WI.261.3.2020 - „Wykonanie oceny genotoksyczności 17 próbek biomateriałów dostarczonych przez zleceniodawcę, z wykorzystaniem testów zarówno na komórkach eukariotycznych jak i bakteryjnych.”

opublikowany: 20.05.2020
termin: 04.06.2020
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Warszawa, 20.05.2020r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Odział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa


Dot: „Wykonanie oceny genotoksyczności 17 próbek biomateriałów dostarczonych przez zleceniodawcę, z wykorzystaniem testów zarówno na komórkach eukariotycznych jak i bakteryjnych.”

Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu oceny genotoksyczności 17 próbek biomateriałów dostarczonych przez zleceniodawcę, z wykorzystaniem testów zarówno na komórkach eukariotycznych jak i bakteryjnych”
Zamówienie finansowane ze środków w ramach programu „TECHMATSTRATEG2”
(nr Umowy TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019), znak sprawy: WI.261.3.2020Termin wykonania zamówienia: Świadczenie usługi (całości zamówienia oceny 17 próbek) będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31.01.2022 r. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał próbki biomateriałów do badań.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 04.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9, Sekretariat Instytutu bud. A, Ip. do godz.10:00.

Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zamieszczone na stronie Biuletyn Informacji Publicznej: www.icimb.pl

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w kwestiach formalnych:

w kwestiach merytorycznych:

Dokumenty do pobrania:


Uwagi:

Informacja o unieważnieniu (PDF)

Wiadomość z dnia: 20.05.2020
Dokument oglądany razy: 186
Opublikował: Bartosz Gierszewski
wydruk z dnia: 21.09.2020 // icimb.pl/bip