mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZP/17/2019 - Dostawę Urządzenia Laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska

Identyfikator postępowania: e8864d5d-8581-4b3a-9124-cc5285c1c76f

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ul. Postępu 9, 02 – 676 WARSZAWA
ODDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, PROCESOWEJ I ŚRODOWISKA
ul. Oświęcimska 21, 45 – 641 OPOLE

Dostawa Urządzenia Laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska


Część 1: Niskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny promieniowania alfa i beta wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem (CPV: 3843000-9)
Część 2: Kompletna linia do syntezy benzenu wraz z wyposażeniem (CPV 31640000-4)
Część 3: Chłodziarka laboratoryjna (CPV: 39711100-0)
Część 4: Dygestorium (CPV: 42520000-7)


Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ nr 1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Gwarantowane parametry oferowanego urządzenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Zalącznik 4 - JEDZ

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku środka zapobiegawczego

Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku

Załącznik nr 8 - Projekt umowy 1

Załącznik nr 9 - Wykaz dostaw

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e8864d5d-8581-4b3a-9124-cc5285c1c76f

Ogłoszenie o zamówieniu TED

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ-1

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ-2

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ-3

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Uwagi:

 Udzielenie zamówienia

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.05.2020, 08:12
Dokument oglądany razy: 765
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Maria Nosek
Publikacja dnia: 22.05.2020, 08:12
Termin: 13.01.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl