Strona główna Aktualności Krzysztof Szamałek- profesorem belwederskim

WYDARZENIA:

 

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Krzysztof Szamałek- profesorem belwederskim
poniedziałek, 03 grudnia 2012 10:03

30 listopada 2012 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie 59 naukowców znalazł się Sekretarz Naukowy, Z-ca Dyrektora ds. naukowo-badawczych ICiMB Krzysztof Szamałek.

 

Prezydent.pl

 

Sylwetka naukowa prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka

 

Prof. K. SzamałekProfesor Krzysztof Szamałek ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku otrzymując dyplom z wyróżnieniem, otrzymał także nagrodę sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk dla wyróżniających się w nauce studentów.

Tuż po skończeniu studiów został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Geologii i Ekonomiki Złóż Instytutu Geologii Podstawowej UW i rozpoczął prace naukowo-badawcze pod opieką prof. dr hab. Ryszarda Wyrwickiego. Tematyka realizowanych przez niego prac naukowych, badawczych i eksperckich koncentrowała się na skałach ilastych jako surowcach dla szeroko rozumianego przemysłu ceramicznego.

W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności prawno-administracyjnej przygotowując pracę magisterską poświęconą zagadnieniu ochrony prawnej i racjonalnemu wykorzystaniu kopalin towarzyszących (skały ilaste towarzyszące złożu węgla brunatnego w Turoszowie).

Profesor brał udział w licznych stażach zagranicznych (Wydział Geologii Uniwersytetu im. Łomonosowa (Rosja), Wydział Geologii Indiana University (USA), Technische Univarsitat (West Berlin)) oraz studyjnych wyjazdach naukowych (Cairo University Egipt, RWTH Aachen), podczas których poznał nowoczesne metody badawcze.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zajął się zagadnieniem utylizacji odpadów pogalwanicznych z wykorzystaniem termicznego procesu przeobrażeń skał ilastych. Opracował w tej tematyce kilka niepublikowanych i zastrzeżonych opracowań dla zakładów mających problem z odpadami pogalwanicznymi (m.in. zakłady Apena w Bielsku Białej czy Polmot w Praszce).

Prof. K. SzamałekPo latach przerwy profesor Szamałek powrócił aktywnie w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych do badań minerałów i skał ilastych oraz tworzyw ceramicznych. Problematyka zarządzania środowiskiem połączyła zainteresowania badawcze profesora Szamałka z praktyką. Przez kilkanaście lat (1994-2006) pracował w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska naturalnego i wykorzystania jego zasobów. W latach 1994-1997 oraz 2001-2005 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju. Od 1998 do 2001 roku był dyrektorem departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo ekologiczne i surowcowe. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, banku BGŻ SA, rady EkoFunduszu, a także członkiem rad nadzorczych m.in. KGHM Polska Miedź SA, Nafta Polska SA, bank BOŚ SA, Geofizyka Kraków SA. W latach 2005-2006 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu fundacji EkoFundusz.   

Jako sekretarz stanu odpowiadał w ministerstwie środowiska za gospodarkę wodną – był jednym z głównych decydentów w zakresie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków powodzi w 1997 roku w Polsce. Zakres i skala powodzi oraz jej następstwa znacząco odbiegały od wszystkich znanych poprzednich tego rodzaju wydarzeń. Ponadto następstwa powodzi zaczynały tworzyć nowe geozagrożenia np. osuwiska, ruchy masowe, zmiany w wodach podziemnych. Wszystko to spowodowało konieczność analitycznego podejścia do tych nowych tematów i sprawiło, że profesor Krzysztof Szamałek poświęcił część swojego czasu na badania związane z tym zakresem. Tej tematyce poświęcone były jego liczne wystąpienia konferencyjne oraz publikacje w materiałach konferencyjnych. Został zaproszony także do poprowadzenia wykładu o zarządzaniu kryzysowym w prestiżowym ośrodku NATO w Garmisch Partenkirchen w 2000 roku. Od 1996 roku posiada stopień górniczy generalnego dyrektora górnictwa, a od 2003 roku tytuł Geologa Europejskiego (European Geologist) nadawany przez Europejską Federację Geologów. W Polsce tytuł ten posiada tylko kilka osób.

Profesor Szamałek reprezentował Polskę w organizacjach międzynarodowych związanych z badaniami geologicznymi środowiska oceanicznego (International Sea-bed Authority, Interoceanmetal 1994-2005). Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczestniczy w pracach szeregu instytucji Unii Europejskiej (DG Industry EU - 2008-2010), a także jest członkiem komitetów naukowych „Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, „Szkło i Ceramika”, „Cement-Wapno-Beton”. Jest autorem ponad 150 publikacji oraz książek m.in. „Geologia i surowce mineralne oceanów” (PWN 2009), „Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi” (2007 PWN).

Profesor Krzysztof Szamałek jest pracownikiem naukowym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo prowadził zajęcia z przedmiotów wiertnictwo, górnictwo i geologia złóż. Jeszcze jako magister uzyskał decyzją Rady Wydziału prawo wykładania prawa geologicznego i górniczego oraz geologii ekonomicznej. Obecnie prowadzi przede wszystkim wykłady kursowe dla studentów ostatnich lat studiów geologicznych. Ponadto realizuje wykłady do wyboru mające charakter wykładów monograficznych. Jego wykłady dotyczą przede wszystkim zagadnień geologii gospodarczej i złożowej oraz gospodarki surowcami mineralnymi.

Od kilku lat jest zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych i sekretarzem naukowym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.


Więcej o sylwetce naukowej profesora Krzysztofa Szamałka w ostatnim numerze "Szkło i Ceramika" 06.2012

 

 

Prof. K. Szamałek

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013