Strona główna Konferencje

KONFERENCJE, SEMINARIA I SZKOLENIA

 

 

 

SEMINARIA  ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
16.01.2020

dr hab. Adriana Wrona,

IMN Gliwice

Zastosowanie technik plazmowych do wytwarzania proszków o specjalnych zastosowaniach
20.02.2020

dr inż. Paweł Czaja,

IMIM PAN, Kraków

Wpływ obróbki cieplnej na kształtowanie właściwości funkcjonalnych metamagnetycznych stopów z pamięcią kształtu
19.03.2020

dr inż. Jerzy Czechowski

(Oddział Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach)

Monety ceramiczne - krótko o historii i występowaniu na ziemiach polskich
23.04.2020

dr inż. Barbara Lipowska

(Oddział Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach)

Metody otrzymywania magnezytu spiekanego z surowców krajowych - technologia z zakurzonego archiwum we współczesnej firmie
21.05.2020

dr Karolina Dudek

(Oddział Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach)

Wytwarzanie i charakterystyka wielofunkcyjnych warstw hybrydowych na stopie NiTi wykazującym efekt pamięci ksztaltu
18.06.2020

dr inż. Anna Gerle

(Oddział Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach)

Możliwości zastosowania metod instrumentalnych w analizie materiałów ceramicznych zawierających węglik krzemu

 

 

 

SEMINARIA ODDZIAŁOWE W POPRZEDNICH LATACH

SEMINARIA  ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
19.XII.2019

dr Maciej Zubko

(Uniwersytet Śląski)

Zaglądając do wnętrza materiału - mikroskopia elektronowa narzędziem badawczym XX wieku
14.XI.2019

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski

(Uniwersytet Jagielloński)

Fizyka w stylu Monte Carlo
24.X.2019

dr Mateusz Dulski

(Uniwersytet Śląski)

Spektroskopia molekularna jako podstawowe narzędzie w badaniu własności strukturalnych układów złożonych: problemy czy perspektywy?
13.VI.2019

dr inż. Anna Gerle

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Możliwości zastosowania metod instrumentalnych w analizie materiałów ceramicznych zawierających węglik krzemu
16.V.2019

mgr inż. Karolina Związek

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Wpływ azotku krzemu na własności termomechaniczne betonu ogniotrwałego
25.IV.2019

dr inż. Robert Kusiorowski

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Cement Sorela - wytwarzanie i zastosowanie

21.III.2019

28.III.2019

04.IV.2019

mgr inż. Jerzy Witek

dr Bronisław Psiuk

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

 

Zastosowanie metody elementów skończonych w obliczaniu naprężeń termomechanicznych

(cykl 3 wykładów)

 

28.II.2019

mgr inż. Tamara Pochwała

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

 

Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stali
24.I.2019

dr Roksana Muzyka

(Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla)

Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę
termicznie zredukowanego tlenku grafenu

 

SEMINARIA  ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
13.XII.2018

dr inż. Paweł Falkowski

(Politechnika Warszawska)

Stabilne układy koloidalne – teoria i praktyka
22.XI.2018

mgr inż. Izabela Majchrowicz

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Badania nad możliwością wykorzystania popiołów lotnych w betonach ogniotrwałych
17.V.2018

dr hab. inż. Andrzej Studnicki

mgr inż. Rafał Dojka (Politechnika Śląska)

Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych
19.IV.2018 mgr inż. Karolina Związek (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach

08.III.2018

15.III.2018

22.III.2018

dr Bronisław Psiuk

dr hab. Jacek Podwórny Prof. ICiMB (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

 

Ruch drgający – od podstaw do zastosowań w badaniach materiałowych

(cykl 3 wykładów)

 

22.II.2018

mgr inż. Anna Ociepa

mgr inż. Jerzy Witek

dr inż. Robert Kusiorowski (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

 

Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej
18.I.2018 dr Iwona Lazar (Uniwersytet Śląski) Właściwości sprężyste i piezoelektryczne ceramik PZT

