mapa strony   |   kontakt   |

Struktura organizacyjna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.06.2013

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu:
dr Stanisław Traczyk
tel.: +48 22 843 19 65

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
Sekretarz Naukowy:
prof. UW dr hab. Krzysztof Szamałek
tel.: +48 22 843 52 96

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Zarządzania Jakością
Pełnomocnik Dyrektora d.s. Systemu Zarządzania Jakością:
mgr Wojciech Chmielecki
tel.: +48 22 843 52 96

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju:
mgr Zdzisław Stachura
tel.: +48 22 843 52 96


W siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul.Postępu 9 działają:

Zakłady Badawcze

Zakład Bioceramiki
Kierownik: mgr inż. Joanna Karaś
tel.: 22 843 35 25
e-mail: j.karas@icimb.pl  lub  bioceramika@icimb.pl

Zakład Technologii Ceramiki
Kierownik: dr Cecylia Dziubak
tel.: 22 843 17 95
kom.: 601 362 348
e-mail: ceramika@icimb.pl

Zakład Środków Zdobniczych
Kierownik: dr inż. Danuta Chmielewska
tel.: 22 843 74 21 w.243
kom.: 601 36 24 12
e-mail: d.chmielewska@icimb.pl

Zakład Nanotechnologii
Kierownik: dr hab. inż. Adam Witek
tel.: 22 843 74 21 w.104
e-mail: a.witek@icimb.pl

Zakład Certyfikacji
p.o. Kierownika Zakładu:
mgr inż. Jerzy Sikorski
tel.: 22 811 46 55
e-mail: certyfikacja@icimb.pl

Laboratorium Badawcze
Kierownik: mgr inż. Urszula Regad
tel.: 22 843 74 21 w.233
e-mail:u.regad@icimb.pl, laboratorium@icimb.pl

Administracja

Sekretariat
Monika Dobrzyńska
tel.: 22 843 19 65 lub 22 843 52 96
e-mail: sekretariat@icimb.pl

Dział Ekonomiczno-Księgowy
Główna Księgowa:
Barbara Dudziec
tel.: 22 843 19 40 lub 84 37 421 w.135
e-mail: b.dudziec@icimb.pl

Kierownik Działu, Z-ca Gł. Księgowej
Wiesława Olejnik
tel.: 22 843 19 40 lub 843 74 21 w. 135
e-mail: w.olejnik@icimb.pl

Dział Koordynacji Prac Naukowo - Badawczych
Kierownik Działu, Doradca Dyrektora
D. Biernacka-Pruszkowska
tel.: 22 843 74 21 w.248
e-mail: d.pruszkowska@icimb.pl

Z-ca Kierownika
M. Warda-Pruszkowska
tel.:22 843 74 21 w. 183
e-mail: m.warda@icimb.pl

Dział Organizacji i Zarządzania Kadrami

Kierownik:
J. Szagun-Pachniewska
tel.:22 843 74 21 w. 145
email: j.szagun@icimb.pl

Dział Analiz Ekonomicznych
Tomasz Gierej
tel.:22 843 74 21 w.131
e-mail: t.gierej@icimb.pl

Dział Marketingu
Kierownik:
Monika Malinowska
tel:22 843 74 21 w.236
e-mail: m.malinowska@icimb.pl

Dział Gospodarki Materiałowej i Transportu
Kierownik Działu:
Piotr Redo
tel: 22 843 63 64; 843 74 21 w.187
e-mail: p.redo@icimb.pl

Radca Prawny
mec. Ewa Bonikowska

Samodzielny Specjalista d.s. BHP
Aleksandra Staniewska

Załączniki: Schemat organizacyjny ICiMB w Warszawie


Centrum Badań Betonów CEBET
Siedziba: 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4

Kierownik Centrum CEBET
Prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
tel.: 22 811 19 73
e-mail:g.zapotoczna@icimb.pl

W ramach Centrum Betonów CEBET funkcjonują:

Pion Naukowo-Badawczy

Laboratorium Badawcze
Kierownik Laboratorium
mgr Bogumiła Górska
tel.: 22 811 02 81 w.114 lub 119
kom. 663 749 700
e-mail:b.gorska@icimb.pl
laboratorium_cebet@icimb.pl

Jednostka Certyfikująca
Sekcja Betonów
p.o Kierownika:
mgr inż. Jerzy Sikorski
tel.: 22 811 46 55
e-mail: certyfikacja@icimb.plOddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Siedziba Oddziału:
45-641 Opole, ul. Oświęcimska 21

telefon: +48 77 456 32 01 do 06
fax: +48 77 456 26 61
email: info_opole@icimb.pl

Dyrekcja

Dyrektor Oddziału:
dr Norbert Lysek
tel.: +48 77 456 22 07
e-mail: info_opole@icimb.pl

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału ds. Koordynacji Projektów i Marketingu
mgr inż. Patryk Weisser
tel.: + 48 77 456 32 01 wew.360
e-mail: p.weisser@icimb.pl

Zakłady Badawcze

Zakład Inżynierii Materiałowej
Kierownik: dr inż. Bartłomiej Skaliński
tel. +48 77 4563201 wew. 310
e-mail: b.skalinski@icimb.pl

Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska
Kierownik: dr inż. Wojciech Kalinowski
tel. +48 77 4563201 wew. 354
email: w.kalinowski@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu z Opolskim Centrum Transferu Innowacji
Kierownik: mgr inż. Patryk Weisser
tel.: + 48 77 456 32 01 wew.360
e-mail: p.weisser@icimb.pl

Laboratoria

Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska
Kierownik:  dr inż. Wojciech Kalinowski
tel. +48 77 4563201 wew. 354
Kierownik Techniczny ds. Środowiska: mgr inż. Joanna Poluszyńska
tel.: +48 77 45 63 201 w. 356
Kierownik Techniczny ds. Emisji w środowisku ogólnym i środowisku pracy:
mgr inż. Jan Kościanowski
tel.: +48 77 45 63 201 wew. 340

Laboratorium Zakładu Inżynierii Materiałowej
Kierownik: dr inż. Bartłomiej Skaliński
tel. +48 77 4563201 wew. 310
e-mail: b.skalinski@icimb.pl

Administracja
Główna Księgowa
mgr Janina Kotyczka
tel.: + 48 77 456 3201 wew. 303
e-mail: j.kotyczka@icimb.pl

Kadry
Ewa Karasiewicz
tel.: + 48 77 456 3201 wew. 322
e-mail: e.karasiewicz@icimb.pl

Organizacja i Planowanie
Izabela Jabłońska-Bigas
tel.: + 48 77 456 3201 wew.344
e-mail: i.jablonska@icimb.pl

Radca Prawny
Karol Jokiel

Wydawnictwo Prace ICiMB
dr inż. Lucyna Janecka
tel.: +48 77 4563201 wew. 338
e-mail: l.janecka@icimb.pl

Zespół Produkcyjno-Techniczny
Kierownik: inż. Ryszard Suchodolski
+48 77 456 32 01 wew.348
e-mail: r.suchodolski@icimb.pl

Biblioteka
mgr inż. Iwona Marcjasz-Siemiątkowska
tel.: + 48 77 456 3201 wew. 309
e-mail: i.marcjasz2@icimb.plOddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Główna siedziba Oddziału:

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Telefony:
centrala: 12 683 79 00
sekretariat: 12 683 79 11
fax: 12 683 79 01
e-mail: info_krakow@icimb.pl

Adres Zakładu Technologii Szkła i Wydziału Szkła
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
Telefony:
centrala: 12 423 67 77
sekretariat: 12 423 55 04
e-mail: info2_krakow@icimb.pl

Dyrekcja

Dyrektor Oddziału:
dr inż. Henryk Szeląg
tel.: 12 683 79 11
e-mail: sekretariat_krakow@icimb.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału:
dr inż. Paweł Pichniarczyk
tel.: 12 683 79 11
e-mail: sekretariat_krakow@icimb.pl

Zakłady Badawcze

Zakład Cementu
Kierownik:
dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB
tel.: 12 683 79 90
kom.: 608 336 236
e-mail: a.garbacik@icimb.pl

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
Kierownik:
dr inż. Marzena Najduchowska
tel.: 12 683 79 96
kom.: 515 053 503
e-mail: m.najduchowska@icimb.pl

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Kierownik:
mgr inż. Małgorzata Niziurska
tel.: 12 683 79 77
kom.: 604 407 013
e-mail: m.niziurska@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych
Kierownik:
mgr inż. Mirosław Gnoiński
tel.: 12 683 79 61
kom.: 608 071 888
e-mail: m.gnoinski@icimb.pl


Zakład Technologii Szkła
Kierownik :
mgr inż. Sebastian Sacha
tel.: 12 257 12 00
kom.: 784 337 288
e-mail: s.sacha@icimb.pl

Zakład Doświadczalny
Kierownik:
Andrzej Ronduda
tel.: 12 683 79 50
kom.: 668 477 427
e-mail: a.ronduda@icimb.pl

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
Kierownik Zakładu:
mgr inż. Stanisław Płocica
tel.: 12 683 79 72
kom.: 602 473 390
e-mail: s.plocica@icimb.pl

Administracja

Główna Księgowa
mgr Barbara Makowska
tel.: 12 683 79 03
e-mail: b.makowska@icimb.pl

Dział Finansowo-Ekonomiczny
Kierownik:
mgr Mirosława Golara
tel.: 12 683 79 09
e-mail: m.golara@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
Kierownik:
mgr Tadeusz Zając
tel.: 12 683 79 20
kom.: 602 475 221
e-mail: t.zajac@icimb.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji
Kierownik:
Maria Panajew
tel.: 12 683 79 17
kom.: 606 220 254
e-mail: m.panajew@icimb.pl

Główny Specjalista ds. Systemów Jakości
mgr Ada Ptak
tel.: 12 683 79 39
e-mail: a.ptak@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
Kierownik:
mgr inż. Agata Wieczorek
tel.: 12 683 79 74
e-mail: a.wieczorek@icimb.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
Adam Plutecki
tel.: 12 683 79 83
e-mail: a.plutecki@icimb.pl

Informacja Naukowo - Techniczna i Biblioteka
mgr inż. Alicja Zięba
tel.: 12 683 79 40
e-mail: a.zieba@icimb.pl
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

44-100 Gliwice
ul. Toszecka 99
centrala: 32 270 18 01

Sekretariat:

tel.: 32 270 19 18
32 270 19 19
32 279 26 00
fax. 32 270 19 34

e-mail: sekretariat_gliwice@icimb.pl
info_gliwice@icimb.pl

Dyrekcja

Dyrektor Oddziału:
prof. ICiMB dr hab. inż. Mirosław Cholewa
tel. 32 279-26-00
e-mail: m.cholewa@icimb.pl

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowo-Badawczych
dr inż. Jerzy Czechowski
tel. 32 270-19-19, 279-26-00
e-mail: j.czechowski@icimb.pl

p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Technicznych
mgr inż. Agnieszka Szopa
tel. 32 270-18-34
mob. (+48) 605 449 333
e-mail: a.szopa@icimb.pl

Zakłady Badawcze

Zakład Technologii
Zastępca Kierownika Zakładu ds. Technologii
mgr inż. Andrzej Śliwa
tel: 32 270 18 33
e-mail: a.sliwa@icimb.pl

Zastępca Kierownika Zakładu ds. Stosowania
mgr inż. Jerzy Witek
tel.: 32 270 18 12
e-mail: j.witek@icimb.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Przemysłem
dr hab. inż. Józef Wojsa
tel: 32 270 18 59
e-mail: j.wojsa@icimb.pl

Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
Kierownik:
dr inż. Katarzyna Stec
tel. 32 270 18 98, tel/fax. 32 270 18 17
e-mail: k.stec@icimb.pl

Dział Produkcyjny
Kierownik:
mgr inż. Grzegorz Nowak
Tel./Fax: 32 270 18 42
e-mail: g.nowak@icimb.pl

Dział Technologiczny
Kierownik:
mgr inż. Teresa Śliwa
tel. 32 270 18 62
e-mail: t.sliwa@icimb.pl

Administracja

Główny Księgowy
mgr Krzysztof Ociepczyk
tel. 32 270-19-15
e-mail: ksiegowy_gliwice@icimb.pl

Dział Koordynacji i Planowania Prac Naukowo-Badawczych
Kierownik:
mgr Mirosława Zakrzewska-Janik
tel. 32 270 18 10
e-mail: m.janik@icimb.pl

Dział Marketingu
p.o. Kierownika:
Paweł Głowienkowski
Tel. 32 270 19 77
e-mail: p.glowienkowski@icimb.pl
marketing_gliwice@icibm.pl

Dział Logistyki
p.o. Kierownika
mgr inż. Anna Iwan
Tel.: 32 270 18 58
32 270 19 05
e-mail: a.iwan@icimb.pl

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Biblioteka
Kierownik:
mgr inż. Maria Nosek
tel.: 32 270 18 56
e-mail: m.nosek@icimb.plPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maciej Cekus
Dokument z dnia: 03.06.2013
Dokument oglądany razy: 7 871
Opublikował: Maciej Cekus
Publikacja dnia: 03.06.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl