mce_marker

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA JUŻ WKRÓTCE


Wyposażenie pomiarowe i badawcze podlega systemowi nadzoru zgodnemu z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz PN-ISO 10012-1 :1998.

 

 

CERTYFIKATY

 

KONTAKT

 

Kierownik Laboratorium:
mgr inż. Dominika Foryś

tel.:

e-mail:

32 270 18 99

d.forys@icimb.pl

Biuro Obsługi Zleceń:

Ewa Wiącek

tel.:

e-mail:

32 270 18 17

lab_gliwice@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012