Strona główna Aktualności Konferencja Polska Ceramika 2012

WYDARZENIA:

 

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Konferencja Polska Ceramika 2012
czwartek, 20 września 2012 07:34

Polska Ceramika 2012Szerokie grono naukowców z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczyło w dniach od 9 do 12 września 2012 r. w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Polska Ceramika 2012. Krakowska konferencja miała na celu prezentację aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych, służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Jego tematyka dotyczyła zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki.


W trakcie Konferencji, zaprezentowano 170 prac, których autorami są przedstawiciele czołowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, przedstawiciele przemysłu jak również osoby związane z kulturą i sztuką.

Poster Zakładu Technologi CeramikiOsiągnięcia ICiMB reprezentowali:

 • Cecylia Dziubak „Kryteria jakościowe pigmentów ceramicznych”
 • Tadeusz Jakubiuk, Andrzej Łosiewicz, Piotr Taźbierski „Katalizator ceramiczny do termicznego rozkładu odpadów polietylenowych i polipropylenowych wytworzony
 • z udziałem żużlu ze spalarni odpadów komunalnych”, „Wpływ nanoproszku Al2O3 na właściwości fizyko-mechaniczne tworzywa korundowego”
 • Danuta Chmielewska, Roman Gebel, Stanisław Traczyk „Badania warunków aplikacji ceramicznych środków barwnych w technice laserowej”
 • Krzysztof Perkowski, Marcin Osuchowski, Irena Witosławska, Adam Witek, Artur Oziębło „Otrzymywanie granatu itrowo-glinowego w jednoetapowym procesie syntezy i spiekania
 • z zastosowaniem Hot Isostatic Pressing”, „Wpływ parametrów spiekania izostatycznego na wybrane właściwości mikrostrukturalne i mechaniczne ceramiki Al2O3 i SiC”
 • Elżbieta Żelazowska, Paweł Pichniarczyk, Józef Zawiła, Sebastian Sacha „Lekkie kruszywa szklano-krystaliczne dla przemysłu materiałów budowlanych”
 • Kinga Czechowska, Bronisław Psiuk „Charakterystyka proszków zeolitowych z układu K20-Al2O3-SiO2-H2O otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal”
 • Andrzej Śliwa „Kruszywa porowate o regulowanym rozkładzie porów i zmodyfikowanym potencjale dzeta jako nośniki mikroorganizmów w procesie biologicznego oczyszczania ścieków”.

 

prof. ICiMB dr hab. inż. A. WitekReferaty wygłosili:

 • Barbara Lipowska „Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych”
 • Henryk Szeląg „Technologia produkcji cementu romańskiego i jego zastosowanie w konserwacji zabytkowej architektury”
 • Anna Karaś „Badanie wpływu wybranych tlenków metali na barwę ceramicznej farby purpurowej z udziałem pigmentu purpury Kacjusza”
 • Jerzy Czechowski „Korozja wyłożeń ogniotrwałych w kotłach fluidalnych stosujących współspalanie”
 • Bronisław Psiuk „Charakterystyka porównawcza proszków SrTiO3 otrzymywanych metodami reakcji w fazie stałej i zol-żel”
 • Andrzej Śliwa „Zastosowanie kwasu cytrynowego do poprawy własności betonów zasadowych zawierających niestechiometryczny spinel MgO-Al2O3”
 • Józef Wojsa „Moduł Younga materiałów ogniotrwałych magnezjowo-chromitowych”.
 • Integralną częścią tegorocznej Konferencji były również warsztaty poświęcone najnowszym osiągnięciom w dziedzinie ceramiki transparentnej. W tej sesji ICiMB reprezentował: prof. Adam Witek  z prezentacją „Preparing bulk transparent magnesium aluminium spinel – a few tricks of the trade”.

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych był współorganizatorem tegorocznej edycji konferencji Polska Ceramika 2012.

 

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013