mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

OSIMB/500552-N-2020 - Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
(zamieszczone w BZP w dniu 07/01/2020, nr ogłoszenia: 500552-N-2020).

Zamawiający
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków
tel.: 012 683 79 00
faks: 012 683 79 01
e-mail: info_krakow@icimb.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Wspólny Słownik Zamówień: 90910000-9 - Usługi sprzątania, 90919200-4 - Usługi sprzątania biur, 90911300-9 - Usługi czyszczenia okien, 90620000-9 - Usługi odśnieżania, 77300000-3 - Usługi ogrodnicze dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8 oraz ul. Lipowa 3, Kraków.

szczegóły >>>

1. Wykaz dostaw lub usług - druk (docx).

2. Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ (pdf).

3. Odpowiedź nr 2 - zapytanie w sprawie SIWZ (pdf).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wykluczeniu - odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wykluczeniu - odrzuceniu oferty


Uwagi:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 29.01.2020, 16:02
Dokument oglądany razy: 541
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Adam Plutecki
Publikacja dnia: 29.01.2020, 16:02
Termin: 16.01.2020, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl