Strona główna Aktualności

WYDARZENIA:

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

Aktualności
Zapraszamy do udziału w projekcie UE „Ceramic Glaze Recipes” – CGR (Receptury Szkliw Ceramicznych)

CGRZ satysfakcją informujemy, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie jest współrealizatorem projektu „Ceramic Glaze Recipes – CGR (Receptury Szkliw Ceramicznych)”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Program ten jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się Przez Całe Życie" (Lifelong Learning Programme).

 
XIX Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Innowacji w 2011 roku

Giełda wynalazków6 marca 2012 roku, w Muzeum Techniki NOT w Warszawie (PKiN) została uroczyście otwarta XIX Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Innowacji w 2011 roku.

 
Umowa o współpracy naukowo-technicznej ICiMB i Politechniki Krakowskiej

Logo PK31 stycznia 2012 roku w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych została zawarta umowa o współpracy naukowo-technicznej między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Politechniką Krakowską. Porozumienie zostało podpisane przez prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka -  Rektora Politechniki i dr Stanisława Traczyka - Dyrektora Instytutu.

 
Ogólnopolska edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

LogoInstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w kategorii „innowacyjny produkt” za „Zaprawy na bazie cementu romańskiego do konserwacji i renowacji zabytków”.

 
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 22-24.05 2012r. Szczyrk

Logo energiaInstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych serdecznie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Ministra Gospodarki oraz Marszałka Województwa Opolskiego "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych", która odbędzie się w Szczyrku w terminie 22-24.05.2012 r.

 
Zmiana nazwy Oddziału od 01.01.2012

Niniejszym informujemy, że mocą Zarządzenia Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dniem 01.01.2012r. zmianie ulega nazwa opolskiego Oddziału Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z ,,Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu” na ,,Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu".

 
Projekt "Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny - promocja, technologie, wsparcie wdrożenia"

Odnawialne Źródła Energii OpolszczyznyProjekt "Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny - promocja, technologie, wsparcie wdrożenia" realizowany przez opolski Oddział ICiMB został uznany przez Urząd Marszałkowski za jeden z najciekawszych projektów w ramach działania 8.2 Transfer Wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim. Uzyskał także wyróżnienie w Konkursie Kapitalni w Opolskiem - II edycja oraz nominację do Plebiscytu Mieszkańców w tymże konkursie.

 
Profesor UW dr hab. Krzysztof Szamałek został wiceprzewodniczącym Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

30 listopada  2011 roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji  Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk prof. UW dr hab. Krzysztof Szamałek Z-ca Dyrektora ICiMB ds. Naukowo-Badawczych został wybrany na wiceprzewodniczącego komitetu.

 
Międzynarodowe Targi Technologii Ochrony Środowiska Pollutec Horizons 2011

Pollutec 2011Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Technologii Ochrony Środowiska Pollutec Horizons, które odbędą się w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2011 r. w Paryżu.

 
Brussels Innova 2011

Brussels Innova 2011

W sobotę 19 listopada zakończyły się 60. Jubileuszowe Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS  INNOVA 2011” poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Mimo dużej konkurencji 230 wystawców (w tym 95 polskich wynalazków) z 15 krajów zdobyliśmy dwa srebrne medale:

 
V Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

Science & Technology DaysZakład Środków Zdobniczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych skorzystał z możliwości zaprezentowania swojej oferty w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia - V Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które odbyło się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie w dniach 28-30 listopada 2011.

 
Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska „KARTA KRAKOWSKA 2000 – 10 LAT PÓŹNIEJ”,

Karta KrakowskaPrzedstawiciele Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej „KARTA KRAKOWSKA 2000 – 10 LAT PÓŹNIEJ”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17-19 listopada. W specjalnym, towarzyszącym konferencji dwujęzycznym numerze Zeszytów Naukowych Politechniki Krakowskiej, ukaże się referat Aleksandry Skorek „Współczesny cement romański szansą dla odnowy architektury przełomu XIX i XX wieku”.

 
Złoty medal z wyróżnieniem na IWIS 2011

IWIS 2011W dniach 3-5 listopada 2011 roku w Centrum Kongresowo- Wystawienniczym hotelu Gromada w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji (International Warsaw Inwention Show) IWIS 2011.

 

W wystawie tej uczestniczyli pracownicy ICiMB, którzy zaprezentowali 6 innowacyjnych rozwiązań z tematyki dotyczącej materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, metalurgii, rolnictwa, przemysłu chemicznego i lotniczego.

 

 
Bezpłatne warsztaty praktyczne; Kraków 30.11.11

Głowa cementSerdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty praktyczne  „Materiały na bazie cementu romańskiego do konserwacji zabytkowej architektury”, które pozwolą Państwu zapoznać się z metodami pracy z zaprawami z cementu romańskiego. Warsztaty skierowane są konserwatorów zabytków, pracowników urzędów konserwatorskich, architektów, studentów,  wykonawców i firm budowlanych oraz innych zainteresowanych techniką odnowy zabytków.

 

 
Konferencja Techniczna "Szklane elewacje-teraz i w przyszłośći" Warszawa, 8 grudnia 2011

Swiat szkłaOddział Szkła i Materiałów Budowlanych weźmie udział w Konferencji Technicznej „Szklane elewacje – teraz i w przyszłości” organizowanej przez miesięcznik Świat Szkła w dniu 8 grudnia 2011  w Warszawie, gdzie wygłoszone zostają referaty:

 
POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI Z ICIMB !!!

Produkt_statuetkaInnowacyjna technologia wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji opracowana przez Centrum Badań Betonów CEBET została laureatem konkursu POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI w kategorii: technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej.

 
XVI edycja Targów Konserwatorskich „KONSERWACJE” 2011

Konserwacje 2011

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie został wyróżniony nagrodą "GRAND PRIX" XVI Targów Konserwatorskich "Konserwacje" 2011 w Toruniu za zaprawy tynkarskie do konserwacji i renowacji zabytków na bazie cementu romańskiego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

 WARSZAWA 05.04.18

"Analiza zawartości chloru w próbkach stałych metodą chromatografii jonowej"

 

 OPOLE 12.04.18

 "Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach"

 

 GLIWICE 19.04.18

"Krajowe Oceny Techniczne"

 

"Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru"

 

"Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementu portlandzkiego i belitowego"KRAKÓW 26.04.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013