mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

WI.261.5.2020 - Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń OCIB w Warszawie przy ul. Kupieckiej 4

Warszawa, 29.05.2020r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Odział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa


Dot: „Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń OCIB w Warszawie
przy ul. Kupieckiej 4:

Część 1: Mebli biurowych systemowych
Część 2: Mebli laboratoryjnych
Część 3: Dygestoriów.”

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9, Sekretariat Instytutu bud. A, Ip. do godz.10:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.05.2020 r. pod nr 545632-N-2020.

Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zamieszczone na stronie Biuletyn Informacji Publicznej: www.icimb.pl

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w kwestiach formalnych:

w kwestiach merytorycznych:

dokumenty do pobrania

pytania i odpowiedzi:

Informacja z otwarcia ofert (PDF) 15.06.2020

Informacja o zwróceniu ofert (PDF) 16.06.2020


Uwagi:

Informacja o wybórze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 16.06.2020, 15:51
Dokument oglądany razy: 429
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 16.06.2020, 15:51
Termin: 15.06.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl