Strona główna Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Zakład Doświadczalny Oddziału Materiałów Ogniotrwałych zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych głównie w przemyśle hutniczym, cementowym, energetycznym, chemicznym i koksowniczym.


Misją Zakładu jest produkcja materiałów o najwyższej, światowej jakości zaspokajając tym samym w maksymalnym stopniu potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów. Każdy pracownik Oddziału niezależnie od swojej pozycji służbowej odpowiedzialny jest za realizację polityki jakości poprzez:

  • produkcję wyrobów o stałej i powtarzalnej jakości, prezentując poziom międzynarodowy,
  • prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi jakości wyrobów,
  • doskonalenie technologii wyrobów będących w ciągłej sprzedaży,
  • uruchamianie produkcji nowych wyrobów korzystając z nowości nauki i techniki,
  • stosowanie w praktyce technologicznej najnowszych metod badawczych i pomiarowych,
  • stosowanie surowców od kwalifikowanych dostawców,
  • aktywność w pozyskiwaniu nowych klientów, oraz utrzymywanie nawiązywanych kontaktów,
  • podnoszenie kwalifikacji załogi, jako podstawy osiągnięcia oczekiwanej jakości wyrobów,
  • podejmowanie działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę sprawności zarządzania, coraz lepsze dostosowanie do wymagań,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

 

Polityka Jakości, jako nadrzędny cel jest ogólnie dostępną i realizowaną przez pracowników Zakładu Doświadczalnego Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

 

Gwarancją polityki jakości jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością.

 

Najwyższe kierownictwo Firmy zobowiązuje się doskonalić skuteczność Systemu Zarządzania Jakością.

 

Gliwice: 16.03.2011

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012