Strona główna Aktualności
Aktualności
Badania akustyczne - oferta dla producentów okien

Badania akustyczne

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych wychodzi naprzeciw nowym trendom i wymaganiom prawnym. W tym roku Zakład Technologii Szkła krakowskiego Oddziału rozpoczął prace dotyczące badań izolacyjności akustycznej materiałów budowlanych. Ochrona przed hałasem jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań, stawianych budynkom, zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. Wymóg ten jest bezpośrednio zdefiniowany również w krajowych przepisach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


14.08.2019

 
Zmiany w zasadach certyfikacji betonu towarowego

SPBT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.06.2019 r. (Dz.U.2019, poz. 1176) zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanym oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zmieniono termin obowiązku sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych na 31 grudnia 2020, tym samym przesuwając termin obowiązkowej certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji.


5.08.2019

 
W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego Słuczan-Orkusza

W pogoni za kolorem

24 czerwca 2019 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu uroczyście otwarto wystawę prezentującą prace jednego z najsłynniejszych artystów i projektantów szkła II poł. XX wieku – Jerzego Słuczan-Orkusza. „W pogoni za kolorem” to wystawa będąca zwieńczeniem projektu badawczo-wystawienniczego z zakresu historii polskiego wzornictwa XX w., podjętego przez Muzeum oraz Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.


19.06.2019

 
Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”

Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”

Miło nam poinformować, że na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Oz. U. z 2018 r. poz. 1172), decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 marca 2019 r. oraz 21 maja 2019 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” wyróżniony został Pan Dyrektor dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.


19.06.2019

 
Umowa o współpracy badawczo-rozwojowej z Grupą Azoty S.A.

Podpisanie umowy o współpracy badawczo-rozwojowej z Grupą Azoty S.A.

W dniu 18 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o współpracy badawczo-rozwojowej z Grupą Azoty S.A. Podczas bardzo owocnego spotkania przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprezentowali w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty S.A. w Tarnowie możliwości współpracy w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.


19.06.2019

 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Informujemy, że 1 kwietnia 2019 r. nastąpiło przekształcenie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie w instytut Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Zmiana wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


SBL mini icimb

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych przed przekształceniem (art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz). 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...