Strona główna Nauka Biblioteka, Informacja Naukowo-Techniczna

BIBLIOTEKA

 

Zasoby biblioteki to 8212 woluminów wydawnictw zwartych, 18494 vol. zbiorów specjalnych oraz 5537 vol. literatury techniczno-handlowej. Posiadamy 203 tytuły czasopism, w tym:

 • 133 zagranicznych
 • 70 polskich

 1. American Ceramic Society Bulletin (print+on line), USA
 2. Analityka Nauka i praktyka, Polska
 3. Applied Ceramic Technology, USA
 4. Applied Glass Science), USA
 5. Boletin de la Sociedad Espanola de CERAMICA y VIDRIO, Hiszpania
 6. Cement Wapno Beton,  Polska
 7. Ceramic Industry, USA
 8. China’s Refractories, Chiny
 9. Interceram, DE
 10. Journal of the American Ceramic Society, USA
 11. Journal of the Technical Association of Refractories Japan, Taikabutsu Overseas, Jap.
 12. Keramische Zeitschrift, DE
 13. Materiały Ceramiczne, Polska
 14. RMZ Materials and Geoenvironment, Słowenia
 15. Szkło i Ceramika, Polska
 16. Science of Sintering,Serbia


1. Ceramography : preparation and analysis of ceramic microstructures / R.E. Chinn. - Materials Park, OH : ASM International, 2002.  - ISBN 0871707705

 

2. Self-healing  materials as biomimetic smart structures / L. Drenchev, J.J. Sobczak. - Kraków : Instytut Odlewnictwa - Foundry Research Institute, 2014. - ISBN 978-83-88770-98-2

 

3. X-ray scattering from semiconductors and other materials / Paul F. Fewster P.F., PANalytical Research Centre, UK. - 3rdedition. - UK : World Scientific, PANalytical Research Centre, 2015- . - An introduction to semiconductor materials -- The theory of X-ray scattering -- Components for measuring scatteringpatterns -- Instruments for measuring scattering patterns -- A practical guide to the estimation of structuralparameters and interpretation of scattering patterns. - ISBN 9814436925

 

4. Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji / Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński. - Opole : Górażdże Cement Heidelberg Cement Group, 2012  ISBN 83-88672-23-1

 

5. Reologia zawiesin ceramicznych / P. Izak. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012  - ISBN 978-83-7464-496-9

 

6. Rafinacja ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych metodą filtracji / K. Janiszewski. - Katowice : Wyd. "Śląsk", 2012. - ISBN 978-83-7164-736-9

 

7. Szkody kominowe / R. Kania. - Opole : Copyright by R. Kania, 2015.  (Monografia). - ISBN 978-83-928944-2-1

 

8. Metalurgia metali nieżelaznych / T. Karwan. - Kraków- Bukowno : Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław", 2013.

 

9. Kowalski, Stefan J. Fizyczne podstawy suszenia mikrofalowego / S. J. Kowalski, K. Rajewska, A. Rybicki. - wyd. I. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2005.  - ISBN 83-7143-328-X

 

10. Refractory castable engineering / Ana Paula da Luz, Mariana A.L. Braulio, Victor C. Pandolfelli. - Baden-Baden, Germany : Goller Verlag GmbH, 2015. - ISBN 978-3-87264-004-8

 

11. Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań / J. Małolepszy, red.. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, 2013. - ISBN 978-83-7464-514-0

 

12. X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals / D. M. Moore, R. C. Reynolds, Jr. -2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - ISBN 13 978-0-19-508713-0

 

13. Refractory Wear Processes / F. Nadachowski, A. Kloska. - Kraków : Wyd. AGH, 1997. - 132 s. : rys., tab.. - ISBN 0-239-61-1-4

 

14. Wiley Encyclopedia of Composites. vol. 1 , A-C / L. Nicolais,  A. Borzacchiello. - 2nd ed.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. - Rev. ed. of: International encyclopedia of composites / Stuart M. Lee, editor. c1990-c1991.-Includesbibliographical references and index.-ISBN 978-0-470-27564-1 (vol. 1)

"This Wiley Encyclopedia of Composites, Second Edition includes 265 articles on composite materials and related processing technologies, most of which are completely new to this edition. Articles address properties, processing, formulation, design, analysis, evaluation, manufacture, testing, and reliability. The entire range of industrial applications of composites is covered"-

 

15. Wiley Encyclopedia of Composites. vol. 2 , D-H / L. Nicolais,  A. Borzacchiello. - 2nd ed.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. - Rev. ed. of: International encyclopedia of composites / Stuart M. Lee, editor. c1990-c1991.-Includesbibliographical references and index.-ISBN 978-0-470-27565-8 (vol. 2)

 

16. Wiley Encyclopedia of Composites. vol. 3 , I-N / L. Nicolais,  A. Borzacchiello. - 2nd ed.. - Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. - Rev. ed. of: International encyclopedia of composites / Stuart M. Lee, editor. c1990-c1991.-Includesbibliographical references and index.-ISBN 978-0-470-27566-5 (vol. 3)

 

17. Wiley Encyclopedia of Composites. vol. 4 , O-R / L. Nicolais,  A. Borzacchiello. - 2nd ed.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. - Rev. ed. of: International encyclopedia of composites / Stuart M. Lee, editor. c1990-c1991.-Includesbibliographical references and index.-ISBN 978-0-470-27568-9 (vol. 4)

 

18. Wiley Encyclopedia of Composites. vol. 5 , S-Z Index / L. Nicolais,  A. Borzacchiello. - 2 nd ed.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. - Rev. ed. of: International encyclopedia of composites / Stuart M. Lee, editor. c1990-c1991.-Includesbibliographical references and index.-ISBN 978-0-470-27569-6 (vol. 5)

 

19. Structural nanocomposites / J.Njuguna ed.. - UK, London : Springer, 2013 -  ISBN 978-3-642-40321-7

 

20. The complete technology book on bricks, cement and asbestos / NPCS. - Delhi, Indie : NPCS, NIIR Project Consultancy Services, 2007. - ISBN 978-81-904398-6-2

 

21. Handbook of recycled concrete and demolition waste / F. Pacheco-Torgal, V.W.Y. Tam, J.A. Labrincha, Y. Ding, J. deBrito. - Cambridge : Woodhead Pub., 2013 - (Woodhead Publishing series in civil and structural engineering, ISSN ISSN 2052-4714 ; no. 47). - Includes bibliographical references and index. - ISBN 9780857096821

 

22. Mechanical properties of ceramics / J. Pelleg. - UK, London, NL : Springer, 2014. - (Solid Mechanics and Its Applications). - ISBN 978-3-319-04491-0

 

23. Corrosion of refractories: the fundamentals / Jacques Poirier, Michel Rigaud. - Niemcy : Goller Verlag GmbH, 2017. - (FIRE Compendium Series vol. 2A). - ISBN 9783872640062

 

24. Comprehensive hard materials. vol. 1 , Hardmetals / V.K. Sarin, D. Mari, L. LLanes. - UK, USA : Elsevier Ltd., 2014. - ISBN 978-0-444-63385-9

 

25. Comprehensive hard materials. vol. 2 , Ceramics / V.K. Sarin. - UK, USA : Elsevier Ltd., 2014. - ISBN 978-0-444-63384-2

 

26. Comprehensive hard materials. vol. 3 , Super hard materials / V.K. Sarin, Ch.E. Nebel. - UK, USA : Elsevier Ltd., 2014 - ISBN 978-0-444-63384-5

 

27. Refractory technology. Fundamentals and applications / R. Sarkar. - USA : CRC Press, Taylor & Francis Group , 2017. - ISBN 978-1-4987-5425-5

 

28. X-Ray fluorescence analysis: practial and easy / R. Schramm. - Niemcy : Fluxana, 2012. - ISBN 978-3-00-041476-3

 

29. Refractories in the glass industry / SGT. - UK : Society of Glass technology, 2010. - Registered Charity Number 237438

 

30. An introduction to ceramics and refractories / A.O. Surendranathan. - Boca Raton, Londyn, New York : CRC Press, 2015. - ISBN 9781482220445

 

31. Glass furnaces. Design construction and operation / W. Trier, K.L. Loewenstein. - UK : Society of Glass Technology, 2000. - translated by K.L. Loewenstein. - ISBN 0-900682-20-5

 

32. Guidelines for XRF analysis / J. Willis, C. Feather, K. Turner. - Afryka, Australia : Willis, Feather, Turner Copyright, 2014

 

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012