Strona główna Aktualności Nagroda za pracę doktorską Konsorcjum Progres 3 w Gliwicach

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

28.II.2019

mgr inż. Tamara Pochwała (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stali

24.I.2019

dr Roksana Muzyka(Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

Nagroda za pracę doktorską Konsorcjum Progres 3 w Gliwicach

Pracownik Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych, dr inż. Karolina Dudek zajęła I miejsce w 6. Konkursie Konsorcjum Progres3 na najlepszą pracę doktorską obronioną w  roku 2017 w kategorii „Competitive Engineering and Materials Research” .

 

 

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego.

W ramach działań Konsorcjum Progres 3 ogłasza  corocznie konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w uczelniach członkowskich Konsorcjum. W obecnej edycji Konkursu brały  udział prace doktorskie obronione w roku kalendarzowym 2017, tj. od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r. Każda z uczelni Konsorcjum Progres 3 mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii tematycznych:

1.            Ekonomia i finanse,

2.            Surowce, energetyka i ochrona środowiska,

3.            Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,

4.            Technologie informacyjne i Inżynieria Elektryczna

5.            Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe.

Wybrane prace ze wszystkich uczelni zostały ocenione przez Komisję ustanowioną w ramach Konsorcjum Progres 3, pod przewodnictwem VŠB Ostrava.

Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się w dniu  28.3.2018 r. w New Auditorium (Nová Aula NA1) Technical University of Ostrava.

 

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012