mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

WI.261.5.2019 - Wykonanie biologicznej oceny trzech serii prototypowych biodegradowalnych biokompozytów w oparciu o normy: PN-EN ISO 10993-6: „Miejscowa reakcja po implantacji” oraz PN-EN ISO 10993-11: „Badania toksyczności układowej”

Warszawa, 19.12.2019r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Odział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wykonawcy usługi polegającej
Wykonaniu biologicznej oceny trzech serii prototypowych biodegradowalnych biokompozytów w oparciu o normy: PN-EN ISO 10993-6: „Miejscowa reakcja po implantacji” oraz PN-EN ISO 10993-11: „Badania toksyczności układowej”.
Zamówienie finansowane ze środków w ramach programu „TECHMATSTRATEG2”
(nr Umowy TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019), znak sprawy: WI.261.5.2019Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegającej Wykonaniu biologicznej oceny trzech serii prototypowych biodegradowalnych biokompozytów w oparciu o normy: PN-EN ISO 10993-6: „Miejscowa reakcja po implantacji” oraz PN-EN ISO 10993-11: „Badania toksyczności układowej”.Zamówienie finansowane ze środków w ramach programu „TECHMATSTRATEG2”  (nr Umowy TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019)

Termin wykonania zamówienia:10 miesięcy od otrzymania próbek do badań, po podpisaniu umowy jednak nie później niż w okresie od 15.02.2021 r. do 15.12.2021r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9, Sekretariat Instytutu bud. A, Ip. do godz.10:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.12.2019 r. pod nr 637602-N-2019.

Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zamieszczone na stronie Biuletyn Informacji Publicznej: www.icimb.pl/bip

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:


Przewodniczący Komisji
Przetargowej

mgr inż. Leszek Wach

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi 30.12.19:

Informacja z otwarcia ofert 15.01.2020:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Uwagi:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Centrum Wspierania Nauki
CENTRUM INNOWACJI i TRANSFERU TECHNOLOGII
ul. Wybrzeże L. Pasteura 1,
50-367 Wrocław

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 30.01.2020, 08:30
Dokument oglądany razy: 267
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 30.01.2020, 08:30
Termin: 15.01.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl