mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZP/23/2019 - Dostawa cementu ogniotrwałego o zawartości Al2O3 min. 50% i zawartości Fe2O3 max. 2,5% w ilości do 96 ton

 Ogłoszenie nr 637828-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ul. Postępu 9, 02 – 676 WARSZAWA
ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH
ul. Toszecka 99, 44 – 100 G L I W I C E

Dostawa cementu ogniotrwałego o zawartości Al2O3 min.50%
i zawartości Fe2O3 max. 2,5% w ilości do 96 ton

CPV: CEMENT /44111200-3/ 

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Uwagi:

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.01.2020, 11:51
Dokument oglądany razy: 359
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Maria Nosek
Publikacja dnia: 14.01.2020, 11:51
Termin: 08.01.2020, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl