Strona główna Aktualności Diamentowy Jubileusz ICiMB

WYDARZENIA:

 

15 października 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem

 

więcej informacji...

8 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 2619/2018 Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pichniarczyk został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” za osiągnięcia naukowe oraz zmianę przestrzeni publicznej przy ul. Lipowej w Krakowie.

 

więcej informacji...

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się X jubileuszową Konferencję DNI BETONU 2018

 

więcej informacji...

W dniu 9 października 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło wziął udział w konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 26-27 września 2018 roku odbyło się Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo.

 

więcej informacji...

W dniach 24-26 września 2018 delegacja z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie w składzie: Dyrektor Oddziału dr inż. Artur Oziębło, Pani dr inż. Agnieszka Antosik, Pan dr Arkadiusz Gąsiński, pojechała do Włoch w celu odwiedzenia dwóch międzynarodowych imprez targowych

 

więcej informacji...

24 września 2018 roku odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Badawczych, które zgodnie z projektem ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz wejdą w skład Sieci.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Patronem Naukowym tegorocznej edycji  Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions oraz organizatorem konferencji targowej

 

więcej informacji...

W dniach 9-12 września Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej już po raz dziesiąty gościł wybitne osobistości na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018

 

więcej informacji...

W dniach 13-14 września 2018 r. odbędzie się w Warszawie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe - wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

 

więcej informacji...

W dniach 3-6 września 2018 r. na Uniwersytecie w Poczdamie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (6 ICAAC).

 

więcej informacji...

W Politechnice Opolskiej, przy udziale najwyższych władz kraju i Opolszczyzny oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji, otwarte zostało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 

więcej informacji...

W dniach 27-30.08.2018 r. Pani dr inż. Milena Piątek oraz Pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie brały udział w konferencji naukowo-technicznej ESTAC12 – 12th European Symoposium on Thermal Analysis and Calorimetry zorganizowanej w Braszowie w Rumunii.


więcej informacji...

W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. w Opocznie odbywał się „Festiwal Płytki Ceramicznej” - wydarzenie nawiązujące do bogatej tradycji przemysłu ceramicznego, z którego Opoczno i okolice słyną na całą Europę.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 lipca 2018 roku odbyło się Kolegium Dyrektorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dotyczące aktualnej sytuacji Instytutu i obejmujące sprawozdanie finansowe za I półrocze br.

 

więcej informacji...

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

Dnia 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o długofalowej współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a firmą Track Tec S.A.

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Diamentowy Jubileusz ICiMB

Logo6016 maja 2012 roku w OCH-teatrze w Warszawie, odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Licznie zgromadzonych gości (260 osób) powitał gospodarz spotkania dyrektor ICiMB Stanisław Traczyk. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się:przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Gospodarki, reprezentanci Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, agencji wspierających naukę (NCN, NCBiR), Rady Głównej Instytutów Badawczych, przemysłu jak również pracownicy Instytutu, emerytowani i obecni.


DyrktorW swoim wystąpieniu dyrektor Traczyk zwrócił uwagę m.in. na ścisłe kontakty wiążące ICiMB z podmiotami gospodarczymi, a wśród nich z Ceramiką Paradyż, Ceramiką Tubądzin, Zakładami Porcelany Stołowej Lubiana, Zakładami Ceramicznymi „Bolesławiec” i Ceramiką Artystyczną w Bolesławcu, Zakładami Magnezytowymi Ropczyce S.A.,  a także z wieloma zakładami wchodzącymi w skład Stowarzyszeń Producentów Cementu i Betonów. Dyrektor podkreślił również, że osiągnięcia 60 lat działalności Instytutu są wynikiem dużego zaangażowania i bardzo dobrej profesjonalnej pracy naszej, wysoko wykwalifikowanej załogi. Serdecznie podziękował całej załodze za dotychczasowe znaczące dokonania, wyrażając przekonanie, Wręczenie odznaczeńże Instytut będzie się dalej rozwijał i nadal będzie uznanym, docenianym ośrodkiem badawczym.

Szczególnie ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom ICiMB. Aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu  w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Minister Olgierd Dziekoński. Odznaczeni zostali:

 

 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO BADAWCZEJ:
 • Pan Jerzy CZECHOWSKI- ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pani Cecylia DZIUBAK- SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Paweł PICHNIARCZYK- SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • Pan Albin GARBACIK- BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
ZA WZOROWE, WYJĄTKOWO SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRACY ZAWODOWEJ ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
 • Pan Józef BARAŃSKI
 • Pani Danuta CHMIELEWSKA
 • Pan Mirosław GNOIŃSKI
 • Pani Lucyna JANECKA
 • Pani Joanna KARAŚ
 • Pan Andrzej RONDUDA
 • Pan Franciszek SŁADECZEK
 • Pan Zdzisław STACHURA
 • Pani Elżbieta ŻELAZOWSKA
 • Pan Piotr SOŁTYS (odznaczony pośmiertnie)

W imieniu odznaczonych głos zabrał dr inż. Jerzy Czechowski.

 

prof MałolepszyPrzewodniczący Rady Naukowej ICiMB prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy w swoim wystąpieniu dokonał przeglądu historycznego postaci- wybitnych naukowców, którzy byli członkami Rady Naukowej i jej przewodniczącymi. Licznie przybyli goście długo składali życzenia Dyrekcji Instytutu oraz  odczytywali listy gratulacyjne.

