Strona główna Zakład Doświadczalny

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

 

W strukturze Zakładu funkcjonuje:

 • Dział Technologiczny i Kontroli Jakości


Charakterystyka prowadzonej działalności opiera się na produkcji wyrobów ogniotrwałych, przy zachowaniu jak najwyższych parametrów użytkowych przy relatywnie niskiej cenie. Dążymy do tego aby dopasować i maksymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne do aktualnych trendów panujących na rynku przemysłowym. Standardowa oferta produkcyjna obejmuje m.in.:

 • elementy konstrukcyjne z ceramiki glinokrzemianowej, kordierytowej i z Al2O3,
 • podkładki ceramiczne do formowania grani spawu,
 • dysze do aparatów spawalniczych,
 • tygle do topienia z SiC na wiązaniu azotkowym,
 • tygle laboratoryjne z Al2O3,
 • tygle do oznaczania zawartości węgla i siarki w stali w aparatach "LECO",
 • korundowe prowadniki pasm, drutu i nici,
 • rury i rurki do izolacji termoelementów,
 • rury konstrukcyjne,
 • filtry monofrakcyjne do filtracji spalin i powietrza oraz napowietrzania i dyspergowania roztworów: płytowe i rurowe,
 • betony ogniotrwałe i prefabrykaty z tych betonów,
 • masy i zaprawy ogniotrwałe,
 • kity, kleje i powłoki ogniotrwałe,
 • płyty i kształtki z włókien glinokrzemianowych,
 • inne wyroby ogniotrwałe zaprojektowane wg indywidualnych zamówień odbiorców.


Asortyment naszej produkcji jest stale poszerzany. Stosowane przez nas rozwiązania powstają dzięki bezpośredniej współpracy z klientem, którego powodzenie przekłada się również na nasz sukces.


Zachęcamy do współpracy!

 

KONTAKT

 

Dyrektor Oddziału

dr inż. Katarzyna Stec

tel.:

e-mail:

32 270 19 18

sekretariat_gliwice@icimb.pl

 

Kierownik
Zakładu Doświadczalnego
Paweł Głowienkowski

tel.:

e-mail:

32 270 18 42

p.glowienkowski@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012