NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

01.02.18 Warszawa, Postępu 9

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

08.02.18 Warszawa, Postępu 9

"Badanie procesu spiekania węglanu wapnia"

01.03.18 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM BADAWCZE

 

Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie oferuje kompleksowe badania zgodnie z obowiązującymi normami, opracowanymi Instrukcjami Badawczymi oraz warunkami ustalonymi ze Zleceniodawcą określonymi w zawartej umowie. Zlecenia realizowane są na wniosek Zleceniodawcy w następującym trybie:

 

 • zdefiniowanie zakresu badań
 • rejestracja wniosku
 • sporządzenie umowy na badania
 • akceptacja warunków umowy przez Zleceniodawcę
 • pobieranie próbek do badań / dostarczenie próbek do badań przez Zleceniodawcę
 • realizacja badań

 

Uzyskane wyniki badań są poufne, nie wykorzystuje się ich do celów własnych ani do żadnych publikacji.

 

Laboratorium Badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 115 na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 

ZAKRES AKREDYTACJI

 

NASZ PERSONEL:

Warszawa ul. Postępu 9
 • mgr Agnieszka Ducka – kierownik Laboratorium
 • mgr Agnieszka Dryńska – chemik analityk
 • mgr. inż. Robert Sytek – specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Jacek Kamiński – technik

Warszawa ul. Kupiecka 4

 • mgr inż. Piotr Romanowski - zastępca kierownika
 • mgr inż. Piotrowicz Małgorzata – specjalista badawczo-techniczny
 • mgr inż. Górecka Ewelina – technolog
 • Ewa Skoczek – technik
 • Grzegorz Zakrzewski – technik
 • Henryk Lewandowski – technik

 

Materiały informacyjne:

 

Oferta lab

Lab ICiMB min

CEBET lab min

 

 

 

 

KONTAKT

 

Kierownik Laboratorium

02-676 Warszawa

ul. Postępu 9

mgr Agnieszka Ducka

tel.:

 

e-mail:

22 847 00 87

22 843 74 21 w.233

a.ducka@icimb.pl

laboratorium@icimb.pl

 

Zastępca kierownika

03-042 Warszawa

ul. Kupiecka 4

mgr inż. Piotr Romanowski

tel.:

 

e-mail:

663 749 700

22 811 19 73

p.romanowski@icimb.pl
laboratorium_cebet@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA

AB 115

 

CERTYFIKAT:

 

ICiMB certyfikat akredytacji AB115 min

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013