Strona główna Nauka Biblioteka, Informacja Naukowo-Techniczna

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

18.XII.2017

mgr inż. Robert Kusiorowski (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa procesowego w produkcji wełny mineralnej

 

18.I.2018

dr Iwona Lazar (Uniwersytet Śląski)

Właściwości sprężyste i piezoelektryczne ceramik PZT

 

więcej...

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

BIBLIOTEKA

 

Zasoby biblioteki to 8212 woluminów wydawnictw zwartych, 18494 vol. zbiorów specjalnych oraz 5537 vol. literatury techniczno-handlowej. Posiadamy 203 tytuły czasopism, w tym:

 • 133 zagranicznych
 • 70 polskich

 1. Advance in Applied Ceramics
 2. Analityka Nauka i Praktyka
 3. Applied Ceramic Technology
 4. Applied Glass Science
 5. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio
 6. BTA Budownictwo Technologia Architektura - Polski Cement
 7. Cement Wapno Beton
 8. Ceramic Industry
 9. Ceramics International incl. Industrial Ceramics
 10. China's Refractories
 11. Global Cement
 12. Inżynieria Materiałowa
 13. Interceram
 14. Journal of the European Ceramic Society
 15. Journal of the American Ceramic Society
 16. Journal of the Technical Association of Refractories Japan Taikabutsu Overseas
 17. Kerarnische Zeitschrift
 18. Materiały Ceramiczne
 19. Ogneupory
 20. Refractories Worldforum
 21. RMZ Materials and Geoenvironment
 22. Science of Sintering
 23. Szkło i Ceramika
 24. American Ceramic Society Bulletin
 25. ZKG International

 

 1. Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej- oraz sugestiami ich rozwiązań / prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz, red. Koszalin FENIKS, 2012, 159 s. rys., tab. ISBN 978-83-62621-04-0
 2. Misja nauk chemicznych / pod red. Bogdana Marcińca ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2011. - 565 s.: il. (w tym kolor.); Bibliogr. przy pracach, ISBN 978-83-934106-0-6
 3. Podstawy technik mikroskopowych / Litwin J.A., Gajda M. Wyd. UJ Kraków 2011, 210 s., tab., rys., ISBN 978-83-233-3059-2
 4. The chimney as a technological challenge of modern times A monograph / R. Kania, redakcja naukowa . - Opole - Vienna European Chimneys Association, 2011. - 239 s. rys., tab. ISBN 978-83-928944-5-2
 5. Ceramic materials and components for energy and environmental applications / Jiang D., Zeng Y. USA, Wiley a. Sons CSA 2010, 658 s., rys., tab. ISBN 978-0-470-40842-1
 6. Chemia cementu i betonu / Wiesław Kurdowski . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. - 728 s. : fot., rys., wykr.; Bibliogr. przy rozdz. - Indeks - ISBN 978-83-9131524-8
 7. Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne / red. nauk. Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska; aut. Mariusz Andrzejczuk [et al.] . - Warszawa : PWN, 2010, 353 [1] s. Bibłiogr. przy rozdz. Indeks . - ISBN 978-83-01-16418-8
 8. Podstawy metody elementów skończonych zagadnienia termomechaniczne / Andriv Milenin . Kraków Wydawnictwa AGH, 2010, 173 s. rys., Bibliogr. s. 172-173. ISBN 978-83-7464-275-0
 9. Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski - Warszawa : WNT, 2010. - 630 s. : il; (Inżynieria Chemiczna) . - Bibliogr. s. 625-627. Indeks, ISBN 978-83-204-3580-1
 10. The production and processing of inorganic materials / James W. Evans, Lutgard C. De Jonghe . - UK, USA, Pennsylvania, : TMS, 2010, 534 p. : ill., tab.; Includes bibliographical references and index . - ISBN 97 8-0-87339-541-0
 11. Waste to energy and environment. / red. Janusz W. Wandrasz, Krzysztof Pikoń, Zofia Czekalska, praca zbiorowa . Gliwice : Politechnika Śląska, 2010. - 258 s. : rys., tab.; ISBN 978-83-930232-0-2
 12. Chemia fizyczna T. 1 Podstawy fenomenologiczne / Pigoń K., Ruziewicz Z., Warszawa PWN SA 2009, Wyd. 6, 638 s., rys., tab., ISBN 978-83-01-15054-9
 13. Paliwa z odpadów 2009. red. Jolanta Biegańska, Marcin Landrat, praca zbiorowa, Gliwice : Politechnika Śląska, 2009. 394 s. : rys., tab., ISBN 978-83-930232-1-9
 14. Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego / Wyszomirski P., Galos K. Wyd. AGH Krakow 2009, 283 s., rys., tab. ISBN 978-83-7464-099-2
 15. Teoria sprężystości / Lew D. Landau, Jewgieni M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Stanisław Kłosowicz . - Warszawa : PWN, 2009, 228 s.; (Fizyka Teoretyczna) ISBN 978-83-01-15783-8
 16. Zasadowe materiały ogniotrwałe nieformowane / Józef Wojsa . - Gliwice ISCMOiB - OMO, 2009, 186 s., tab., wykr. . - Bibliogr. ISBN 978-83-929865-0-8
 17. Advanced membrane technology and applications / Norman N. Li, Anthony G. Fane, W.S. Winston Ho, T. Matsuura, Hoboken, N.J. : Wiley, 2008. - Xxi, 994 p. il. ; Includes bibliographical references and index . ISBN 9780471731672
 18. Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potencjału rozwojowego red. Tadeusz Borowiecki [et al. ; aut. Jerzy Bednarczyk et al.] ; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2008, 372 s. : il. Bibliogr. przy pracach, ISBN 978-83-913434-6-3
 19. Diffuse scattering and defect structure simulations a cook book using the program DISCUS / Reinhard B. Neder, . - Thomas Proffen . - Oxford Oxford Uniyersity Press, 2008. - ix, 228 p. ill. ; + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) (International Union of Crystallography book senes ; no. 11) . - Includes bibliographical references and index . - ISBN 0199233691
 20. Krystalografia i krystalochemia dla ceramików / Mirosław Handke, Magdalena Rokita, Anna Adamczyk . - Kraków Redakcja Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH, 2008. - 431 s. il. (g. kolor.) ; Bibliogr. s. 413-418. Indeks . - ISBN 978-83-7464-192-0
 21. Metrologia chemiczna : sztuka prowadzenia pomiarów / Ewa Bulska . - Warszawa Wydawnictwo Malamut, 2008. - 226, [1] s. : il. ; Bibliogr. s. 226-[227] . - ISBN 978-83-925269-2-6
 22. Powder diffraction : Theory and practice / R.E. Dinnebier, S.J.L. Billinge . - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2008. 582 p. : ill. (some col.) Includes bibliographical references and index
 23. Przewodnik do petrografii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Maneckiego i Marka Muszyńskiego ; [aut. Jerzy Czerny et . al.] . Kraków : AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - 551, [1] s. : il.; + dysk optyczny (CD-ROM) . - Tyt. równol.: A guide to petrography . ISBN 978-83-7464-110-4
 24. Time-dependent mechanical properties of solids / Wolfgang Grafe . - Stafa-Zuerich Trans Tech Publications, 2008. - 161 p. ill. ; (Materials science foundations, ISSN 1422-3597 ; v. 45) . - Includes bibliographical references and index. ISBN 0878494766 (pbk.)
 25. Understanding XRF spectrometry. vol. 1 „ Basic concepts and instrumentation” / James P. Willis, Andrew R. Duncan . - Almelo, Netherlands : PANalytical B.V, 2008. rys., tab. ISBN 978-90-809086-4-2
 26. Understanding XRF spectrometry. vol. 2 „Quantitative analysis and special sample preparation and presentation methods” / James P. Willis, Andrew R. Duncan. Almelo, Netherlands : PANalytical B.V, 2008. - rys., tab. ISBN 978-9 0-8 0908 6-5-9
 27. Współczesna wiedza o polimerach wybrane zagadnienia / Jan F. Rabek . - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 585, [1] s. il.; Bibliogr. s. 544-563 i przy rozdz. Indeks . ISBN 978-83-01-15569-8
 28. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce / Redakcja: M. Gientki, A. Malon, J. Dyląg. Wyd. I . - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 2008, 463 s. tab., rys., mapy ; stan na 31.XII.2007 r.
 29. Chemia fizyczna. T. 1 „ Podstawy fenomenologiczne / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz ; pod red. Ludwika Komorowskiego, Józefa Lipińskiego; [przedm. Ludwik Komorowski, Józef Lipiński]. Wyd. 6 - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - XIV, 638 s. il.; ISBN 978-83-01-15054-9 (t.1).- 978-83-01-15055-6 (t. 1-2)
 30. Industrial Handbook Gas separation and purification / Frank G. Kerry . - USA CRC Press, 2007. - 521 s tab., rys. ISBN 0-8493-9005-2
 31. Mathematical analysis of sintering laws of real materials / V. Zeljkovic Serbia, Belgrad Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts and Technical Faculty of Chachak, 2007. - 62 s. rys., ISBN 978-86-80321-13-4
 32. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis / Goldstein J., Newbury D., Joy D., Lyman Ch. Wyd. 6, 2007, Springer USA, 690 s. rys., + CD ROM, ISBN 978-0-306-47292-3
 33. Self-organization and sintering / M.M. Ristic, A.M. Maricic, Serbia, Belgrad Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts and Technical faculty of Chachak, 2007, 17 s. rys., tab. ISBN 978-86-80321-14-1
 34. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce / red. Marek Ściążko, Jarosław Zuwała i Marek Pronobis ; . [aut. Zbigniew Bis et al.] ; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Politechnika Śląska Zabrze Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Politechniki Śląskiej, 2007 363 s. il. (w tym kolor.); . Bibliogr. przy pracach . ISBN 978-83-913434-3-2

 

 1. UNITECR 2011, 12th Biennial Worldwide Congress on Refractories: Unified International Technical Conference on Refractories, Oct. 30-02 November, Kyoto, Japan, UNITECR - Kyoto, Japan: Technical Association of Refractories, Japan, 2011, 714 s. + CD ROM: rys., tab. + index autorski 11 s. ISBN 1-57498-266-4.
 2. 51st International Colloquium on Refractories, Aachen Niemcy, 2008, 236 s. rys., tab.
 3. Ceramic materials and components for energy and environmental applications, D. Jiang, Y. Zeng. vol. 210 USA, New Jersey John Wiley Sons Inc., The American Ceramic Society, Inc., 2010, 658 s. rys., tab. (Ceramic Transactions). Papers presented at the 9rd International Symposium on Ceramic Materials for Energy and Environmental Applications and the Fourth Laser Ceramics Symposium, November 10-14, 2008, Shanghai, China, ISBN 978-0-470-40842-1.
 4. Iron and Steelmaking: XVIII. International Scientific Conference. Tom I. Malenovice 24-26.09.2008, Ostrava: TU, 2008, 95 s.: rys., tab. ISBN 978-80-248-1831-3.
 5. Iron and Steełmaking: XVIII. Internationał Scientific Conference. Tom II. Malenovice 24-26.09.2008, Ostrava: TU, 2008, 294 s.: rys., tab. ISBN 978-80-248-1831-3.
 6. Proceedings of Tehran International Conference on Refractories Tehran, 2004 Iran, Teheran Iran Uniyersity of Science Technology, 2007 694 s. rys., tab.
 7. UNITECR 2007: 10th Biennial Worldwide Congress: Unified International Technical Conference on Refractories - Proceedings, 18-21 September 2007: in conuction with the 50th International Colloquium on Refractories 2007, UNITECR, Drezno, Germany, 2007, 630 s.: rys., tab. ISBN 978-3-00-021528-5.


 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012