Strona główna Aktualności Projekty badawczo-rozwojowe dla małopolskich przedsiębiorstw
Projekty badawczo-rozwojowe dla małopolskich przedsiębiorstw

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Już w listopadzie zostanie otwarty nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Niniejszy konkurs zakłada objęcie wsparciem przedsięwzięcia dotyczącego realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale z wyłączeniem samego wdrożenia. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych!


26.10.2018

KONTAKT


mgr inż. Agata Wieczorek

Kierownik Działu Projektów i Marketingu

tel. 12 683 79 74

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.RPO_WM


Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
Kto może składać wnioski?


  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

- jednostek naukowych,
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
- organizacji pozarządowych,
- instytucji otoczenia biznesu
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.Na co można otrzymać dofinansowanie?

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu


Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:


I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:


- w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c)  pozostali beneficjenci – 50%,


- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,
c)   pozostali beneficjenci – 25%,


- w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c) pozostali beneficjenci – 50%.


Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

  • w przypadku badań przemysłowych – 20%
  • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
  • w przypadku studium wykonalności – 30%.

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 30 000 000 PLN.Więcej informacji:


http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-01-ip-01-12-004-18


Tablica_RPO_WM_1-2-1


 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...