Strona główna Aktualności Polska Ceramika 2014

WYDARZENIA:

 

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Polska Ceramika 2014

W dniach 7-10 września 2014 r. szerokie grono naukowców z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczyło w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Polska Ceramika, organizowanej przez WIMiC AGH przy współudziale ICiMB.

 

Konferencja, która odbyła się w Krakowie, miała na celu prezentację aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych, służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Jej tematyka dotyczyła zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki.

 

logo PC2014

 

W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne i sesja posterowa. Ważną część konferencji stanowiły sesje tematyczne (podzielone na 8 sekcji) prowadzone m.in. przez ekspertów z ICiMB: Pan dr Jerzy Czechowski z Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach poprowadził sekcję III pt. „Wybrane procesy ceramiczne”, Pan dr Henryk Szeląg sekcję IV pt. „Szkliwa, cienkie warstwy i szkło”, a Pani dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB sekcję VII pt. „Barwa w ceramice”.

 

Przedstawiciele Instytutu wygłosili następujące referaty:

 • dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Łączenie dyfuzyjne przezroczystych ceramik granatu itrowo-glinowego metodą Hot Isostatic Pressing”
 • dr inż. Magdalena Gizowska „Wpływ procesu spiekania na mikrostrukturę przezroczystej ceramiki YAG (Y3Al5O12)”
 • mgr inż. Roman Gebel „Czynniki wpływające na jakość powierzchni barwnych farb ceramicznych utrwalanych techniką laserową na podłożu szklanym”
 • mgr inż. Anna Karaś „Aspekty pomiaru parametrów barwy farb ceramicznych”
 • dr inż. Ewa Głodek – Bucyk „Emisje zanieczyszczeń do powietrza i efektywność energetyczna w przemyśle ceramicznym”
 • dr hab. Józef Wojsa „Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w metalurgii ołowiu”

 

Postery zaprezentowali:

 • dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB „Wysokoglinowe tworzywo o obniżonej temperaturze spiekania modyfikowane dwutlenkiem ceru”
 • mgr inż. Piotr Taźbierski, dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB „Synteza bardzo czystego mulitu metodą ceramiczną”
 • dr inż. Artur Oziębło, mgr Paulina Tymowicz-Grzyb, dr inż. Magdalena Gizowska, mgr Beata Marciniak-Maliszewska, mgr inż. Irena Witosławska, mgr Gustaw Konopka, dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Mikrostruktura i wybrane właściwości azotku krzemu (Si3N4) spiekanego w warunkach ciśnienia izostatycznego oraz spiekanego swobodnie”
 • dr inż. Krzysztof Perkowski, dr inż. Marcin Osuchowski, dr inż. Magdalena Gizowska, mgr inż. Irena Witosławska, dr inż. Artur Oziębło, mgr Gustaw Konopka, mgr Paulina Tymowicz-Grzyb, mgr Beata Marciniak-Maliszewska, dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB „Ceramika porowata z węglika krzemu”
 • mgr inż. Małgorzata Marecka „Warstwy antypoślizgowe na powierzchnie szklane”
 • dr inż. Henryk Szeląg, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Andrzej Wencel „Opracowanie składów fryt korygujących wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w innowacyjnych szkliwach szklano-krystalicznych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną”
 • mgr inż. Magda Kosmal, dr hab. inż. Manuela Reben, dr inż. Paweł Pichniarczyk „Możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych do produkcji szkliw ceramicznych”
 • mgr inż. Patryk Weisser, dr hab. inż. Ryszard Lech „Empiryczne oznaczenie przedziału zmienności przepuszczalności właściwej produktów dysocjacji termicznej dla wybranych dolomitów”
 • dr inż. Barbara Lipowska, mgr inż. Jerzy Witek, mgr inż. Teresa Wala, dr inż. Aleksander Karwiński prof. nadzw., mgr inż. Piotr Wieliczko, mgr inż. Maciej Asłanowicz, mgr inż. Andrzej Ościłowski „Zmiany właściwości filtrów ceramiczno-węglowych po próbach filtracji staliwa”
 • mgr inż. Izabela Majchrowicz, mgr inż. Józef Barański „Betony ogniotrwałe do zastosowań w monolitycznych wyłożeniach kadzi odlewniczych”
 • dr inż. Jerzy Czechowski, dr Bronisław Psiuk, dr Jacek Mazur, dr inż. Jacek Podwórny „Spiekanie ceramiki alonowej SPS”
 • dr inż. Jacek Podwórny, dr hab. inż. Józef Wojsa prof. ICiMB, dr inż. Anna Gerle „Tlenek niklu w technologii zasadowych materiałów ogniotrwałych – perspektywy wykorzystania”

 

Liczna grupa pracowników Instytutu przedstawiła wyniki prac o tematyc odpowiedniej do zakresu działalności reprezentowanych Oddziałów.

 

Z przedstawionych prezentacji wynika, że większość zrealizowanych prac naukowych ma zdolności aplikacyjne, albo już została wykorzystana w przemyśle.

 

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013