SEMINARIA  ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
18.XII.2017 mgr inż. Robert Kusiorowski(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Wybrane aspekty bezpieczeństwa procesowego w produkcji wełny mineralnej
16.XI.2017 dr inż. Paweł Walczak (Solbet) Autoklawizowany beton komórkowy – ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie dla budownictwa
26.X.2017 mgr inż. Bogusław Seredyński (C-Bit Recycling) Technologia wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz innych produktów z odpadów przetwarzanych za pomocą plazmy
18.V.2017

mgr Karolina Dudek
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Wielofunkcyjne warstwy ceramiczne na stopach NiTi wykazujących efekt pamięci kształtu

20.IV.2017

dr Bronisław Psiuk
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Stałe nośniki tlenu

06.IV.2017

dr inż. Jerzy Czechowski
mgr inż. Izabela Majchrowicz
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Optymalizacja stosunku wody do cementu w celu poprawy wiązania, suszenia i własności wysokotemperaturowych betonów ogniotrwałych (cykl 3 wykładów związanych z tematyką projektu realizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET)

30.III.2017

dr inż. Jerzy Czechowski
mgr inż. Izabela Majchrowicz
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Optymalizacja stosunku wody do cementu w celu poprawy wiązania, suszenia i własności wysokotemperaturowych betonów ogniotrwałych (cykl 3 wykładów związanych z tematyką projektu realizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET)

29.III.2017

dr inż. Jerzy Czechowski
mgr inż. Izabela Majchrowicz
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Optymalizacja stosunku wody do cementu w celu poprawy wiązania, suszenia i własności wysokotemperaturowych betonów ogniotrwałych (cykl 3 wykładów związanych z tematyką projektu realizowanego w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET)

16.II.2017

dr inż. Barbara Lipowska
(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Materiały Ceramiczne w zastosowaniach filtracyjnych

12.I.2017

mgr inż. Wiesław Zelik
(Zakłady Magnezytowe Ropczyce)
prof. Ryszard Lech (AGH)

Korozja materiałów ogniotrwałych w ujęciu analizy wymiarowej

 

SEMINARIA ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
15.XII.2016

mgr inż. Karolina Związek

(Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

Wpływ regulatorów wiązania na właściwości termomechaniczne betonu bezcementowego

24.XI.2016

dr inż. Dominika Madej

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Metody instrumentalne w analizie procesów hydratacji spoiw dla betonów ogniotrwałych
20.X.2016

dr inż. Rafał Sindut

(Vesuvius Poland w Skawinie)
Kryteria doboru materiałów ogniotrwałych w przemyśle szklarskim
24.V.2016

Mgr inż. Teresa Śliwa

Mgr inż. Mariusz Kalisz

Wyroby monolityczne – klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie. Sposób przygotowania instalacji i wstępnej obróbki wyłożeń betonowych cz.III
19.V.2016

Mgr inż. Teresa Śliwa

Mgr inż. Mariusz Kalisz

Wyroby monolityczne – klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie. Sposób przygotowania instalacji i wstępnej obróbki wyłożeń betonowych cz.II

12.V.2016

Mgr inż. Teresa Śliwa

Mgr inż. Mariusz Kalisz

Wyroby monolityczne – klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie. Sposób przygotowania instalacji i wstępnej obróbki wyłożeń betonowych cz.I

21.IV.2016

Dr inż. Robert Kusiorowski

Badania procesu termicznego rozkładu i utylizacji wyrobów azbestowo-cementowych

18.III.2016

Dr hab. inż. Jan Jezierski (Politechnika Śląska)

Dr hab. inż. Krzysztof Janerka (Politechnika Śląska)

Wybrane aspekty transportu pneumatycznego materiałów sypkich

11.III.2016

Dr inż. Paulina Wiecińska (Politechnika Warszawska)

Związki upłynniające w formowaniu koloidalnym proszków ceramicznych

19.I.2016

zmiana

mgr inż. Izabela Majchrowicz

Cementy glinowe: otrzymywanie, hydratacja , zastosowanie

SEMINARIA ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
10.XII.2015

Dr hab. inż. Jacek Szczerba (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Spoiwa oparte na tlenkach magnezu i krzemu (MSH)

19.XI.2015

Dr inż. Jerzy Czechowski

Skład fazowy i równowagi fazowe w cementach glinowych i betonach ogniotrwałych

15.X.2015

Dr inż. Katarzyna Stec

Nowe betony w energetyce-właściwości i zastosowanie

15.V.2015 mgr inż. Tamara Pochwała, mgr inż Józef Barański "Materiały ceramiczne do układu syfonowego odlewania stali"
15.I.2015 mgr inż. Mariusz Kalisz Ceramika techniczna produkowana w Zakładzie Doświadczalnym Oddziału Materiałów Ogniotrwałych. Projektowanie nowych technologii, wprowadzanie nowych surowców, rozwiązywanie problemów technologicznych
17.II.2015

dr hab. Stanisław Duber, dr Henryk Wistuba

(Uniwersytet Śląski)

"Węgiel szklisty. Struktura i własności oraz metody otrzymywania kompozytu węgiel/ceramika"
dr inż. Barbara Lipowska "Reologia zawiesin ceramicznych" - część I
dr inż. Barbara Lipowska "Reologia zawiesin ceramicznych" - część II
dr inż. Barbara Lipowska "Reologia zawiesin ceramicznych" - część III
19.III.2015 dr inż. Iwona Jonczy
(Politechnika Śląska)
"Badania mineralogiczno-chemiczne żużli hutniczych w aspekcie możliwości ich gospodarczego wykorzystania"
23.IV.2015 mgr inż. Andrzej Śliwa "Modyfikacja mikrostruktury tworzywa magnezjowo-spinelowego na drodze impregnacji roztworami soli"

 

SEMINARIA ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
11.XII.2014 dr Jacek Podwórny Aspekty praktyczne badań nad przemianą porządek-nieporządek w spinelach typu 2:3
04.XII.2014

dr inż. Francieszek Sładeczek
(OIPMB w Opolu)

Ocena zanieczyszczeń metali w pyłach PM10 i PM2,5 emitowanych z procesów przemysłowych sektora materiałów mineralnych

27-28.XI.2014

ICIMB OMO

I Sympozjum Ceramiczne - Materiały ogniotrwałe w energetyce zawodowej

05.VI.2014 dr inż. Anna Gerle Badania wpływu inwersji struktury wybranych spineli magnezowych na kinetykę ich reakcji topochemicznych z tlenkiem siarki
15.V.2014 dr Piotr Kasza (INiG Oddział Krosno) Propanty - ceramiczny granulat stosowany w technologii wydobycia gazu łupkowego
08.V.2014 dr inż. Tomasz Szuter Odlewy szkieletowe jako nowy typ przestrzennego wzmocnienia kompozytowego
03.IV.2014 dr inż. Barbara Dołżańska Spiekane materiały narzędziowe otrzymywane technologią metalurgii proszków
20.III.2014 dr inż. Małgorzata Niesyt Dekarbonatyzacja a proces spiekania dolomitów w aspekcie wymagań przemysłu materiałów ogniotrwałych
20.II.2014 prof. dr hab. Jacek Szade (UŚ) Wybrane zastosowania metod fizyki powierzchni w badaniach materiałów tlenkowych

 

SEMINARIA ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł

05.XII.2013
28.XI.2013
21.XI.2013

mgr inż. Izabella Majchrowicz
mgr inż. Teresa Wala

Przyczyny zużycia wyrobów ogniotrwałych w cementowych piecach obrotowych - studium przypadku
17.X.2013 mgr inż. Teresa Śliwa Wyroby monolityczne produkowane w Zakładzie Doświadczalnym Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
1-2.X.2013 seminarium ogólnoinstytutowe + zaproszeni goście V Seminarium Naukowo-Badawcze ICIMB

SEMINARIA ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
20.XII.2012 prof. ICiMB dr hab. Mirosław Cholewa Kompozyty ceramiczne ze wzmocnieniem ciągłym szkieletowym 3D

