NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

 

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 

07.02.2019 Warszawa, Postępu 9

"Model karbonatyzacji ABK w warunkach naturalnych"

 

"Właściwości kompozytów
SiC /W"

 

07.03.2019 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

Farby

Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki

 

Stosowane przez wiele lat farby ceramiczne do zdobienia szkła i ceramiki charakteryzują się dużą zawartością związków ołowiu wprowadzanych w topniku. Obecność ołowiu gwarantuje dobre wybłyszczenie i intensywność barwy.

Szkodliwe działanie związków ołowiu zmusza do szukania rozwiązań eliminujących czynniki szkodliwe zarówno na etapie wytwarzania farb jak i ich stosowania.

 

Wynalazek znamienny jest tym, że farby wg wynalazku nie zawierają związków ołowiu a ich skład chemiczny gwarantuje wybłyszczenie powierzchni dekoracji i intensywność barwy porównywalną ze stosowanymi wcześniej farbami na bazie topników ołowiowych.

 

Wynalazek obejmuje następujące palety farbowe:

  • naszkliwne farby ceramiczne imitujące metale do zdobienia porcelany,
  • naszkliwne farby ceramiczne do zdobienia wyrobów ceramicznych,
  • farby podszkliwne,
  • farby majolikowe,
  • farby do zdobienia szkła techniką Fusingu.

Z uwagi na zróżnicowane, temperaturowe warunki stosowania wymienionych farb dla każdej z palet opracowana została inna baza topnikowa stanowiąca istotę wynalazku.

 

Farby metaliczne

 

Zastosowanie:
Farby metaliczne
Do dekorowania porcelany, porcelitu i wyrobów ceramicznych techniką kalki ceramicznej, stempla i natrysku.
Temperatura wypalania: 800-860°C.

 

Farby majolikowe

 

Zastosowanie:
Farby majolikowe
Do dekorowania niskowypalanych wyrobów ceramicznych techniką malowania ręcznego na niewypalonym szkliwie.
Temperatura wypalania: 900- 960°C.

 

Farby do zdobienia wyrobów ceramicznych

 

Zastosowanie:
Farby do zdobienia płytek ceramicznych
Do zdobienia wyrobów ceramicznych techniką sitodruku bezpośredniego, natrysku i ręcznego nanoszenia pędzlem.
Temperatura wypalania: 850-900°C, 1050-1150°C.

 

Farby podszkliwne

 

Zastosowanie:
Farby podszkliwne
Do dekorowania kamionki, porcelitu i fajansu techniką: stempla, natrysku, malowania ręcznego.
Temperatura wypalania jest temperaturą wypalania szkliwa transparentnego pokrywającego farby.

 

Farby naszkliwne

 

Zastosowanie:
Farby naszkliwne
Do dekorowania porcelany i porcelitu techniką kalki ceramicznej, malowania,
stempla i natrysku.
Temperatura wypalania: 830-860°C.

 

Farby do zdobienia szkła

 

Zastosowanie:
Farby do zdobienia szkła
Do dekorowania szkła techniką fusingu i w procesie formowania.
Temperatura wypalania 780-950°C.
 

oferta zdobnicze

 

praca

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

logo CRT PL min

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013