Strona główna Nauka Udział w agendach naukowych

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

28.II.2019

mgr inż. Tamara Pochwała (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stali

24.I.2019

dr Roksana Muzyka(Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

UDZIAŁ W AGENDACH NAUKOWYCH

 

Interdyscyplinarny charakter działalności badawczej Instytutu umożliwił przystąpienie do sieci naukowych (już istniejących lub tworzonych). OMO jest członkiem następujących sieci i konsorcjów:

  • ENVITECH-NET - technologie ochrony środowiska (koordynator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice)

  • Polska Platforma Technologii Stali (koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach)

  • Konsorcjum naukowe CERAM-INST w skład którego wchodzą: ICiMB OMO (lider),  IO, IChPW,  powołane w celu realizacji zadań badawczych projektu w ramach PO IR 1.1.1, wnioskodawca FerroTerm Sp. z o.o., „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”

 

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012