Strona główna Aktualności Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych
Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych

Pewny CementWpływ pandemii COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych oraz obecną i przyszłą sytuację gospodarki Polski, były tematem najważniejszych rozważań konferencji, która odbyła się dnia 29 czerwca 2020 roku w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wydarzenie to było również okazją do przedstawienia potencjału badawczego i możliwości rozwoju współpracy biznesu z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz Łukasiewicz – ICiMB. Jednocześnie stanowiło podsumowanie aktywności Łukasiewicza w tym trudnym dla wszystkich czasie oraz przejawem gotowości do wspierania działań, które branża musi podjąć w kolejnych miesiącach, aby „odmrozić” gospodarkę.


30.06.2020
Konferencja


„Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych”


29 czerwca 2020 roku w Krakowie
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


„Sieć Badawcza Łukasiewicz wspiera rozwój przemysłu materiałów budowlanych”W wydarzeniu udział wzięli znamienici goście: Pani Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Pan Jarosław Gowin Współzałożyciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poseł na Sejm RP; Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; prof. Jerzy Lis Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali przedstawicieli nauki i przemysłu materiałów budowlanych, Profesorowie, Prezesi i Dyrektorzy wiodących producentów materiałów budowalnych w Polsce.

To spotkanie nauki, przemysłu i stowarzyszeń branżowych, którego celem była debata nad koniecznością podjęcia wspólnych działań wspierających przemysł w kolejnych miesiącach, aby odbudować potencjał krajowej gospodarki.


- Działalność Instytutu to pełen proces przyczynowo-skutkowy obejmujący cały cykl technologiczno-produkcyjny. Zapewniamy kompleksową ofertę dla przemysłu od surowców mineralnych, poprzez prace badawczo-rozwojowe kończąc na wdrożeniu i wsparciu produkcji. Współpracujemy z największymi producentami materiałów budowlanych wspierając ich swoją wiedzą, kompetencjami i zapleczem laboratoryjnym. Ostanie miesiące zmieniły naszą rzeczywistość jednakże to nie był to czas stracony, gdyż dynamicznie zmieniająca się sytuacja dała nam szansę na rozwój innowacji i inicjatyw biznesowych. Teraz jest czas by działać dla polskiej gospodarki. Pandemia uświadomiła nam wszystkim, jak ważny jest człowiek, bez którego żaden biznes, żadna nowa idea, innowacja i postęp nie miałyby szans się dokonać – powiedział podczas otwarcia konferencji Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.


- W trakcie pandemii w skokowym tempie udało się w wielu sferach wprowadzić usprawnienia. Korzystając z umiejętności, które nabyliśmy w tym czasie – stosowania narzędzi cyfrowych - telekonferencji, webinariów, e-obsługi klienta, e-usług– poczyniliśmy w tych obszarach wielkie postępy i to jest bardzo cenne, będzie pracować na naszą korzyść. Dlatego stoi przed nami szansa dokonania trwałego przełomu
w kierunku gospodarki przyszłości – cyfrowej, neutralnej klimatycznie, o obiegu zamkniętym. Współpraca między Akademią Górniczo-Hutniczą, a Siecią Badawczą Łukasiewicz powinna przyczyniać się do nadchodzącego skoku cywilizacyjnego w obszarze budownictwa, zarówno w nauce, jak i inżynierii. Sieć Łukasiewicz udowadnia, że badania prowadzą do rzeczywistych wdrożeń i możliwy jest efektywny transfer technologii - podkreśliła Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju.


- Branża budowlana – podobnie jak cała polska gospodarka – potrzebuje impulsu. Realizacja ambitnych programów polskich inwestycji: budowa dróg, kolei, Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy infrastruktury liniowej ma prowadzić do długookresowej poprawy sytuacji całego sektora budowalnego. Branży z pewnością pomogą także zamówienia realizowane przez gminy i powiaty. Dzięki zainicjowanemu przez prezydenta Andrzeja Dudę, Funduszowi Inwestycji Samorządowych, będą one wydatkować środki na inwestycje publiczne – np. budowę szkół, żłobków, dróg, szpitali, czy wodociągów. W skali kraju to budżet 6 mld złotych – dodał wiceminister rozwoju Robert Nowicki.


