NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

05.04.18 Warszawa, Postępu 9

"Badania syntezy białych ceramicznych pigmentów nieorganicznych"

 

10.05.18 Warszawa, Postępu 9

"Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"


07.06.18 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 

dr hab. inż. Adam Witek prof. ICiMB
prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

1987 PAN

2000 PW

2011 ICiMB

- Dr nauk fizycznych       
- Habilitacja          
- Prof. nzw. ICiMB     

1991 PW

1997 PW

2003

- Doktor nauk technicznych  
- Habilitacja                             
- Prof.     

dr hab. Cecylia Dziubak prof. ICiMB

dr Stanisław Traczyk

1991 PW

2013

2014

- Doktor nauk technicznych

- Habilitacja

- Prof. nzw ICiMB

1975 UW - Doktor nauk przyrodniczych
dr inż. Monika Biernat dr inż. Danuta Chmielewska
2008 PW - Doktor nauk chemicznych 2006 ITB - Doktor nauk technicznych
dr inż. Magdalena Gizowska
dr inż. Piotr Gębarowski
2012 PW - Doktor nauk chemicznych 2003 PW - Doktor nauk chemicznych
dr inż. Zbigniew Jaegermann dr inż. Katarzyna Łaskawiec
2005 AGH - Doktor nauk technicznych 2011 AGH

- Doktor nauk technicznych

Kierownik CBB Cebet

dr inż. Wojciech Łukasik dr inż. Marcin Osuchowski
2006 AGH - Doktor nauk technicznych 2005 PW - Doktor nauk technicznych
dr inż. Milena Piątek
dr inż. Krzysztof Perkowski
2015 PW - Doktor nauk technicznych 2010 PW - Doktor nauk chemicznych
dr Paweł Pęczkowski dr inż Agnieszka Jaworska 
2010 UW - Doktor nauk fizycznych 2011 PW - Doktor nauk chemicznych
dr inż. Artur Oziębło dr inż. Piotr Szterner
2005 PW - Doktor nauk technicznych 2006 PAN - Doktor nauk chemicznych
 

praca

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

logo CRT PL min

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013