Strona główna Nauka Prace naukowo-badawcze

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

17.V.2018

mgr inż. Rafał Dojka (Politechnika Śląska) dr hab. inż. Andrzej Studnicki Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych

19.IV.2018

mgr inż. Karolina Związek (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach

więcej...

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2016

Cornet

Tytuł: OPTI-WCR Optimisation of the water-to-cement-ratio to improve the setting, drying and high temperature behaviour of refractory castables

W realizacji projektu uczestniczą:

  • Forschungsgemeinschaft  Feuerfest e.V., Germany  - koordynator
  • Hochschule Koblenz,  Germany
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2015

NCBiR

Tytuł: Nowe cermetaliczne materiały kompozytowe do zastosowań w strefach instalacji pieców topielnych szczególnie narażonych na korozję
Nr:
179511; realizuje Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą:
lider: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,

Politechnika Śląska - Katedra Nauki o Materiałach,
CERTECH Sp. z o.o. w Kozach; 2012-2015

Kierownik projektu: dr inż. Adriana Wrona (IMN)

7PR ReStaR

Tytuł: ReStaR — Review and improvement of testing Standards for Refractory products
Nr:
FP7-SME-2012

Funding scheme: Research for the benefit of SMEs associations

Koordynator projektu: European Centre for Refractories GmbH (ECRF)

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2014

NCBiR Tytuł: Cyrkonowa ceramika ogniotrwała
Nr:
IN1/149802/U; realizuje Konsorcjum naukowo-przemysłowe INMAG, w skład którego wchodzą:
lider: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.; 2012-2014
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Józef Wojsa
NCBiR Tytuł: Innowacyjne filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali
Nr:
IN1/155944/U; realizuje Konsorcjum naukowo-przemysłowe OMO-IO-FT, w skład którego wchodzą:
lider: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
Instytut Odlewnictwa w Krakowie,
FerroTerm Sp. z o.o. w Łodzi; 2012-2014
Kierownik projektu:
dr Barbara Lipowska

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2013

NCN Tytuł: Badania nad stabilizacją struktury spinelu MgAl2O4
w podwyższonej temperaturze
Nr: 6292/B/T02/2011/40; 2011-2012
Kierownik projektu: dr Jacek Podwórny
NCN

Tytuł: Wytwarzanie materiałów tlenkowych o strukturze perowskitu
pod kątem zastosowań fotokatalitycznych
Nr: 2299/B/T02/2011/40; 2011-2013
Kierownik projektu: dr Bronisław Psiuk

NCN

Tytuł: Badania wpływu inwersji struktury wybranych spineli magnezowych na kinetykę ich reakcji topochemicznych z tlenkami siarki
Nr: 1368/B/H03/2011/40; 2011-2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski
Wykonawca: dr inż. Anna Gerle

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2011/2012

NCBiR
Tytuł: Innowacyjne ceramiczne podkładki segmentowe do spawania w osłonie gazowej stali i stopów specjalnych i technika ich stosowania
Nr: 66790; grudzień 2011
Kierownik projektu: dr inż. Alicja Pawełek
NCBiR

Tytuł: Materiały magnezjowo-chromitowe o podwyższonej odporności na wstrząsy termiczne
Nr
: 65708; czerwiec 2012
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Józef Wojsa

NCBiR Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania oraz stosowania ogniotrwałych tworzyw do wyłożeń monolitycznych w kadzi w przemyśle odlewniczym
Nr: 08 0009 10; 2010-2013
Kierownik projektu: mgr inż. Izabela Majchrowicz
NCBiR Tytuł: Bezchromowa, monolityczna ceramika ogniotrwała o zmodyfikowanej osnowie do zastosowania w metalurgii miedzi
Nr: 08 0010 10; 2010-2012
Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Śliwa

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Cornet

 

Tytuł: TherEvoMon "Thermo mechanic Evolution of Monolithics during heating-up - optimalization of the sintering behaviour"

W realizacji projektu uczestniczą:

  • Forschungsgemeinschaft  Feuerfest e.V., Germany  - koordynator
  • Hochschule Koblenz,  Germany
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

 

 

Tytuł: Wytwarzanie i charakterystyka wielofunkcyjnych warstw kompozytowych na powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu

Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2017/25/N/ST8/01479

Kierownik projektu: dr inż. Karolina Dudek

PRACE W DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012