Strona główna Zakład Doświadczalny

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

17.V.2018

mgr inż. Rafał Dojka (Politechnika Śląska) dr hab. inż. Andrzej Studnicki Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych

19.IV.2018

mgr inż. Karolina Związek (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach) Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach

więcej...

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

 

W strukturze Zakładu funkcjonuje:

 • Dział Technologiczny i Kontroli Jakości


Charakterystyka prowadzonej działalności opiera się na produkcji wyrobów ogniotrwałych, przy zachowaniu jak najwyższych parametrów użytkowych przy relatywnie niskiej cenie. Dążymy do tego aby dopasować i maksymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne do aktualnych trendów panujących na rynku przemysłowym. Standardowa oferta produkcyjna obejmuje m.in.:

 • elementy konstrukcyjne z ceramiki glinokrzemianowej, kordierytowej i z Al2O3,
 • podkładki ceramiczne do formowania grani spawu,
 • dysze do aparatów spawalniczych,
 • tygle do topienia z SiC na wiązaniu azotkowym,
 • tygle laboratoryjne z Al2O3,
 • tygle do oznaczania zawartości węgla i siarki w stali w aparatach "LECO",
 • korundowe prowadniki pasm, drutu i nici,
 • rury i rurki do izolacji termoelementów,
 • rury konstrukcyjne,
 • filtry monofrakcyjne do filtracji spalin i powietrza oraz napowietrzania i dyspergowania roztworów: płytowe i rurowe,
 • betony ogniotrwałe i prefabrykaty z tych betonów,
 • masy i zaprawy ogniotrwałe,
 • kity, kleje i powłoki ogniotrwałe,
 • płyty i kształtki z włókien glinokrzemianowych,
 • inne wyroby ogniotrwałe zaprojektowane wg indywidualnych zamówień odbiorców.


Asortyment naszej produkcji jest stale poszerzany. Stosowane przez nas rozwiązania powstają dzięki bezpośredniej współpracy z klientem, którego powodzenie przekłada się również na nasz sukces.


Zachęcamy do współpracy!

 

 

 

CERTYFIKATY:

KONTAKT

 

p.o. Dyrektor Oddziału

mgr inż. Agnieszka Szopa

tel.:

e-mail:

32 270 19 18

sekretariat_gliwice@icimb.pl

 

Kierownik
Zakładu Doświadczalnego
mgr inż. Grzegorz Nowak

tel.:

e-mail:

32 270 18 42

g.nowak@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012