Strona główna Aktualności VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polska Ceramika 2014

WYDARZENIA:

 

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polska Ceramika 2014

W dniach 7-10 września 2014 r. w Krakowie odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna POLSKA CERAMIKA 2014. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jej współorganizatorem.

 

Konferencja ma na celu prezentację aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych, służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Jej tematyka dotyczy zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki.


W ramach konferencji odbędą się sesje referatowe i posterowe, w których aktywnie uczestniczyć będą pracownicy ICiMB.

 

Referaty wygłoszą:
 • dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Łączenie dyfuzyjne przezroczystych ceramik granatu itrowo-glinowego metodą Hot Isostatic Pressing”
 • dr inż. Magdalena Gizowska „Wpływ procesu spiekania na mikrostrukturę przezroczystej ceramiki YAG (Y3Al5O12)”
 • mgr inż. Roman Gebel „Czynniki wpływające na jakość powierzchni barwnych farb ceramicznych utrwalanych techniką laserową na podłożu szklanym”
 • mgr inż. Anna Karaś „Aspekty pomiaru parametrów barwy farb ceramicznych”
 • dr inż. Ewa Głodek - Bucyk „Emisje zanieczyszczeń do powietrza i efektywność energetyczna w przemyśle ceramicznym”
 • dr hab. Józef Wojsa „Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w metalurgii ołowiu”
Postery zaprezentują:
 • dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB „Wysokoglinowe tworzywo o obniżonej temperaturze spiekania modyfikowane dwutlenkiem ceru”
 • mgr inż. Piotr Taźbierski, dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB „Synteza bardzo czystego mulitu metodą ceramiczną”
 • dr inż. Artur Oziębło, mgr Paulina Tymowicz-Grzyb, dr inż. Magdalena Gizowska, mgr Beata Marciniak-Maliszewska, mgr inż. Irena Witosławska, mgr Gustaw Konopka, dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Mikrostruktura i wybrane właściwości azotku krzemu (Si3N4) spiekanego w warunkach ciśnienia izostatycznego oraz spiekanego swobodnie”
 • dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, dr inż. Magdalena Gizowska, mgr inż. Irena Witosławska, dr inż. Artur Oziębło, mgr Gustaw Konopka, mgr Paulina Tymowicz-Grzyb, mgr Beata Marciniak-Maliszewska, dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Ceramika porowata z węglika krzemu”
 • mgr inż. Małgorzata Marecka, dr inż. Danuta Chmielewska „Warstwy antypoślizgowe na powierzchnie szklane”
 • dr inż. Henryk Szeląg, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Andrzej Wencel „Opracowanie składów fryt korygujących wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w innowacyjnych szkliwach szklano-krystalicznych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną”
 • mgr inż. Magda Kosmal, dr hab. inż. Manuela Reben, dr inż. Paweł Pichniarczyk „Możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych do produkcji szkliw ceramicznych”
 • mgr inż. Patryk Weisser, dr hab. inż. Ryszard Lech „Empiryczne oznaczenie przedziału zmienności przepuszczalności właściwej produktów dysocjacji termicznej dla wybranych dolomitów”
 • dr inż. Barbara Lipowska, mgr inż. Jerzy Witek, mgr inż. Teresa Wala, dr inż. Aleksander Karwiński prof. nadzw., mgr inż. Piotr Wieliczko, mgr inż. Maciej Asłanowicz, mgr inż. Andrzej Ościłowski „Zmiany właściwości filtrów ceramiczno-węglowych po próbach filtracji staliwa”
 • mgr inż. Izabela Majchrowicz, mgr inż. Józef Barański „Betony ogniotrwałe do zastosowań w monolitycznych wyłożeniach kadzi odlewniczych”
 • dr inż. Jerzy Czechowski, dr Bronisław Psiuk, dr Jacek Mazur, dr inż. Jacek Podwórny „Spiekanie ceramiki alonowej SPS”
 • dr inż. Jacek Podwórny, dr hab. inż. Józef Wojsa prof. ICiMB, dr inż. Anna Gerle „Tlenek niklu w technologii zasadowych materiałów ogniotrwałych – perspektywy wykorzystania”

 

Osoby zainteresowane tematami prezentowanymi przez pracowników ICiMB serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www:

logo PC2014

 

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

 WARSZAWA 05.04.18

"Analiza zawartości chloru w próbkach stałych metodą chromatografii jonowej"

 

 OPOLE 12.04.18

 "Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach"

 

 GLIWICE 19.04.18

"Krajowe Oceny Techniczne"

 

"Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru"

 

"Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementu portlandzkiego i belitowego"KRAKÓW 26.04.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013