Strona główna Konferencja

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

13.06.2019

dr inż. Anna Gerle
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Możliwości zastosowania metod instrumentalnych w analizie materiałów ceramicznych zawierających węglik krzemu


16.05.2019

mgr inż. Karolina Związek 
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Wpływ azotku krzemu na własności termomechaniczne betonu ogniotrwałego

Uwaga! Seminarium odwołane

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

 

 

W dniach 22-24.05.2019 odbędzie się

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie."

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej 
w zakresie: technologii wytwarzania, stosowania i metodyki badań materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Konferencja będzie również okazją do nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, producentami materiałów ogniotrwałych oraz ich użytkownikami.

Tematyka:

 1. Surowce ogniotrwałe naturalne i syntetyczne
 2. Aktualne tendencje w zakresie wytwarzania materiałów ogniotrwałych
 3. Stosowanie materiałów ogniotrwałych
 4. Urządzenia i piece
 5. Metody badań kontroli jakości
 6. Badania materiałów ogniotrwałych

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału.

 

UWAGA:

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji do dnia 8.02.2019r.


XVIII Scientific Conference „Refractory materials: manufacture, methods of testing, application”

22.05-24.05.2019, Wisła Jawornik

The aim of the conference is to present the latest achievements in material engineering within the scope of: manufacturing technology, testing and application of refractory materials used in industrial processes.

The conference will also provide an opportunity to initiate closer contact between national and foreign research centres, producers of refractory materials and their users.

Subject matter:

 1. Natural, synthetic and recycled raw refractory materials
 2. Current trends in refractory materials manufacture
 3. Application of refractory materials
 4. Equipment and furnaces
 5. New research methods and quality control issues
 6. Refractory materials testing.

ATTENTION:

Submission of conference participation forms is prolonged up to 8.02.2019


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

DATA PROTECTION GENERAL ORDINANCE

 

KONTAKT

 

dr Bronisław Psiuk

tel.:

32 270 19 22

 

mgr inż. Maria Nosek

mkh@icimb.pl

tel.:

32 270 18 56

 

ICiMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Toszecka 99
44-100 Gliwice

DO POBRANIA

 


Program XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej


Komitety XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

Terminarz XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

Karta Zgłoszenia XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

 

Zzaproszenie na XVII Międzynarodową Konferencję Naukową

 

POPRZEDNIE EDYCJE

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2011

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2013

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012