Strona główna Aktualności Diamentowy Jubileusz ICiMB

WYDARZENIA:

 

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Diamentowy Jubileusz ICiMB
czwartek, 24 maja 2012 11:36

Logo6016 maja 2012 roku w OCH-teatrze w Warszawie, odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Licznie zgromadzonych gości (260 osób) powitał gospodarz spotkania dyrektor ICiMB Stanisław Traczyk. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się:przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Gospodarki, reprezentanci Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, agencji wspierających naukę (NCN, NCBiR), Rady Głównej Instytutów Badawczych, przemysłu jak również pracownicy Instytutu, emerytowani i obecni.


DyrktorW swoim wystąpieniu dyrektor Traczyk zwrócił uwagę m.in. na ścisłe kontakty wiążące ICiMB z podmiotami gospodarczymi, a wśród nich z Ceramiką Paradyż, Ceramiką Tubądzin, Zakładami Porcelany Stołowej Lubiana, Zakładami Ceramicznymi „Bolesławiec” i Ceramiką Artystyczną w Bolesławcu, Zakładami Magnezytowymi Ropczyce S.A.,  a także z wieloma zakładami wchodzącymi w skład Stowarzyszeń Producentów Cementu i Betonów. Dyrektor podkreślił również, że osiągnięcia 60 lat działalności Instytutu są wynikiem dużego zaangażowania i bardzo dobrej profesjonalnej pracy naszej, wysoko wykwalifikowanej załogi. Serdecznie podziękował całej załodze za dotychczasowe znaczące dokonania, wyrażając przekonanie, Wręczenie odznaczeńże Instytut będzie się dalej rozwijał i nadal będzie uznanym, docenianym ośrodkiem badawczym.

Szczególnie ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom ICiMB. Aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu  w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Minister Olgierd Dziekoński. Odznaczeni zostali:

 

 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO BADAWCZEJ:
 • Pan Jerzy CZECHOWSKI- ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pani Cecylia DZIUBAK- SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Paweł PICHNIARCZYK- SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Albin GARBACIK- BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
ZA WZOROWE, WYJĄTKOWO SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRACY ZAWODOWEJ ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
 • Pan Józef BARAŃSKI
 • Pani Danuta CHMIELEWSKA
 • Pan Mirosław GNOIŃSKI
 • Pani Lucyna JANECKA
 • Pani Joanna KARAŚ
 • Pan Andrzej RONDUDA
 • Pan Franciszek SŁADECZEK
 • Pan Zdzisław STACHURA
 • Pani Elżbieta ŻELAZOWSKA
 • Pan Piotr SOŁTYS (odznaczony pośmiertnie)

W imieniu odznaczonych głos zabrał dr inż. Jerzy Czechowski.

 

prof MałolepszyPrzewodniczący Rady Naukowej ICiMB prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy w swoim wystąpieniu dokonał przeglądu historycznego postaci- wybitnych naukowców, którzy byli członkami Rady Naukowej i jej przewodniczącymi. Licznie przybyli goście długo składali życzenia Dyrekcji Instytutu oraz  odczytywali listy gratulacyjne.

 

WŚRÓD ZABIERAJĄCYCH GŁOS ZNALEŹLI SIĘ:
 • Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, List od Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów
 • Tomasz Waźbiński, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Krzysztof Szamałek, Z-ca Dyrektora ICiMB ds. Naukowo Badawczych, Sekretarz Naukowy List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Profesor Barbary Kudryckiej
 • Teresa Jakutowicz, Radca Ministra List od Podsekretarza Stanu Janusza Żbika z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych,
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Przewodniczący RGIB,
 • Jerzy Kątcki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Rady NCBiR
 • Jacek Śliwiński, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 • Leonard Palka, Cementownia Kujawy w Bielawach, Prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu, Dyrektor Cementowni Kujawy
 • Mieczysław Soboń, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów
 • Stanisław Tępiński, Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Prezes
 • Krystyna Wawrzyniak, Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. Prezes
 • Józef Siwiec, Zakłady Magnezytowe “Ropczyce” SA, Prezes
 • Helena Smoleńska, Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artysytczna Bolesławiec, Prezes

 

Dyrektor TraczykICiMB otrzymał nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dziedzinie budownictwa, a także pamiątkowe medale, w tym medal „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego oraz odznakę „Za zasługi dla Ceramiki Budowlanej” od Związku Producentów Ceramiki Budowlanej, a także dyplomy i upominki od wielu zaprzyjaźnionych osób i instytucji z kraju i zagranicy.

