Strona główna Aktualności Krzysztof Szamałek- profesorem belwederskim

WYDARZENIA:

 

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

Krzysztof Szamałek- profesorem belwederskim

30 listopada 2012 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie 59 naukowców znalazł się Sekretarz Naukowy, Z-ca Dyrektora ds. naukowo-badawczych ICiMB Krzysztof Szamałek.

 

Prezydent.pl

 

Sylwetka naukowa prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka

 

Prof. K. SzamałekProfesor Krzysztof Szamałek ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku otrzymując dyplom z wyróżnieniem, otrzymał także nagrodę sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk dla wyróżniających się w nauce studentów.

Tuż po skończeniu studiów został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Geologii i Ekonomiki Złóż Instytutu Geologii Podstawowej UW i rozpoczął prace naukowo-badawcze pod opieką prof. dr hab. Ryszarda Wyrwickiego. Tematyka realizowanych przez niego prac naukowych, badawczych i eksperckich koncentrowała się na skałach ilastych jako surowcach dla szeroko rozumianego przemysłu ceramicznego.

W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności prawno-administracyjnej przygotowując pracę magisterską poświęconą zagadnieniu ochrony prawnej i racjonalnemu wykorzystaniu kopalin towarzyszących (skały ilaste towarzyszące złożu węgla brunatnego w Turoszowie).

Profesor brał udział w licznych stażach zagranicznych (Wydział Geologii Uniwersytetu im. Łomonosowa (Rosja), Wydział Geologii Indiana University (USA), Technische Univarsitat (West Berlin)) oraz studyjnych wyjazdach naukowych (Cairo University Egipt, RWTH Aachen), podczas których poznał nowoczesne metody badawcze.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zajął się zagadnieniem utylizacji odpadów pogalwanicznych z wykorzystaniem termicznego procesu przeobrażeń skał ilastych. Opracował w tej tematyce kilka niepublikowanych i zastrzeżonych opracowań dla zakładów mających problem z odpadami pogalwanicznymi (m.in. zakłady Apena w Bielsku Białej czy Polmot w Praszce).

Prof. K. SzamałekPo latach przerwy profesor Szamałek powrócił aktywnie w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych do badań minerałów i skał ilastych oraz tworzyw ceramicznych. Problematyka zarządzania środowiskiem połączyła zainteresowania badawcze profesora Szamałka z praktyką. Przez kilkanaście lat (1994-2006) pracował w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska naturalnego i wykorzystania jego zasobów. W latach 1994-1997 oraz 2001-2005 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju. Od 1998 do 2001 roku był dyrektorem departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo ekologiczne i surowcowe. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, banku BGŻ SA, rady EkoFunduszu, a także członkiem rad nadzorczych m.in. KGHM Polska Miedź SA, Nafta Polska SA, bank BOŚ SA, Geofizyka Kraków SA. W latach 2005-2006 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu fundacji EkoFundusz.   

Jako sekretarz stanu odpowiadał w ministerstwie środowiska za gospodarkę wodną – był jednym z głównych decydentów w zakresie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków powodzi w 1997 roku w Polsce. Zakres i skala powodzi oraz jej następstwa znacząco odbiegały od wszystkich znanych poprzednich tego rodzaju wydarzeń. Ponadto następstwa powodzi zaczynały tworzyć nowe geozagrożenia np. osuwiska, ruchy masowe, zmiany w wodach podziemnych. Wszystko to spowodowało konieczność analitycznego podejścia do tych nowych tematów i sprawiło, że profesor Krzysztof Szamałek poświęcił część swojego czasu na badania związane z tym zakresem. Tej tematyce poświęcone były jego liczne wystąpienia konferencyjne oraz publikacje w materiałach konferencyjnych. Został zaproszony także do poprowadzenia wykładu o zarządzaniu kryzysowym w prestiżowym ośrodku NATO w Garmisch Partenkirchen w 2000 roku. Od 1996 roku posiada stopień górniczy generalnego dyrektora górnictwa, a od 2003 roku tytuł Geologa Europejskiego (European Geologist) nadawany przez Europejską Federację Geologów. W Polsce tytuł ten posiada tylko kilka osób.

Profesor Szamałek reprezentował Polskę w organizacjach międzynarodowych związanych z badaniami geologicznymi środowiska oceanicznego (International Sea-bed Authority, Interoceanmetal 1994-2005). Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczestniczy w pracach szeregu instytucji Unii Europejskiej (DG Industry EU - 2008-2010), a także jest członkiem komitetów naukowych „Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, „Szkło i Ceramika”, „Cement-Wapno-Beton”. Jest autorem ponad 150 publikacji oraz książek m.in. „Geologia i surowce mineralne oceanów” (PWN 2009), „Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi” (2007 PWN).

Profesor Krzysztof Szamałek jest pracownikiem naukowym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo prowadził zajęcia z przedmiotów wiertnictwo, górnictwo i geologia złóż. Jeszcze jako magister uzyskał decyzją Rady Wydziału prawo wykładania prawa geologicznego i górniczego oraz geologii ekonomicznej. Obecnie prowadzi przede wszystkim wykłady kursowe dla studentów ostatnich lat studiów geologicznych. Ponadto realizuje wykłady do wyboru mające charakter wykładów monograficznych. Jego wykłady dotyczą przede wszystkim zagadnień geologii gospodarczej i złożowej oraz gospodarki surowcami mineralnymi.

Od kilku lat jest zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych i sekretarzem naukowym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.


Więcej o sylwetce naukowej profesora Krzysztofa Szamałka w ostatnim numerze "Szkło i Ceramika" 06.2012

 

 

Prof. K. Szamałek

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

 WARSZAWA 05.04.18

"Analiza zawartości chloru w próbkach stałych metodą chromatografii jonowej"

 

 OPOLE 12.04.18

 "Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach"

 

 GLIWICE 19.04.18

"Krajowe Oceny Techniczne"

 

"Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru"

 

"Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementu portlandzkiego i belitowego"KRAKÓW 26.04.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013