NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

 

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 

07.02.2019 Warszawa, Postępu 9

"Model karbonatyzacji ABK w warunkach naturalnych"

 

"Właściwości kompozytów
SiC /W"

 

07.03.2019 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe urządzenie do badania elementów murowych

Od styczna 2013 roku Laboratorium Badawcze w Centrum Badań Betonów CEBET dysponuję nowym urządzeniem przeznaczonym do badań elementów murowych. Aparatura badawcza pozwala na wykonanie niszczącej próby zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1052-2:2001 określającej sposób wyznaczania wytrzymałości muru na rozciąganie przy zginaniu.Badania elemenów murowychBadanie elementów murowych według normy PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów - Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu polega na niszczącej próbie zginania swobodnie podpartego muru w środku jego rozpiętości.

MaszynaBadanie przeprowadza się w dwóch wariantach położenia obciążenia względem muru. Dla każdego z tych wariantów norma przewiduje badanie przynajmniej pięciu murów. Elementy próbne jakimi są mury wykonywane są z przysłanych przez producenta wyrobów ( np. bloczki ABK i zaprawa) i odpowiednio sezonowane przez 28 dni. Po tym czasie mury są badane w specjalnie zaprojektowanej maszynie wytrzymałościowej.

Istotną rzeczą przy ocenie wyników badania jest charakter zniszczenia muru. Badaniem objęta jest również wytrzymałość na ściskanie elementów murowych oraz zaprawa użyta do wykonania murów. Określana zostaje zawartość powietrza w zaprawie, jej rozpływ oraz wytrzymałość na zginanie i ściskanie.

 

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

logo CRT PL min

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013