Strona główna Aktualności Polska Ceramika 2014

WYDARZENIA:

 

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Polska Ceramika 2014
piątek, 12 września 2014 14:06

W dniach 7-10 września 2014 r. szerokie grono naukowców z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczyło w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Polska Ceramika, organizowanej przez WIMiC AGH przy współudziale ICiMB.

 

Konferencja, która odbyła się w Krakowie, miała na celu prezentację aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych, służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Jej tematyka dotyczyła zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki.

 

logo PC2014

 

W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne i sesja posterowa. Ważną część konferencji stanowiły sesje tematyczne (podzielone na 8 sekcji) prowadzone m.in. przez ekspertów z ICiMB: Pan dr Jerzy Czechowski z Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach poprowadził sekcję III pt. „Wybrane procesy ceramiczne”, Pan dr Henryk Szeląg sekcję IV pt. „Szkliwa, cienkie warstwy i szkło”, a Pani dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB sekcję VII pt. „Barwa w ceramice”.

 

Przedstawiciele Instytutu wygłosili następujące referaty:

 • dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Łączenie dyfuzyjne przezroczystych ceramik granatu itrowo-glinowego metodą Hot Isostatic Pressing”
 • dr inż. Magdalena Gizowska „Wpływ procesu spiekania na mikrostrukturę przezroczystej ceramiki YAG (Y3Al5O12)”
 • mgr inż. Roman Gebel „Czynniki wpływające na jakość powierzchni barwnych farb ceramicznych utrwalanych techniką laserową na podłożu szklanym”
 • mgr inż. Anna Karaś „Aspekty pomiaru parametrów barwy farb ceramicznych”
 • dr inż. Ewa Głodek – Bucyk „Emisje zanieczyszczeń do powietrza i efektywność energetyczna w przemyśle ceramicznym”
 • dr hab. Józef Wojsa „Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w metalurgii ołowiu”

 

Postery zaprezentowali:

 • dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB „Wysokoglinowe tworzywo o obniżonej temperaturze spiekania modyfikowane dwutlenkiem ceru”
 • mgr inż. Piotr Taźbierski, dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB „Synteza bardzo czystego mulitu metodą ceramiczną”
 • dr inż. Artur Oziębło, mgr Paulina Tymowicz-Grzyb, dr inż. Magdalena Gizowska, mgr Beata Marciniak-Maliszewska, mgr inż. Irena Witosławska, mgr Gustaw Konopka, dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Mikrostruktura i wybrane właściwości azotku krzemu (Si3N4) spiekanego w warunkach ciśnienia izostatycznego oraz spiekanego swobodnie”
 • dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, dr inż. Magdalena Gizowska, mgr inż. Irena Witosławska, dr inż. Artur Oziębło, mgr Gustaw Konopka, mgr Paulina Tymowicz-Grzyb, mgr Beata Marciniak-Maliszewska, dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Ceramika porowata z węglika krzemu”
 • mgr inż. Małgorzata Marecka „Warstwy antypoślizgowe na powierzchnie szklane”
 • dr inż. Henryk Szeląg, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Andrzej Wencel „Opracowanie składów fryt korygujących wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w innowacyjnych szkliwach szklano-krystalicznych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną”
 • mgr inż. Magda Kosmal, dr hab. inż. Manuela Reben, dr inż. Paweł Pichniarczyk „Możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych do produkcji szkliw ceramicznych”
 • mgr inż. Patryk Weisser, dr hab. inż. Ryszard Lech „Empiryczne oznaczenie przedziału zmienności przepuszczalności właściwej produktów dysocjacji termicznej dla wybranych dolomitów”
 • dr inż. Barbara Lipowska, mgr inż. Jerzy Witek, mgr inż. Teresa Wala, dr inż. Aleksander Karwiński prof. nadzw., mgr inż. Piotr Wieliczko, mgr inż. Maciej Asłanowicz, mgr inż. Andrzej Ościłowski „Zmiany właściwości filtrów ceramiczno-węglowych po próbach filtracji staliwa”
 • mgr inż. Izabela Majchrowicz, mgr inż. Józef Barański „Betony ogniotrwałe do zastosowań w monolitycznych wyłożeniach kadzi odlewniczych”
 • dr inż. Jerzy Czechowski, dr Bronisław Psiuk, dr Jacek Mazur, dr inż. Jacek Podwórny „Spiekanie ceramiki alonowej SPS”
 • dr inż. Jacek Podwórny, dr hab. inż. Józef Wojsa prof. ICiMB, dr inż. Anna Gerle „Tlenek niklu w technologii zasadowych materiałów ogniotrwałych – perspektywy wykorzystania”

 

Liczna grupa pracowników Instytutu przedstawiła wyniki prac o tematyc odpowiedniej do zakresu działalności reprezentowanych Oddziałów.

 

Z przedstawionych prezentacji wynika, że większość zrealizowanych prac naukowych ma zdolności aplikacyjne, albo już została wykorzystana w przemyśle.

 

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013