Strona główna Kruszywa

BADANIA KRUSZYW


Badania wykonuje:


Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw


Zakres badań Metoda badania
Skład ziarnowy PN-EN 933-1, PN-EN 932-1
Zawartość pyłów
PN-EN 933-1
Kształt ziaren: - wskaźnik kształtu - wskaźnik płaskości
PN-EN 933-4, PN-EN 932-3
Zawartość ziaren przekruszonych
PN-EN 933-5
Opis petrograficznyPN-EN 932-3
Badanie petrograficzne (badanie makroskopowe i mikroskopowe na cienkich szlifach)
ASTM C295*, RILEM AAR - 1.1*
Reaktywność alkaliczna

PN-91/B-06714/34,
PN-B-06714-46,
RILEM AAR -3*, ASTM C227*,
ASTM C1260,
ASTM C1293

Wskaźnik piaskowyPN-EN 933-8
Odporność na rozdrabnianie (Los Angeles)PN-EN 1097-2
Gęstość ziaren i nasiąkliwośćPN-EN 1097-6
Gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3
Zawartość wody PN-EN 1097-5
Mrozoodporność PN-EN 1367-1
Mrozoodporność - badanie w siarczanie magnezu PN-EN 1367-2
Mrozoodporność - w soli
PN-EN 1367-6
Zgorzel słoneczna bazaltu
PN-EN 1367-3
Skurcz przy wysychaniu PN-EN 1367-4
Odporność na szok termicznyPN-EN 1367-5*
Wytrzymałość na ściskaniePN-EN 196-1, PN-EN 1926*
Ścieralność Böhmego PN-EN 14157*
Mielnośćmetoda BONDA*
Odporność na ścieranie (mikro-Deval)PN-EN 1097-1
Polerowalność (PSV)PN-EN 1097-8
Zanieczyszczenia lekkie (metoda flotacji)
PN-EN 1744-1+A1 p. 14.2
Zanieczyszczenia organiczne (metoda zaprawy)PN-EN 1744-1+A1 p. 15.3
Zawartość substancji radioaktywnych wg instrukcji ITB* **
Uwalniane węglowodory poliaromatycznemetoda instrumentalna* **

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

** badanie wykonuje OIPMB w OpoluBadania wykonuje:


Zakład Cementu


Zakres badań Metoda badania
Reaktywność alkaliczna kruszyw - korozja alkaliczna
ASTM C227*,
ASTM C1260,
ASTM C289*
ASTM C1293*
Uwalniane metale ciężkie
metoda instrumentalna
(badanie podzlecane OIPMB)

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Badania wykonuje:


Zakład Badan Kontrolnych


Zakres badań Metoda badania
Obecność humusu
PN-EN 1744-1+A1
Zawartość drobnych cząstek
PN-EN 933-9
Zawartość strat prażenia

PN-EN 196-2
PN-EN 1744-1+A1

Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie HCl
PN-EN 196-2
PN-EN 1744-1+A1
Zawartość chlorków Cl-
PN-EN 933-9
Zawartość siarki całkowitej
PN-EN 196-2
PN-EN 1744-1+A1
Zawartość wolnego tlenku wapnia CaOwolne

PB/LC-22
PN-EN 1744-1+A1

Zawartość alkaliów (Na2O, K2O)
PB/LC-12
PN-EN 196-2
ASTM C 114
Kruszywa                   


 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Marzena Najduchowska

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 96

515 053 503

m.najduchowska@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Jerzy Balacha

tel.:

e-mail:

12 683 79 46

j.balacha@icimb.plKONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Baran

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 91

691 929 277

t.baran@icimb.pl


Zastępca Kierownika

mgr inż. Bogumiła Duszak

tel.:

e-mail:

12 683 79 93

b.duszak@icimb.pl
KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 61

661 944 695

t.foszcz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr Pelagia Laska-Józefczak

tel.:

e-mail:

12 683 79 85

p.laska@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...