Strona główna Aktualności Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

WYDARZENIA:

 

„W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego Słuczan–Orkusza” to wystawa organizowana przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Stanowi zwieńczenie projektu badawczo-wystawienniczego z zakresu historii polskiego wzornictwa XX w.

 

więcej informacji...

W dniach  27-30 sierpnia 2019 r. w Rzymie miała miejsce cykliczna konferencja pt. „5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry” (CEEC-TAC5) i „14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis” (Medicta2019)

 

więcej informacji...

Gdy powiemy „kolor”, większość z nas pomyśli o tęczy, farbach, palecie malarskiej, niektórzy powrócą myślą ku kolorowi ostatnio widzianemu albo ulubionemu. Lubimy żywe, kolorowe akcenty. Dlaczego? Bo przykuwają wzrok, są miłą odskocznią od szarości i jednostajności, co w naszym klimacie ważne jest zwłaszcza zimą.

 

więcej informacji...

Elementy wyposażenia kuchni i łazienek, czyli w zasadzie najważniejszych pomieszczeń w naszych domach, określane ogólnie mianem ceramiki sanitarnej wykonywane są z mieszaniny glin i uszlachetniaczy, formowanych ręcznie lub mechanicznie, pokrywanych farbami, angobami czy szkliwem i utrwalane w procesie wypalania.

 

więcej informacji...

Całe wieki zajęło medykom i lekarzom opracowanie sposobów ekstrakcji i amputacji, dzięki którym pacjenci nie tylko przeżywali, ale przestawali cierpieć. Dalszy rozwój medycyny przyniósł wynalazki protez i wypełnień.

więcej informacji...

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu zorganizował w Szczyrku w dniach 9–11 września IX konferencję naukową „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

W dniach  18-21 czerwca 2019 r. w Budapeszcie odbyła się 2nd Conference (2nd JTACC+V4 2019), to drugie z cyklu wydarzenie poświęcone tematyce analizy termicznej.

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa” Pan Dyrektor dr hab. Paweł Pichniarczyk

 

więcej informacji...

W dniu 18 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o współpracy badawczo-rozwojowej z Grupą Azoty S.A.

 

więcej informacji...

14 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste zakończenie trzeciej edycji TopMinds 2019.

 

więcej informacji...

Zakończyła się 29. edycja konkursu Teraz Polska. Spośród nadesłanych prawie 100 zgłoszeń 13 produktów, 7 usług i 3 innowacje zdobyły Godło „Teraz Polska”.

 

więcej informacji...

W celu rozwoju współpracy międzynarodowej 29-30 maja 2019 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytutu badawczego BELNIIS. Gościliśmy Pana Vitceslava Konkov Zastępcę Dyrektora Generalnego

 

więcej informacji...

W dniach 15–17.05.2019 r. odbyła się w Krakowie siódma edycja International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (MPM2019) organizowana przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

 

więcej informacji...

9 maja 2019 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze, doroczne spotkanie polskiej branży ociepleń. Uczestnicy debatowali na temat bezpieczeństwa pożarowego ocieplonych elewacji, metod badawczych, certyfikacji i kontroli systemów ociepleń (ETICS)

więcej informacji...

W dniu 20 maja 2019r. w Opolskim Oddziale Inżynierii ‎Materiałowej, Procesowej i Środowiska Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła delegacja chińskiego potentata w budowie i modernizacji cementowni firmy Nanjing Kisen

więcej informacji...

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej (EOTA) poszukuje osoby na stanowisko asystenta technicznego w Sekretariacie w Brukseli.

więcej informacji...

16.04.2019r. zostały ogłoszone wyniki konkursu TEAM-NET organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program ten dedykowany jest jednostkom naukowym, który oferuje finansowanie na interdyscyplinarne badania naukowe.

 

więcej informacji...

Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań

 

więcej infromacji...

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  i Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie Koźlu podpisały porozumienie o długofalowej współpracy badawczo-rozwojowej.

 

więcej informacji...

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.03.2019r., uznanego za sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia.

więcej informacji...

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.03.2019r., uznanego za sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia. Umowa o badanie sprawozdania finansowego będzie zawarta z firmą audytorską na okres obejmujący jednorazowe badanie sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia, umożliwiający złożenie niniejszego sprawozdania do zatwierdzenia w terminie, określonym w art.118 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.02.2019r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019.534).

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych posiada cztery samobilansujące się oddziały w różnych lokalizacjach, sporządzające sprawozdania jednostkowe.
Łączne sprawozdanie finansowe sporządza Główny Księgowy Instytutu w Krakowie.

 

Badanie będzie obejmowało badanie sprawozdania łącznego i sprawozdań jednostkowych oddziałów:
•    Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie ul. Postępu 9
•    Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8
•    Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ul. Toszecka 99
•    Oddziału Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu ul. Oświęcimska 21

 

Na dzień 31.12.2018r. w łącznym sprawozdaniu finansowym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
•    suma aktywów bilansu wyniosła: 101 371 354,81 zł
•    przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły: 51 700 731,31 zł
•    zatrudnienie było równe: 360 osób.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. podstawowe informacje o oferencie, w tym formę prowadzenia działalności, dotychczasowe doświadczenie;
  2. wyciąg z rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  3. kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  4. oświadczenie zarówno podmiotu (oferenta), jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie, o niezależności od badanej jednostki;
  5. oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z podaniem wykazu instytutów badanych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich pięciu latach;
  6. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia.

 

Niezbędnym warunkiem jest, aby w projekcie umowy znalazły się następujące elementy wymagane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii:

  1. wyraźny zapis mówiący o ponoszeniu przez audytora odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody poniesione przez jednostkę badaną w wyniku jego działalności;
  2. klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych;
  3. warunki płatności uzgodnione w taki sposób, aby ostatnia rata w wysokości 20% uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
  4. termin wykonania badania umożliwiający złożenie sprawozdania do zatwierdzeniaw Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 28 czerwca 2019 r.;

 

Informuję, że badanie sprawozdania może zostać rozszerzone o przeprowadzenie metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72).

 

Informuję również, że wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

 

Oferty proszę złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

ORKUSZ PLAKAT TRIO 0

 

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

fb v    twitter v

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Cement typu MTA dla endodoncji z ZrO2 jako czynnikiem wprowadzającym kontrast RTG"

 WARSZAWA 06.06.19

 "Badania nad możliwością wykorzystania materiałów odpadowych z przemysłu cementowego i ceramicznego jako sorbentów zanieczyszczeń"

 OPOLE 13.06.19

 "Możliwości zastosowania metod instrumentalnych w analizie materiałów cearmicznych zawierających węglik krzemu"


GLIWICE 13.06.19

 "Odtwarzanie pierwotnego składu mieszanki betonowej na podstawie badań próbek stwardniałego betonu – możliwości i ograniczenia metod"

 

"Rejonizacja kruszyw krajowych z uwagi na reaktywność alkaliczną"
 budowlanych"

 

KRAKÓW 26.06.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013