NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

„Cement typu MTA dla endodoncji z tlenkiem cyrkonu (ZrO2) jako czynnikiem wprowadzającym kontrast RTG”

 

06.06.2019 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini

Kompozyty Si3N4-MoSi2 jako materiał na elementy grzejne nowej generacji.

 

Obecnie ceramiczne elementy grzejne (SiC, Si3N4, MoSi2) coraz częściej wypierają tradycyjne elementy grzejne oparte na metalach (W, Mo, Pt, Ta). Niewątpliwą zaletą ceramicznych elementów grzejnych jest ich znacznie dłuższa żywotność oraz odporność na utlenianie i środowisko agresywne.

 

Badania eksploatacyjne tego typu kompozytów dowodzą wysokiej odporności na utlenianie w wysokiej temperaturze (100 cykli po 104 w 1500oC). Wprowadzenie do osnowy Si3N4 zarówno MoSi2 oraz SiC zwiększają odporność na degradację oraz wytrzymałość mechaniczną w wysokiej temperaturze.

 

KOMPOZYTY Si3N4, MoSi2 ZNAJDUJĄ POWSZECHNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI MAŁOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW GRZEJNYCH, JAK:
 • ceramicznych świec żarowych,
 • zapalników nagrzewnic gazowych i olejowych,
 • zapalników kuchenek i pieców gazowych,
 • sond lambda i sensorów gazu,
 • elektrod zgrzewarek blachy.

 

Skuteczną barierą rozpowszechniania się idei ceramicznych elementów grzejnych jest nadal trudna do opanowania technologia ich wytwarzania. Prezentowane wyniki powstały w trakcie prac nad opracowaniem elementu grzejnego świecy żarowej do silników wysokoprężnych. Świece ceramiczne posiadają 3-4 krotnie dłuższą żywotność (liczoną już w setkach tysięcy kilometrów) oraz osiągają maksymalną temperaturę pracy w ciągu 2-5 sekund.

 

Rys 1 Rys 2 Rys 3

 

MATERIAŁY:

 • 40% α - Si3N4 (Grade M11 HP - H. C. Starck), D50=0,6 µm, BET12-15 m2/g
 • 54% MoSi2 (Grade C - H. C. Starck), D50=2,5 µm, BET1,5 m2/g
 • 2,4% α - Al2O3 (Symulox NO713-10 - Nabaltec)
 • 2,4% Y2O3 (Grade A - H. C. Starck)
 • 1,2% MgO (Reachim)

 

ETAPY WYTWÓRCZE:

 • Mieszanie komponentów na mokro – atrytor, woda destylowana
 • Wprowadzenie do zawiesiny lepiszczy – 3% alkoholu poliwinylowego, 4% glikolu etylowego
 • Granulowanie – wyparka próżniowa, sito 1,0 i 0,5 mm
 • Zagęszczanie izostatyczne – 200MPa
 • Spiekanie wstępne – 400oC
 • Spiekanie zasadnicze – 1780oC, atm. N2

 

PODSUMOWANIE
 • Opracowano technologię wytwarzania kompozytów na bazie Si3N4 o jednorodnej dyspersji 40% MoSi2 pracując na etapie mieszania, jak i granulacji w układzie wodnym.
 • Kryształki powstałe w wyniku spiekania swobodnego charakteryzują się gęstością równą 3,85 g/cm3, co stanowi 98% gęstości kształtek uzyskanych techniką “hot pressingu” (3,85 g/cm3).
 • Wytworzony element grzejny jest zdolny do wytworzenia temperatury rzędu 1000-1200oC.
 • Dalszych prac wymaga opracowanie połączeń elektrycznych z przewodami zasilającymi. Opracowane na tym etapie rozwiązanie zapewnia stabilną pracę grzałki do temperatury 800oC.
 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

logo CRT PL min

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013