- Szansą na zdobycie przewag konkurencyjnych dla firm branży materiałów budowlanych po COVID-19 może być silniejsze postawienie na innowacje. Prezentujemy kompetencje oraz unikalny sposób działania Sieci Badawczej Łukasiewicz właśnie dla sektora budownictwa. Warto jednak pamiętać, że kompetencje Łukasiewicza są również do dyspozycji tej branży także przy wyzwaniach biznesowych wykraczających poza ten sektor. W obszarach szeroko rozumianego Zdrowia, Inteligentnej mobilności, Transformacji cyfrowej oraz Zrównoważonej gospodarki i energii mamy kompetencje do wsparcia przedsiębiorców nasza wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy doskonale zsieciowaną grupą 4500 naukowców z kilkuset laboratoriami i unikalną aparaturą badawczą i mamy szerokie kompetencje naukowo-wdrożeniowe. I co najważniejsze bez względu na tematykę wyzwania biznesowego zawsze są Państwo we właściwym Instytucie, gdzie ten problem można zgłosić. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może wybrać kontakt nie tylko przez formularz na stronie www, ale także w jednej z ponad 50 lokalizacji: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę – zaznaczył Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz


Sieć Badawcza Łukasiewicz podejmuje nowe wyzwania współpracy naukowo-badawczej, rozwijając swoją ofertę dla przemysłu. Podczas konferencji została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej między Siecią Badawczą Łukasiewicz i Akademią Górniczo-Hutniczą.


- Umowa z tak prestiżowym i strategicznym partnerem jakim jest Centrum Łukasiewicza daje AGH szereg korzyści. Przede wszystkim będziemy prowadzić wspólnie z Centrum doktoraty wdrożeniowe, niezwykle istotne z punktu widzenia płynnego wejścia rozwiązań technicznych prosto z uczelni do przemysłu. Ponadto nasi studenci i doktoranci będą odbywać staże i praktyki w Centrum i instytutach. Jestem przekonany, że nasza współpraca zaowocuje już niebawem nowymi patentami
i innowacyjnymi projektami - powiedział prof. Jerzy Lis, Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Konferencja okazała się znakomitą platformą wymiany doświadczeń oraz skarbnicą pomysłów, stanowiących wsparcie dla rozwoju branży materiałów budowlanych i całej rodzimej gospodarki. Z pewnością inicjatywa ta w przyszłości zaowocuje nowymi  projektami biznesowymi i badawczo-rozwojowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele przemysłu zwrócili uwagę na olbrzymią rolę wprowadzanych regulacji prawnych, których celem było przeciwdziałanie epidemii COVID-19 poprzez tzw. „tarczę antykryzysową”. Pozwoliła ona na usprawnienie procesów gospodarczych i zachowanie miejsc pracy przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości produkcji.
Fotogaleria:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Wiodąca jednostka naukowa Sieci Badawczej Łukasiewicz w dziedzinie materiałów budowlanych. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie projektów badawczych oraz wdrożeń przemysłowych procentuje postrzeganiem Instytutu jako wiarygodnego, rzetelnego partnera biznesowego. Za sprawą wysoko wykwalifikowanej kadry naukowców, specjalistów i inżynierów, Instytut jest twórcą wielu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zostały opatentowane i wdrożone w przemyśle, w takich dziedzinach jak materiały budowlane, ceramika, szkło, materiały ogniotrwałe i ochrona środowiska.

Posiada wiele prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień potwierdzających wysoką jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii między innymi jako Jednostka Notyfikowana UE nr 1487, Jednostka Oceny Technicznej oraz Jednostka Certyfikująca Polskiego Centrum Akredytacji AB 054 i AC 086.

Ponadto Instytut ma bogate doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, których wyniki wdrażane są w przemyśle. Jednocześnie prowadzi ścisłą współpracę z innymi Instytutami Łukasiewicza oraz jednostkami naukowymi, np.: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską, Politechniką Lubelską, Politechniką Świętokrzyską, Polską Akademią Nauk. Współpraca obejmuje prace naukowe i projekty badawcze oraz kształcenie kadry naukowej, w tym prowadzenie doktoratów wdrożeniowych i praktyk studenckich.Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.


 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...