Strona główna O Oddziale Polityka jakości

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

17.V.2018

mgr inż. Rafał Dojka (Politechnika Śląska) dr hab. inż. Andrzej Studnicki Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych

19.IV.2018

mgr inż. Karolina Związek (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach

więcej...

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

POLITYKA JAKOŚCI

 

Zakład Doświadczalny Oddziału Materiałów Ogniotrwałych zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych głównie w przemyśle hutniczym, cementowym, energetycznym, chemicznym i koksowniczym.


Misją Zakładu jest produkcja materiałów o najwyższej, światowej jakości zaspokajając tym samym w maksymalnym stopniu potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów. Każdy pracownik Oddziału niezależnie od swojej pozycji służbowej odpowiedzialny jest za realizację polityki jakości poprzez:

  • produkcję wyrobów o stałej i powtarzalnej jakości, prezentując poziom międzynarodowy,
  • prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi jakości wyrobów,
  • doskonalenie technologii wyrobów będących w ciągłej sprzedaży,
  • uruchamianie produkcji nowych wyrobów korzystając z nowości nauki i techniki,
  • stosowanie w praktyce technologicznej najnowszych metod badawczych i pomiarowych,
  • stosowanie surowców od kwalifikowanych dostawców,
  • aktywność w pozyskiwaniu nowych klientów, oraz utrzymywanie nawiązywanych kontaktów,
  • podnoszenie kwalifikacji załogi, jako podstawy osiągnięcia oczekiwanej jakości wyrobów,
  • podejmowanie działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę sprawności zarządzania, coraz lepsze dostosowanie do wymagań,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

 

Polityka Jakości, jako nadrzędny cel jest ogólnie dostępną i realizowaną przez pracowników Zakładu Doświadczalnego Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

 

Gwarancją polityki jakości jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

 

Najwyższe kierownictwo Firmy zobowiązuje się doskonalić skuteczność Systemu Zarządzania Jakością.

 

Gliwice: 16.03.2011

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012