Strona główna Aktualności I konferencja naukowo-techniczna Chembud 2016

WYDARZENIA:

 

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

I konferencja naukowo-techniczna Chembud 2016
sobota, 26 września 2015 12:16

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą naukowo-techniczną konferencję „ChemBud’2016. Chemia w Budownictwie”, której organizatorem jest Śląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych SITPMB FSN-T NOT.

 

 

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli wyższych szkół technicznych, instytutów naukowych, producentów wyrobów chemii budowlanej, technologów i pracowników laboratoriów, kadry kierowniczej działów utrzymania obiektów budowlanych różnych branż przemysłu, producentów materiałów dla budownictwa, projektantów, architektów. Serdecznie zapraszamy również przedstawicieli samorządów, pracowników redakcji czasopism naukowych, magazynów oraz tematycznych portali branżowych. Tematyka konferencji:

  • nowoczesne rozwiązania materiałowe – faza badań, wytwarzania, aplikacji
  • ciekawe właściwości chemiczne produktów dla budownictwa
  • korozja chemiczna, w tym elektrochemiczna i biologiczna materiałów budowlanych
  • skład chemiczny i zabezpieczanie materiałów budowlanych w kontekście ochrony ppoż.
  • ochrona strukturalna materiałów budowlanych i powierzchniowa obiektów infrastruktury
  • ekonomika stosowania nowoczesnych materiałów
  • nowoczesny sprzęt badawczy i metody badań właściwości materiałów budowlanych
  • obiekty zakładów przemysłowych – sposoby ochrony i naprawy w zależności od panujących warunków środowiskowych
  • nowoczesne urządzenia i technologie produkcji polepszające właściwości wyrobów chemii budowlanej

 

Zamierzeniem organizatora jest umieszczenie w specjalnym numerze czasopisma Ochrona przed Korozją wszystkich prac wstępnie zrecenzowanych przez Komitet Naukowy. Termin składania referatów w formie artykułów oraz prezentacji upływa 16.11.2015r. Komitet Organizacyjny wraz z Komitetem Naukowym konferencji ChemBud’2016 zakłada, że w następnej kolejności prace te zostaną opublikowane w czasopismach notowanych na listach MNiSW lub innych branżowych, w zależności od zadeklarowanych preferencji Autorów. Prezentacje referatów naukowych i technicznych, promocja firm będzie połączona z owocnymi dyskusjami w kuluarach i uczestnictwem w inżynierskich imprezach towarzyszących podnoszących nasze kwalifikacje zawodowe.

 

Wierzymy, że konferencja CHEMBUD „Chemia w Budownictwie” zostanie uznana przez uczestników za wartościową, umożliwiającą poszerzenie wiedzy w obszarze zagadnień dotyczących chemii budowlanej, na której w sprzyjającej atmosferze można wymienić poglądy specjalistów sektorów budownictwa, chemii i materiałoznawstwa. Oferta uczestnictwa w konferencji ChemBud’2016 obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące wydarzeniu. Opłata za 1 uczestnika: ….. 1800,00 pln netto + 23% vat

 

Do pobrania:

Zgłoszenie uczestnictwa na konferencję (PDF)

Zaproszenie na konferencję (PDF)

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013