29.XI.2012
22.XI.2012

dr inż. Renata Suwak Metody badań zmian wymiarów liniowych podczas ogrzewania materiałów ceramicznych (metodyka i przykłady zastosowań) (cykl seminariów)
31.X.2012 prof. dr Mamoru Murata (Uniwersytet Naruto w Tokushimie - Japonia) Omówienie projektu normy ISO/TC33N000 – „Oznaczanie zawartości siarki w produktach i surowcach ogniotrwałych metodą wagową i miareczkową”
18.X.2012 mgr inż. Tamara Malinowska Otrzymywanie i właściwości szkieł tlenkowo-halogenkowych
21.VI.2012 dr inż. Katarzyna Stec Wpływ algorytmów matematycznych na poprawność wyników oznaczeń w metodzie fluorescencji rentgenowskiej
17.V.2012 dr Adriana Wrona (Instytut Metali Nieżelaznych) Materiały termoelektryczne
10.V.2012 26.IV.2012
19.IV.2012
dr Jacek Podwórny Wybrane zagadnienia krystalografii stosowanej w ceramice (cykl seminariów)

15.III.2012

prof. ICiMB dr hab. Adam Witek Materiały supertwarde
01.III.2012 23.II.2012 16.II.2012 dr hab. inż. Józef Wojsa Metodyka planowania eksperymentu (cykl seminariów)
19.I.2012 prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik (Uniwersytet Śląski) Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej w badaniach materiałów

SEMINARIA ODDZIAŁOWE
Data Autor Tytuł
15.XII.2011 dr inż. Alicja Pawełek Podkładki ceramiczne pod grań spawu przy spawaniu w atmosferze ochronnej
17.XI.2011 prof. ITME dr Zdzisław Librant (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) Przezroczysta ceramika – nowa epoka czy wszystko już było
10.XI.2011 03.XI.2011 27.X.2011 dr inż. Jerzy Czechowski Diagramy fazowe (cykl seminariów)
20.X.2011 mgr inż. Anna Gerle Termograwimetryczne badania szybkości reakcji zgazowania CO2 i utleniania osadów z komór koksowniczych – sprawozdanie ze stażu w Ecole Centrale de Paris w 2011 r.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH/SEMINARIACH

 

2012

Organizator: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH-Kraków

Miejsce/Data: Kraków; 9-12.09.2012

Uczestnicy:

 • Jerzy Czechowski
 • Kinga Czechowska
 • Barbara Lipowska
 • Bronisław Psiuk
 • Andrzej Śliwa
 • Józef Wojsa

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Charakterystyka proszków zeolitowych z układu K2O-Al2O3-SiO2-H2O otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal (Kinga Czechowska, Bronisław Psiuk, Włodzimierz Mozgawa (AGH))
 • Charakterystyka porównawcza proszków SrTiO3 otrzymanych metodami reakcji w fazie stałej i zol-żel (Bronisław Psiuk, Teresa Wala, Kinga Czechowska, Andrzej Śliwa, Roman Wrzalik (UŚ), Jacek Szade (UŚ))
 • Korozja wyłożeń ogniotrwałych w kotłach fluidalnych stosujących współspalanie (Jerzy Czechowski, Teresa Wala, Jacek Podwórny, Katarzyna Stec)
 • Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych (Barbara Lipowska, Kinga Czechowska, Teresa Wala)
 • Moduł Younga materiałów ogniotrwałych magnezjowo-chromitowych (Józef Wojsa, Jacek Podwórny, Renata Suwak)
 • Zastosowanie kwasu cytrynowego do poprawy własności betonów zasadowych zawierających niestechiometryczny spinel (Andrzej Śliwa, Józef Wojsa, Jacek Podwórny, Anna Gerle)
 • Poster: Kruszywa porowate o regulowanym rozkładzie porów i zmodyfikowanym potencjale dzeta jako nośniki mikroorganizmów w procesie biologicznego oczyszczania ścieków (Andrzej Śliwa, Michał Bodzek (Pol. Śl.), Ewa Łobos-Moysa (Pol. Śl.))

