Strona główna Aktualności Książka pt.: „Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Zastosowanie.”

WYDARZENIA:

 

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Książka pt.: „Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Zastosowanie.”
wtorek, 03 grudnia 2013 10:01

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Stowarzyszenia Producentów Betonów ukazała się książka pt.: „Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Zastosowanie.” Książka ta to trzecia pozycja literatury w Polsce związana z betonem komórkowym.


KsiazkaABKAutorzy napisali ją zainspirowani zasadniczymi zmianami, jakie zaszły w ostatnich  latach w przemyśle betonów komórkowych, zarówno w kraju, jak i na świecie.  Książka zawiera znacznie poszerzoną wiedzę ostatnich 30 lat wynikającą z przeprowadzonych prac badawczych, udoskonaleń w procesie wytwarzania betonu komórkowego i jego zastosowania w budownictwie. W publikacji oprócz opisów procesów technologicznych betonu komórkowego i jego właściwości, szeroko przedstawiono zagadnienia zachowania się betonu w warunkach pożarowych oraz tematykę akustyki.

 

Książka głównie kierowana jest do obecnych i przyszłych kadr przemysłu betonu komórkowego i przemysłów z nim związanych, w tym inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle i wykonawstwie budowlanym, projektantów, indywidualnych inwestorów oraz pracowników i studentów wyższych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych.

 

 

 

R0203 min      R0307 min     R0431 min     R0435 min
R0315 min    R0405 min    R0406 min

 

Autorzy:

prof. ICiMB dr inż Genowefa Zapotoczna – Sytek
GZSJest absolwentką Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Swoją działalność zawodową związała z technologią materiałów i elementów budowlanych.  Za działalność naukowo-badawczą została w 1989r. powołana przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na stanowisko docenta w COBRPB CEBET, a obecnie jest profesorem w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
Uznana specjalistka z zakresu technologii betonu komórkowego, wielokrotnie zapraszana do realizacji procesu dydaktycznego na wyższych uczelniach (Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz wygłaszania referatów na zagranicznych i krajowych konferencjach. Organizowała wiele seminariów i szkoleń dla kadr inżynierskich wytwórni betonów.
Aktywnie współpracowała z przemysłem betonów komórkowych przy realizacji prac związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań w kraju oraz polskich rozwiązań za granicą. Jest współautorką pięciu i autorką jednej książki, opublikowała również bardzo wiele artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. W 2011r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu IOMI (International Order of Merit of the Inventors) za działalność wynalazczą przez Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA.

 

dr inż. Svetozar Balkovic
SBJest absolwentem Słowackiego Uniwersytetu Technicznego, wydziału Chemii i Technologii Nieorganicznej w Bratysławie. Po odbyciu przygotowania naukowego w dziedzinie silikatów w Instytucie Chemii Nieorganicznej Słowackiej Akademii Nauk (SAN) w Bratysławie i obronie  pracy doktorskiej, od 1978r. był zatrudniony w Generalnej Dyrekcji Zjednoczenia „Prefabrykacja” w Bratysławie jako kierownik Wydziału Betonu Komórkowego w Instytucie Badawczo Rozwojowym „Prefabrykacja” w Bratysławie. W latach 1992-2002 był dyrektorem firmy SLOVBET, która zajmowała się dostawą urządzeń do produkcji betonu komórkowego. W latach 2002-2009 był zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Chemii Nieorganicznej Słowackiej Akademii Nauk (SAN) w Bratysławie, gdzie zajmował się zagadnieniami cementów, betonów, betonu komórkowego i popiołów. Autor ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautor kilku patentów. Wieloletni  współpracownik polskich ośrodków badawczych przemysłu betonów komórkowych oraz zakładów betonów komórkowych w Czechach i Słowacji.

 

 

 

 

 

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013