 

WŚRÓD ZABIERAJĄCYCH GŁOS ZNALEŹLI SIĘ:
 • Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, List od Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów
 • Tomasz Waźbiński, Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Krzysztof Szamałek, Z-ca Dyrektora ICiMB ds. Naukowo Badawczych, Sekretarz Naukowy List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Profesor Barbary Kudryckiej
 • Teresa Jakutowicz, Radca Ministra List od Podsekretarza Stanu Janusza Żbika z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych,
  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Przewodniczący RGIB,
 • Jerzy Kątcki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Rady NCBiR
 • Jacek Śliwiński, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 • Leonard Palka, Cementownia Kujawy w Bielawach, Prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu, Dyrektor Cementowni Kujawy
 • Mieczysław Soboń, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów
 • Stanisław Tępiński, Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Prezes
 • Krystyna Wawrzyniak, Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. Prezes
 • Józef Siwiec, Zakłady Magnezytowe “Ropczyce” SA, Prezes
 • Helena Smoleńska, Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artysytczna Bolesławiec, Prezes

 

Dyrektor TraczykICiMB otrzymał nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dziedzinie budownictwa, a także pamiątkowe medale, w tym medal „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego oraz odznakę „Za zasługi dla Ceramiki Budowlanej” od Związku Producentów Ceramiki Budowlanej, a także dyplomy i upominki od wielu zaprzyjaźnionych osób i instytucji z kraju i zagranicy.

 

prof. KurdowskiReferat okolicznościowy pt. „Pamiętamy” wygłosił z erudycją i swadą, niezawodny jak zawsze prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski. Profesor zaprezentował sylwetki protoplastów obecnego Instytutu, doceniając także obecnych pracowników i ich dokonania. Miłym akcentem było przypomnienie słynnej bramki zdobytej przez naszą reprezentację w Anglii w 1973 roku Zasłużeni dla ICiMBw meczu Polska- Anglia, co wzbudziło ogólną radość wśród zebranych i powinno stanowić dobry prognostyk dla naszej reprezentacji w meczach Euro 2012.

 

Oficjalną cześć uroczystości zakończyło wręczenie przez Dyrektora Stanisława Traczyka oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Jana Małolepszego  okolicznościowych odznaczeń: Zasłużony dla ICiMB.

MEDALE OTRZYMALI:
 • Sławomir Cichoński, Menedżer - Baumit Wrocław
 • Andrzej Feruga, Dyrektor Generalny Knauf Bauprodukte Polska
 • Artur Kropielnicki, Dyrektor techniczny - Knauf Bełchatów sp. zoo
 • Marek Małecki, Prezes Zarządu - SOLBET Spółka z o.o.
 • Jan Małolepszy, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Mat. Budowlanych
 • Leonard Palka, Dyrektor – Cementownia Kujawy – Lafarge
 • Andrzej Rybarczyk, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – Cementownia Odra
 • Józef Siwiec, Dyrektor Generalny - Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
 • Helena Smoleńska, Prezes Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna
 • Mieczysław Soboń, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – SOLBET Kolbuszowa
 • Aleksander Szczytowski, Emerytowany Dyrektor
 • Stanisław Tępiński, Prezes – Ceramika Paradyż
 • Józef Widaj, Emerytowany Profesor
 • Andrzej Wodzyński, Prezes Zakładu Ceramiki Budowlanej Ceramika Tubądzin
 • Tadeusz Wrześniak, Właściciel Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.
 • Bolesław Ziemba, Emerytowany Profesor

Tort JubileuszowyPyszny tort jubileuszowy z widocznym logo Instytutu był doskonałym przerywnikiem przed występem Krystyny Jandy w inscenizacji pt. „Piosenki z teatru”. Jubileuszowe spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem połączonym z długimi rozmowami uczestników.

Występ Pani Krystyny JandyJubileusz 60-lecia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych to szczególna rocznica, świadectwo wieloletniej, wzajemnej współpracy i partnerstwa. Działalność ICiMB, przynosi wymierne korzyści społeczeństwu, jest kontynuacją prac naszych antenatów. Jubileusz był dobrym momentem na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć,  a także czasem na planowanie przyszłości, by skupić się na zapewnieniu najwyższego poziomu naukowo-technicznego oferowanych przez ICiMB rozwiązań technologicznych i produktowych. Należy dodać, że wydarzenia jubileuszowe, w tym wcześniejsze konferencje i debaty naukowe, organizowane były pod wspólnym hasłem „Tradycja i Nowoczesność”. Trwałym śladem Jubileuszu- pozostaną wydawnictwa,  w tym monografia.

Możemy być dumni- stworzyliśmy wspólnie silną organizację, która jest zauważana.  Uroczystość z wielką kulturą prowadził redaktor Krzysztof  Michalski z Polskiego Radia.

 

 
 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ popiołów lotnych na odporność korozyjną zapraw cementowych"

 

  OPOLE 11.10.18

"Potencjał badawczy Laboratorium Badawczego w Warszawie w zakresie badań strukturalnych materiałów ceramicznych"

 

 WARSZAWA 11.10.18

"Wskaźniki aktywności popiołów lotnych krzemionkowych  badanych za pomocą  cementów portlandzkich o różnym składzie fazowym"

"Wpływ cementu portlandzkiego na wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych
kategorii S"

 

 KRAKÓW 25.10.18

"Prefabrykacja betonowa z punktu widzenia projektanta i użytkownika dr inż. Piotr Gębarowski"

 

WARSZAWA 08.11.18

"Wpływ paliw alternatywnych na  poziom Cr(VI) w klinkierze"

 

OPOLE 08.11.18

"Badania nad możliwością wykorzystania popiołów lotnych w betonach ogniotrwałych"

 
GLIWICE 22.11.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013