mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZP/7/2020 - Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 Ogłoszenie nr 550096590-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

w Warszawie

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach:

Dostawa poliglikolu etylenowego w ilości do 150 ton

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


Uwagi:

Zakończenie postępowania

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 24.06.2020, 09:31
Dokument oglądany razy: 162
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Maria Nosek
Publikacja dnia: 24.06.2020, 09:31
Termin: 22.06.2020, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl