Strona główna Nauka Prace naukowo-badawcze

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

Projekt w ramach Programu SONATA  Narodowego Centrum Nauki

 


Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2020/39/D/ST5/01531


Tytuł projektu:  „Funkcjonalizacja powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu poprzez wytworzenie innowacyjnych warstw powierzchniowych”
Kierownik projektu: dr inż. Karolina Dudek


Termin realizacji: 23.06.2021 - 22.06.2024


Celem projektu jest opracowanie rozwiązania mającego za zadanie funkcjonalizację powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu, tak aby umożliwić jego długoterminowe zastosowanie w medycynie implantacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wytworzenie innowacyjnych wielofunkcyjnych warstw hybrydowych. Zsyntezowane w pierwszej kolejności złożone nanometryczne układy molekularne (tj. Ag-TiO2, Ag-TiO2-SiO2, Cu-SiO2 czy Au-SiO2), wykazujące właściwości antybakteryjne, zostaną wykorzystane do modyfikacji powierzchni stopu oraz osnowy zbudowanej z bioaktywnych fosforanów wapnia.

 

..::Obecnie realizowane inwestycje finansowane z budżetu państwa:

 

tablica ppoz

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2020

Tytuł: Wytwarzanie i charakterystyka wielofunkcyjnych warstw kompozytowych na powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu

Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2017/25/N/ST8/01479

Kierownik projektu: dr inż. Karolina Dudek


PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2018

Cornet

 

Tytuł: TherEvoMon "Thermo mechanic Evolution of Monolithics during heating-up - optimalization of the sintering behaviour"

W realizacji projektu uczestniczyli:

 • Forschungsgemeinschaft  Feuerfest e.V., Germany  - koordynator
 • Hochschule Koblenz,  Germany
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2016

Cornet

Tytuł: OPTI-WCR Optimisation of the water-to-cement-ratio to improve the setting, drying and high temperature behaviour of refractory castables

W realizacji projektu uczestniczyli:

 • Forschungsgemeinschaft  Feuerfest e.V., Germany  - koordynator
 • Hochschule Koblenz,  Germany
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2015

NCBiR

Tytuł: Nowe cermetaliczne materiały kompozytowe do zastosowań w strefach instalacji pieców topielnych szczególnie narażonych na korozję
Nr:
179511; realizuje Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą:
lider: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,

Politechnika Śląska - Katedra Nauki o Materiałach,
CERTECH Sp. z o.o. w Kozach; 2012-2015

Kierownik projektu: dr inż. Adriana Wrona (IMN)

7PR ReStaR

Tytuł: ReStaR — Review and improvement of testing Standards for Refractory products
Nr:
FP7-SME-2012

Funding scheme: Research for the benefit of SMEs associations

Koordynator projektu: European Centre for Refractories GmbH (ECRF)

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2014

NCBiR Tytuł: Cyrkonowa ceramika ogniotrwała
Nr:
IN1/149802/U; realizuje Konsorcjum naukowo-przemysłowe INMAG, w skład którego wchodzą:
lider: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.; 2012-2014
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Józef Wojsa
NCBiR Tytuł: Innowacyjne filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali
Nr:
IN1/155944/U; realizuje Konsorcjum naukowo-przemysłowe OMO-IO-FT, w skład którego wchodzą:
lider: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,
Instytut Odlewnictwa w Krakowie,
FerroTerm Sp. z o.o. w Łodzi; 2012-2014
Kierownik projektu:
dr Barbara Lipowska

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2013

NCN Tytuł: Badania nad stabilizacją struktury spinelu MgAl2O4
w podwyższonej temperaturze
Nr: 6292/B/T02/2011/40; 2011-2012
Kierownik projektu: dr Jacek Podwórny
NCN

Tytuł: Wytwarzanie materiałów tlenkowych o strukturze perowskitu
pod kątem zastosowań fotokatalitycznych
Nr: 2299/B/T02/2011/40; 2011-2013
Kierownik projektu: dr Bronisław Psiuk

NCN

Tytuł: Badania wpływu inwersji struktury wybranych spineli magnezowych na kinetykę ich reakcji topochemicznych z tlenkami siarki
Nr: 1368/B/H03/2011/40; 2011-2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski
Wykonawca: dr inż. Anna Gerle

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 2011/2012

NCBiR
Tytuł: Innowacyjne ceramiczne podkładki segmentowe do spawania w osłonie gazowej stali i stopów specjalnych i technika ich stosowania
Nr: 66790; grudzień 2011
Kierownik projektu: dr inż. Alicja Pawełek
NCBiR

Tytuł: Materiały magnezjowo-chromitowe o podwyższonej odporności na wstrząsy termiczne
Nr
: 65708; czerwiec 2012
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Józef Wojsa

NCBiR Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania oraz stosowania ogniotrwałych tworzyw do wyłożeń monolitycznych w kadzi w przemyśle odlewniczym
Nr: 08 0009 10; 2010-2013
Kierownik projektu: mgr inż. Izabela Majchrowicz
NCBiR Tytuł: Bezchromowa, monolityczna ceramika ogniotrwała o zmodyfikowanej osnowie do zastosowania w metalurgii miedzi
Nr: 08 0010 10; 2010-2012
Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Śliwa

 

 

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 

Cornet

 

Tytuł: Predictaibility of long-term refractoriness of refractory high alumina monolithics under high thermal load with special regard to impurities introduced by secondary raw materials / Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu "

Uczestnicy projektu:

 • Forschungsgemeinschaft  Feuerfest e.V., Germany  - koordynator
 • Hochschule Koblenz,  Germany
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

 

PRACE W DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012