Strona główna Aktualności V SEMINARIUM NAUKOWO-BADAWCZE ICIMB „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”

WYDARZENIA:

 

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

V SEMINARIUM NAUKOWO-BADAWCZE ICIMB „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”

W dniach 1-2 października 2013 roku w Hotelu „Mikulski” w Gliwicach odbyło się piąte już, seminarium naukowo-badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”. Organizatorem spotkania był Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, który gościł w swojej siedzibie 110 uczestników - przedstawicieli przemysłu i pracowników naukowo-badawczych Instytutu.


Seminarium poświęcone było współpracy Instytutu z przemysłem, pozyskiwaniu środków finansowych na badania z Unii Europejskiej i w ramach projektów z NCBiR, ocenie parametrycznej jednostek przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – KEJN w 2013 roku. Celem spotkania była również dalsza integracja pracowników naukowych wszystkich oddziałów, co ma duży wpływ na współpracę i prowadzone wspólne projekty i badania. Uczestnicy spotkania zwiedzili siedzibę Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

 

Sesja I

seminariumSeminarium otworzyli: Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Sekretarz Naukowy prof. dr hab. Krzysztof Szamałek i Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych prof. ICiMB dr hab. inż. Mirosław Cholewa. Dyrektor Krzysztof Szamałek przedstawił wyniki oceny jakości naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Omówił wszystkie elementy punktowane przez zespół ewaluacyjny oraz wpływ spadku Instytutu z kategorii „A” do „B” na jego funkcjonowanie i rozwój. Wiele rozmów koncentrowało się wokół tego tematu i wszyscy byli zgodni, że należy dokonać wszelkich starań, aby po następnej ocenie parametrycznej wrócić do grupy „A”.

 

seminarium2Następnie dr Dariusz Drewniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił możliwości wsparcia badań naukowych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Zaprezentował program „Horyzont 2020” oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO IR na lata 2014 - 2020,  „Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Natomiast program PO IR będzie wspierał zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

  • wzmocnieniu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką,
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Uczestnicy seminarium bardzo żywo zareagowali na przedstawione informacje i wywiązała się ciekawa dyskusja na temat możliwości finansowania badań naukowych.

 

Sesję pierwszą zakończył Dyrektor Krzysztof Szamałek poruszając problem pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-wdrożeniową przez pracowników badawczo-rozwojowych Instytutu. Podniesiono kwestię systemu recenzowania projektów w NCBiR m.in. liczby recenzentów jak i kryteriów oceny. Dyrektor przedstawił zawiły system punktacji oraz pozycji ICiMB w kontekście konkursów w ramach Programu Badań Stosowanych..


Sesja II


seminarium3Sesja druga poświęcona była współpracy przemysłu i nauki. Zaproszeni przedstawiciele przemysłu budowlanego, szklarskiego i płytek ceramicznych przedstawili stan aktualny oraz perspektywy rozwoju reprezentowanych przez siebie branż. Sformułowali konkretne zadania i rozwiązania technologiczne, których oczekuje przemysł oraz możliwe obszary współpracy z Instytutem.


W ramach sesji swoje referaty wygłosili:

  • Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. „Rynek materiałów budowlanych – uwarunkowania i perspektywy”
  • Piotr Kardaś – Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Polskie Szkło. „Szkło materiałem przyszłości”
  • dr Lucyna Badura, dr Ferdynand Gacki – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.. „Perspektywy rozwoju oraz potrzeby przemysłu płytek ceramicznych”.

Pierwszy dzień seminarium zakończył się panelem dyskusyjnym dotyczącym wszystkich, poruszonych na obu sesjach tematów i problemów.

 

Sesja III

 

Drugiego dnia seminarium pracownicy naukowi poszczególnych Oddziałów prezentowali swoje osiągnięcia i dzielili się doświadczeniami. Zebrani mieli możliwość wysłuchać następujących wystąpień:

  • dr Bronisław Psiuk – OMO Gliwice – „Procesy spalania z wykorzystaniem stałych nośników tlenu”
  • dr inż. Artur Oziębło – Instytut Warszawa – „Doświadczenia i wnioski z pobytu na stypendium naukowym w USA”
  • dr Grzegorz Adamski – OSiMB Kraków – „Stan realizacji projektów”
  • dr inż. Ewa Głodek, dr inż. Franciszek Sładeczek – OIPMB Opole – „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w piecach cementowych”

 

seminarium4Każdy z poruszonych tematów wywołał żywe reakcje ze strony słuchaczy, którzy chętnie zadawali pytania. Po krótkim podsumowaniu aktualnej sytuacji, szans oraz zagrożeń dla Oddziałów i całego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, uczestnicy udali się do siedziby Oddziału Materiałów Ogniotrwałych. Goście zostali przyjęci przez Dyrekcję i pracowników Oddziału. Podzieleni na grupy zwiedzili pracownie naukowe, laboratorium, zapoznali się zakresem prac wykonywanych na posiadanej aparaturze naukowo-badawczej.

 

Instytutowe seminaria naukowe stały się już tradycją i weszły na stałe w kalendarz wydarzeń, a ich nowa formuła organizowania przez poszczególne Oddziały w swoich siedzibach w połączeniu ze zwiedzaniem placówki wydaje się bardzo trafiona.

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

 WARSZAWA 05.04.18

"Analiza zawartości chloru w próbkach stałych metodą chromatografii jonowej"

 

 OPOLE 12.04.18

 "Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach"

 

 GLIWICE 19.04.18

"Krajowe Oceny Techniczne"

 

"Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru"

 

"Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementu portlandzkiego i belitowego"KRAKÓW 26.04.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013