Jerzy CZECHOWSKI- ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pani Cecylia DZIUBAK- SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Paweł PICHNIARCZYK- SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Albin GARBACIK- BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
ZA WZOROWE, WYJĄTKOWO SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRACY ZAWODOWEJ ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
 • Pan Józef BARAŃSKI
 • Pani Danuta CHMIELEWSKA
 • Pan Mirosław GNOIŃSKI
 • Pani Lucyna JANECKA
 • Pani Joanna KARAŚ
 • Pan Andrzej RONDUDA
 • Pan Franciszek SŁADECZEK
 • Pan Zdzisław STACHURA
 • Pani Elżbieta ŻELAZOWSKA
 • Pan Piotr SOŁTYS (odznaczony pośmiertnie)

W imieniu odznaczonych głos zabrał dr inż. Jerzy Czechowski.

 

prof MałolepszyPrzewodniczący Rady Naukowej ICiMB prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy w swoim wystąpieniu dokonał przeglądu historycznego postaci- wybitnych naukowców, którzy byli członkami Rady Naukowej i jej przewodniczącymi. Licznie przybyli goście długo składali życzenia Dyrekcji Instytutu oraz  odczytywali listy gratulacyjne.

 

WŚRÓD ZABIERAJĄCYCH GŁOS ZNALEŹLI SIĘ:
 • Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, List od Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów
 • Tomasz Waźbiński, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Krzysztof Szamałek, Z-ca Dyrektora ICiMB ds. Naukowo Badawczych, Sekretarz Naukowy List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Profesor Barbary Kudryckiej
 • Teresa Jakutowicz, Radca Ministra List od Podsekretarza Stanu Janusza Żbika z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych,
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Przewodniczący RGIB,
 • Jerzy Kątcki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Rady NCBiR
 • Jacek Śliwiński, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 • Leonard Palka, Cementownia Kujawy w Bielawach, Prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu, Dyrektor Cementowni Kujawy
 • Mieczysław Soboń, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów
 • Stanisław Tępiński, Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Prezes
 • Krystyna Wawrzyniak, Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. Prezes
 • Józef Siwiec, Zakłady Magnezytowe “Ropczyce” SA, Prezes
 • Helena Smoleńska, Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artysytczna Bolesławiec, Prezes

 

Dyrektor TraczykICiMB otrzymał nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dziedzinie budownictwa, a także pamiątkowe medale, w tym medal „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego oraz odznakę „Za zasługi dla Ceramiki Budowlanej” od Związku Producentów Ceramiki Budowlanej, a także dyplomy i upominki od wielu zaprzyjaźnionych osób i instytucji z kraju i zagranicy.

 

prof. KurdowskiReferat okolicznościowy pt. „Pamiętamy” wygłosił z erudycją i swadą, niezawodny jak zawsze prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski. Profesor zaprezentował sylwetki protoplastów obecnego Instytutu, doceniając także obecnych pracowników i ich dokonania. Miłym akcentem było przypomnienie słynnej bramki zdobytej przez naszą reprezentację w Anglii w 1973 roku Zasłużeni dla ICiMBw meczu Polska- Anglia, co wzbudziło ogólną radość wśród zebranych i powinno stanowić dobry prognostyk dla naszej reprezentacji w meczach Euro 2012.

 

Oficjalną cześć uroczystości zakończyło wręczenie przez Dyrektora Stanisława Traczyka oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Jana Małolepszego  okolicznościowych odznaczeń: Zasłużony dla ICiMB.

MEDALE OTRZYMALI:
 • Sławomir Cichoński, Menedżer - Baumit Wrocław
 • Andrzej Feruga, Dyrektor Generalny Knauf Bauprodukte Polska
 • Artur Kropielnicki, Dyrektor techniczny - Knauf Bełchatów sp. zoo
 • Marek Małecki, Prezes Zarządu - SOLBET Spółka z o.o.
 • Jan Małolepszy, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Mat. Budowlanych
 • Leonard Palka, Dyrektor – Cementownia Kujawy – Lafarge
 • Andrzej Rybarczyk, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – Cementownia Odra
 • Józef Siwiec, Dyrektor Generalny - Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
 • Helena Smoleńska, Prezes Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna
 • Mieczysław Soboń, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – SOLBET Kolbuszowa
 • Aleksander Szczytowski, Emerytowany Dyrektor
 • Stanisław Tępiński, Prezes – Ceramika Paradyż
 • Józef Widaj, Emerytowany Profesor
 • Andrzej Wodzyński, Prezes Zakładu Ceramiki Budowlanej Ceramika Tubądzin
 • Tadeusz Wrześniak, Właściciel Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.
 • Bolesław Ziemba, Emerytowany Profesor

Tort JubileuszowyPyszny tort jubileuszowy z widocznym logo Instytutu był doskonałym przerywnikiem przed występem Krystyny Jandy w inscenizacji pt. „Piosenki z teatru”. Jubileuszowe spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem połączonym z długimi rozmowami uczestników.

Występ Pani Krystyny JandyJubileusz 60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych to szczególna rocznica, świadectwo wieloletniej, wzajemnej współpracy i partnerstwa. Działalność ICiMB, przynosi wymierne korzyści społeczeństwu, jest kontynuacją prac naszych antenatów. Jubileusz był dobrym momentem na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć,  a także czasem na planowanie przyszłości, by skupić się na zapewnieniu najwyższego poziomu naukowo-technicznego oferowanych przez ICiMB rozwiązań technologicznych i produktowych. Należy dodać, że wydarzenia jubileuszowe, w tym wcześniejsze konferencje i debaty naukowe, organizowane były pod wspólnym hasłem „Tradycja i Nowoczesność”. Trwałym śladem Jubileuszu- pozostaną wydawnictwa,  w tym monografia.

Możemy być dumni- stworzyliśmy wspólnie silną organizację, która jest zauważana.  Uroczystość z wielką kulturą prowadził redaktor Krzysztof  Michalski z Polskiego Radia.

 

 
 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

 WARSZAWA 05.04.18

"Analiza zawartości chloru w próbkach stałych metodą chromatografii jonowej"

 

 OPOLE 12.04.18

 "Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach"

 

 GLIWICE 19.04.18

"Krajowe Oceny Techniczne"

 

"Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru"

 

"Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementu portlandzkiego i belitowego"KRAKÓW 26.04.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013