NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

 

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 

07.02.2019 Warszawa, Postępu 9

"Model karbonatyzacji ABK w warunkach naturalnych"

 

"Właściwości kompozytów
SiC /W"

 

07.03.2019 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13)

13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13) jest kolejną z cyklicznie organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej (PTKAT) konferencji poświęconych wykorzystaniu metod analizy termicznej i kalorymetrii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Wydarzenie ma wymiar międzynarodowy, ponieważ skupia gości i naukowców z Francji, Włoch, Szwecji, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Japonii, USA.

 

W konferencji udział biorą przedstawiciele nauki i przemysłu, prowadzący prace z zakresu: termodynamiki i kinetyki chemicznej, procesów adsorpcji, chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, chemii polimerów, inżynierii materiałowej, energetyki i produkcji paliw, biotechnologii przemysłowej, farmakologii i chemii medycznej, geochemii, ekologii i ochrony środowiska, kosmetologii i chemii żywności. Wydarzenie to stanowi wspaniałą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów ze specjalistami oraz innymi naukowcami pracującymi w dziedzinie analizy termicznej. Jest to również okazja do zaprezentowania się dla młodych naukowców oraz doktorantów, którzy dopiero wkraczają w środowisko termoanalityków.

 

Podczas konferencji Pani dr inż. Joanna Pagacz, Kierownik Pracowni Analiz Termicznych z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie zaprezentowała plakat dotyczący wstępnych badań żywic kopalnych z różnych rejonów świata, w tym bałtyckiego bursztynu. Zaprezentowane wyniki dotyczyły badań termograwimetrycznych, badań DSC oraz strukturalnych FTIR. Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach żywic kopalnych ma ogromne praktyczne znaczenie w ich identyfikacji, próbie oceny wieku oraz przede wszystkim w ocenie ich właściwości termicznych.

 

min        poster

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

logo CRT PL min

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013