NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

01.02.18 Warszawa, Postępu 9

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

08.02.18 Warszawa, Postępu 9

"Badanie procesu spiekania węglanu wapnia"

01.03.18 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD REALIZACJI PROJEKTU

 

Zakład Realizacji Projektu został powołany przez Dyrektora Instytutu na czas realizacji projektu. Zadaniem zakładu jest terminowa realizacja zadań określonych w projekcie w tym opracowywanie dokumentacji i sprawozdań, utrzymywanie kontaktów z partnerem projektu tj. Instytutem Badawczym Zachodniej Norwegii Stiftinga Vestlandsforsking w Sogndal.


Strategia Europa 2020, a szczególnie inicjatywa „Wydajne wykorzystanie zasobów w Europie”, zawierają jednoznaczne cele: pozyskiwanie surowców drogą recyklingu oraz przeprowadzanie badań w kierunku innowacyjnych rozwiązań ograniczających degradację środowiska. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, włączając się w powyższą strategię, zainteresował się zagospodarowaniem szkła kineskopowego.

 

Corocznie na składowiska komunalne trafia w Polsce kilkanaście tysięcy ton szkła kineskopowego i w miarę wycofywania z użycia telewizorów oraz monitorów kineskopowych, taki stan będzie się utrzymywał przez najbliższe lata (szacunkowo 5 do 7 lat). Gromadzenie tego rodzaju odpadu nie jest obojętne dla środowiska. Prowadzone wcześniej wstępne badania surowców odpadowych wykazały możliwość ich zagospodarowania w przemyśle ceramicznym i szklarskim. Celem badań w projekcie jest opracowanie nowego produktu – płytki szklanej wykonanej wyłącznie ze szkła odpadowego. Prowadzone badania dostarczą informacji nt. właściwości odpadowego szkła kineskopowego i pozwolą na opracowanie parametrów technologicznych i technicznych procesu otrzymywania płytki szklanej. Parametry fizykochemiczne produktu finalnego (z uwagi na brak norm dla tego rodzaju produktu) będą badane wg obowiązujących dla płytek ceramicznych norm europejskich.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 2 538 987 zł i stanowi wartość kosztów kwalifikowanychPromotorem projektu jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie. Partnerem w projekcie jest Stiftinga Vestlandsforsking / Instytut Badawczy Zachodniej Norwegii z siedzibą w Sogndal.

 

Fazy Realizacji projektu obejmują:

  1. Rozpoznanie właściwości fizykochemicznych szkła kineskopowego w odniesieniu do szkła ekranu i stożka.
  2. Opracowanie parametrów procesów jednostkowych technologii wytwarzania płytek szklanych.
  3. Wytworzenie w skali półtechnicznej serii płytek szklanych.
  4. Badania właściwości płytek wg EN-14411:2009 Płytki ceramiczne definicje, klasyfikacja właściwości i znakowanie.
  5. Opracowanie założeń do technologii zagospodarowania kineskopowego szkła odpadowego.
  6. Upowszechnianie wiedzy.

 

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko- Norweska Współpraca Badawcza, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

AKTUALNE INFORMACJE O PROJEKCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE:

WWW.CRT-TILE.EU

 

Materiały promocyjne, Reklama w czasopiśmie SiC:
reklama min CRT

 

 

 

 

logo CRT PL min

 

STRONA WWW PROJEKTU:

www.crt-tile.eu

 

KONTAKT

 

Kierownik:

dr inż. Danuta Chmielewska

tel.:

 kom.: 

e-mail:

22 549-97-34

691 92 92 90

d.chmielewska@icimb.pl

 

Kadra Naukowa
mgr inż. Barbara Synowiec

tel.:

 

 

e-mail:

22 843 74 21 w.262

22 843 74 21 w.277

22 853 70 76

b.synowiec@icimb.pl

mgr inż. Roman Gebel

tel.:

 

 

e-mail:

22 843 74 21 w.262

22 843 74 21 w.277

22 853 70 76

r.gebel@icimb.pl

 

Marketing i promocja:
mgr  Monika Malinowska

tel.:

e-mail:

22 549 97 86

m.malinowska@icimb.pl

 

 

REALIZATORZY

 

icimb

 

 

vestlandsforking

 

FUNDUSZE:

 

NCBiR

 

 

norway grants

 

 

pnrp

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013