O ODDZIALE

 

GliwicePosiadamy 60 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, rozwojowych i ekspertyz w zakresie wytwarzania i stosowania ceramiki wysokotemperaturowej oraz w zakresie przetwórstwa surowców ceramicznych i ich stosowania w ochronie środowiska. Główne kierunki prac obejmują:

  • materiały ceramiczne mikroporowate do zastosowań w wysokotemperaturowych procesach metalurgicznych i w izolacjach termicznych,
  • nowe materiały ceramiczne do procesów termicznej przeróbki i zgazowania węgla,
  • niewypalane materiały ogniotrwałe do wyłożeń monolitycznych i regeneracji obmurzy, w tym kompozytowe monolityczne materiały ceramiczne i ceramiczno-węglowe,
  • ceramiczne powłoki i materiały wielowarstwowe do zastosowań wysokotemperaturowych,
  • materiały ceramiczne o kontrolowanej mikrostrukturze do zastosowań w katalizie, procesach rafinacji metali i w ochronie środowiska,
  • materiały konstrukcyjne nie zawierające Cr2O3  odporne na działanie ciekłych metali i żużli metalurgicznych oraz do pieców do spalania i topienia odpadów,
  • materiały dolomitowe wysokiej czystości, odporne na hydratację,
  • kompozyty tlenkowo-nietlenkowe i materiały nietlenkowe,
  • odzyskiwanie i przetwórstwo złomów ogniotrwałych, w tym głębokie wzbogacanie złomów z wyrobów zasadowych,
  • wykorzystanie procesów ceramicznych do utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych


W Oddziale działa akredytowane Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych, wykonujące badania objęte certyfikatem akredytacji Nr AB 097 Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres badań laboratorium wykracza poza materiały do zastosowań wysokotemperaturowych obejmując całą gamę surowców i produktów nieorganicznych.


Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej wydaje m.in. miesięcznik "Przegląd Dokumentacyjny Materiałów Ogniotrwałych i Ceramiki Specjalnej" obejmujący rocznie około 1300 tytułów z literatury światowej i patentów. Ponadto przygotowuje zestawienia literaturowe oraz opracowania i wydawnictwa informacyjne dotyczące materiałów ceramicznych.


Dział Produkcyjny Oddziału wytwarza wysokiej jakości ceramikę techniczną i ogniotrwałą w gatunkach: korundowym, mulitowym, wysokoglinowym, glinokrzemianowym, karborundowym, kordierytowym, z tlenku glinu, z węglika krzemu, kompozytowe i z włókien ceramicznych, a także szeroka gamę betonów ogniotrwałych. Oddział posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy EN ISO9001:2009 w zakresie produkcji ceramiki technicznej i ogniotrwałej.


Doskonale wyposażone laboratoria, wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i techniczna oraz wieloletnie doświadczenie, są gwarancją najwyższej jakości realizowanych prac badawczych i świadczonych usług.

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012