 

prof. KurdowskiReferat okolicznościowy pt. „Pamiętamy” wygłosił z erudycją i swadą, niezawodny jak zawsze prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski. Profesor zaprezentował sylwetki protoplastów obecnego Instytutu, doceniając także obecnych pracowników i ich dokonania. Miłym akcentem było przypomnienie słynnej bramki zdobytej przez naszą reprezentację w Anglii w 1973 roku Zasłużeni dla ICiMBw meczu Polska- Anglia, co wzbudziło ogólną radość wśród zebranych i powinno stanowić dobry prognostyk dla naszej reprezentacji w meczach Euro 2012.

 

Oficjalną cześć uroczystości zakończyło wręczenie przez Dyrektora Stanisława Traczyka oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Jana Małolepszego  okolicznościowych odznaczeń: Zasłużony dla ICiMB.

MEDALE OTRZYMALI:
 • Sławomir Cichoński, Menedżer - Baumit Wrocław
 • Andrzej Feruga, Dyrektor Generalny Knauf Bauprodukte Polska
 • Artur Kropielnicki, Dyrektor techniczny - Knauf Bełchatów sp. zoo
 • Marek Małecki, Prezes Zarządu - SOLBET Spółka z o.o.
 • Jan Małolepszy, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Mat. Budowlanych
 • Leonard Palka, Dyrektor – Cementownia Kujawy – Lafarge
 • Andrzej Rybarczyk, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – Cementownia Odra
 • Józef Siwiec, Dyrektor Generalny - Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
 • Helena Smoleńska, Prezes Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna
 • Mieczysław Soboń, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – SOLBET Kolbuszowa
 • Aleksander Szczytowski, Emerytowany Dyrektor
 • Stanisław Tępiński, Prezes – Ceramika Paradyż
 • Józef Widaj, Emerytowany Profesor
 • Andrzej Wodzyński, Prezes Zakładu Ceramiki Budowlanej Ceramika Tubądzin
 • Tadeusz Wrześniak, Właściciel Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.
 • Bolesław Ziemba, Emerytowany Profesor

Tort JubileuszowyPyszny tort jubileuszowy z widocznym logo Instytutu był doskonałym przerywnikiem przed występem Krystyny Jandy w inscenizacji pt. „Piosenki z teatru”. Jubileuszowe spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem połączonym z długimi rozmowami uczestników.

Występ Pani Krystyny JandyJubileusz 60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych to szczególna rocznica, świadectwo wieloletniej, wzajemnej współpracy i partnerstwa. Działalność ICiMB, przynosi wymierne korzyści społeczeństwu, jest kontynuacją prac naszych antenatów. Jubileusz był dobrym momentem na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć,  a także czasem na planowanie przyszłości, by skupić się na zapewnieniu najwyższego poziomu naukowo-technicznego oferowanych przez ICiMB rozwiązań technologicznych i produktowych. Należy dodać, że wydarzenia jubileuszowe, w tym wcześniejsze konferencje i debaty naukowe, organizowane były pod wspólnym hasłem „Tradycja i Nowoczesność”. Trwałym śladem Jubileuszu- pozostaną wydawnictwa,  w tym monografia.

Możemy być dumni- stworzyliśmy wspólnie silną organizację, która jest zauważana.  Uroczystość z wielką kulturą prowadził redaktor Krzysztof  Michalski z Polskiego Radia.

 

 
 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013