NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

05.04.18 Warszawa, Postępu 9

"Badania syntezy białych ceramicznych pigmentów nieorganicznych"

 

10.05.18 Warszawa, Postępu 9

"Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"


07.06.18 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM

 

NASZE NOWOCZESNE LABORATORIUM OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU:

 

  • kompleksowej analizy termicznej próbek (TG, DTA/TG, DSC-TG, DSC) w zakresie -120–2400°C z analizą spektrometrem podczerwieni FTIR gazowych produktów rozkładu w oparciu o aparaturę STA449 F3 Jupiter i DSC 204 F1 Phoenix, firmy Netzsch,
  • pomiaru zmiany wymiaru liniowego materiałów w zakresie temperatur -150–2800°C w oparciu o dylatometr DIL 402C i DIL 402E, firmy Netzsch,
  • pomiaru dyfuzyjności cieplnej w zakresie temperatur -120–2000°C z zastosowaniem analizatora „Laser Flash” LFA 427, firmy Netzsch,
  • rentgenowskiej analizy strukturalnej przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego z możliwością pomiaru zmian składu fazowego do temperatury 2000°C AXS D8 DAVINCI, firmy Bruker,
  • rentgenowskiej analizy naprężeń i tekstur z wykorzystaniem dyfraktometru AXS D8 Discover, firmy Bruker,
  • pomiaru właściwości reologicznych w oparciu o reometr rotacyjno-oscylacyjny KINEXUS, firmy Malvern,
  • pomiaru właściwości elektrokinetycznych(potencjału zeta) w oparciu o analizator wielkości cząstek i potencjału zeta ZetaSizer Nano ZS, firmy Malvern,
  • pomiaru zawartości węgla, siarki, tlenu i azotu przy użyciu analizatorów: G4 ICARUS i G8 GALILEO firmy Bruker.

 

 

 

KONTAKT

 

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż.
Krzysztof Perkowski

tel.:

tel. kom.:

e-mail:

22 549 97 78

791 982 875

k.perkowski@icimb.pl

 

 

nano prawe

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013