KATALOG USŁUG

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII I STOSOWANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

 

Kontakt:
Zastępca Dyrektora Oddziału:
dr hab. Jacek Podwórny prof. ICIMB tel.: 32 270 19 19

Prace doświadczalne

BADANIA:
 • nowe wysokotemperaturowe tworzywa ceramiczne o kontrolowanej mikrostrukturze i teksturze, w tym izolacje wysokotemperaturowe,
 • monolityczne materiały ogniotrwałe: masy, betony, zaprawy, kleje, spoiwa,
 • ceramiczne tworzywa makro-, mikroinanoporowate m. in. do rafinacji ciekłych metali i separacji układów koloidalnych lub gazowych,
 • dobór materiałów, optymalizacja warunków stosowania, ocena przyczyn zużywania się wyłożeń ogniotrwałych,
 • niekonwencjonalne techniki wytwarzania ceramiki i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych, w tym techniką napawania ceramiki

Ekspertyzy

PRACE WDROŻENIOWE Z ZAKRESU:
 • zwiększenia efektywności procesu obróbki cieplnej taśm z miedzi i jej stopów poprzez zmiany konstrukcji pieca do wyżarzania,
 • uruchomienia produkcji nowych wyrobów ogniotrwałych dla przemysłu odlewniczego,
 • nowych rozwiązań materiałowe do układów wylewowych urządzeń metalurgicznych w HM Głogów,
 • mieszanek do regeneracji komór baterii koksowniczych metodą spawania ceramicznego,
 • uruchomienia produkcji wyrobów izolacyjnych ognioochronnych do zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • prefabrykatów i betonów ogniotrwałych do zastosowań w procesach przetwórstwa aluminium,
 • materiałów termoizolacyjnych wielokrotnego zastosowania do izolacji urządzeń i ciągów energetycznych,
 • materiałów monolitycznych o podwyższonej odporności na wstrząsy cieplne,
 • izostatycznie formowanych układów kominowych.

 

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

 

Kontakt:
Kierownik Laboratorium:
mgr inż. Dominika Foryś
tel.: 32 270 18 99

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Certyfikacja

BADANIA Z ZAKRESU:
 • składu chemicznego i fazowego surowców i produktów nieorganicznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ceramicznych, w tym głównie ogniotrwałych (również produktów odpadowych przemysłu wydobywczego i chemicznego oraz wód, ścieków, gazów odlotowych),
 • mikrostruktury i własności teksturalnych surowców i produktów ceramicznych, w tym z zastosowaniem metod nieniszczących,
 • własności termicznych surowców i materiałów niemetalicznych,
 • własności mechanicznych i termomechanicznych produktów ceramicznych,
 • własności odpornościowych materiałów ogniotrwałych na działanie erozyjne i korozyjne przez stopy, żużle i gazy.

 

 

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012