Organizator: ECRef European Centre for Refractories GmbH

Miejsce/Data: Aachen, Niemcy; 19-20.09.2012

Uczestnicy:

 • Izabela Majchrowicz
 • Andrzej Śliwa
 • Józef Wojsa

Zaprezentowane referaty/postery:

 • The influence of matric viscosity on sedimentation in self-flow castables (Izabela Majchrowicz)
 • Reduction of Chromium(VI) compounds in magnesiachrome scraps (Andrzej Śliwa, Józef Wojsa, J. Hoffmann)

Organizator: UMCS Lublin; Politechnika Lubelska; Politechnika Wrocławska; Polskie Towarzystwo Fizyczne

Miejsce/Data: Kazimierz Dolny; 25-28.06.2012

Uczestnicy:

 • Bronisław Psiuk

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Segregation processes in SrTiO3 surface layers upon low energy Ar+ bombardment (Bronisław Psiuk, Jacek Szade (UŚ), Krzysztof Szot (Research Center Jülich GmbH; Germany))

Organizator: Institute for Sorption and Problems of Endoecology of NAS of Ukraine; Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine; Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of RAS (St. Petersburg)

Miejsce/Data: Sevastopol, Ukraina; 17–21.09.2012

Uczestnicy:

 • Kinga Czechowska

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Poster: Preparation of KNbO3 powders by the sol-gel method using water-soluble potassium and niobium compounds as precursors (Kinga Czechowska, Andrzej Śliwa, Katarzyna Stec, Bronisław Psiuk, Roman Wrzalik (UŚ), Jacek Szade (UŚ))

Organizator: Institute for Energy Systems and Technology (EST); Technische Universität Darmstadt

Miejsce/Data: Darmstadt, Niemcy; 26–28.09.2012

Uczestnicy:

 • Anna Gerle

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Poster: Chemical looping combustion process using solid oxygen carriers oxidized in CO2 atmosphere (Anna Gerle, Bronisław Psiuk, Jacek Podwórny, Józef Wojsa, Jacek Szade (UŚ))

Organizator: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych  Politechniki Śląskiej; Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników; Komitet Nauki o Materiałach PAN; GIG

Miejsce/Data: Praga, Czechy; 7–11.05.2012

Uczestnicy:

 • Mirosław Cholewa

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Wytrzymałość na ściskanie kompozytów AlSi11. Beton z polimerem siarkowym (Mirosław Cholewa)

Organizator: 2THETA ASE, s.r.o.  (Czechy); Villa Labeco (Słowacja); Laboratorium Analiz Chemicznych IMŻ

Miejsce/Data: Podbrezova, Słowacja; 23–26.04.2012

Uczestnicy:

 • Katarzyna Stec

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Optimization methods for correcting the influence międzypierwiastkowych X-ray fluorescence spectrometry applied to the analysis of multicomponent superalloys. part II (Katarzyna Stec; Grażyna Stankiewicz (IMŻ))

Organizator: SPMO Polska; ACSVZ – Czechy i Słowacja

Miejsce/Data: Trojanovice, Czechy; 10–11.05.2012

Uczestnicy:

 • Jerzy Czechowski

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2011 r. (Jerzy Chechowski)

Organizator: VŠB TU Ostrava; 2 THETA ASE, s.r.o.a

Miejsce/Data: Valtice, Czechy; 16–18.05.2012

Uczestnicy:

 • Katarzyna Stec

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Vzorkování nekovových průmyslových materiálů (Katarzyna Stec)

Organizator: Instytut Nauki o Materiałach UŚ; Komitet Krystalografii PAN; International Union of Crystallography

Miejsce/Data: Targanice; 02–06.09.2012

Uczestnicy:

 • Jacek Podwórny; Bronisław Psiuk

Zaprezentowane referaty/postery:

 • Poster: XRD Based Methods of Investigation the Order – Disorder Transformation in the Spinel Structure - a Comparative Study. (Jacek Podwórny)
 • Poster: The Study Of Local Structure Of Amorphous Fe-Co-B-Is-Nb Alloy By Atomic Pair Distribution Function. (Jacek Podwórny, W. Pilarczyk)
 • Poster: In-situ investigation of solid oxygen carriers using High Temperature Chamber (Jacek Podwórny, Bronisław Psiuk)

przepraszamy za utrudnienia

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012