Strona główna Betonowe systemy ochrony konstrukcji

BADANIA WYROBÓW I SYSTEMÓW DO OCHRONY ORAZ NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCHBadania wykonuje:


Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw


Zakres badań

Wg normy

Określenie składu ziarnowego

PN-EN 12192-1*

Określenie gęstości

PN-EN 12190*

Określenie czasu tężenia

PN-EN 13294*

Określenie urabialności - rozpływ zapraw tiksotropowych

PN-EN 13395-1*

Określenie urabialności - rozpływ zapraw
PN-EN 13395-2*
Określenie urabialności - rozpływ zapraw betonuPN-EN 13395-3*

Określenie wytrzymałości na ściskanie

PN-EN 12190*

Określenie przyczepności do betonu

PN-EN 1542*

Określenie skurczu i pęcznienia po 56 dniach dla przemieszczeń ograniczonych

PN-EN 12617-4*

Oznaczanie kompatybilności cieplnej cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w roztworze soli odladzającej

PN-EN 13687-1*

Oznaczanie kompatybilności termicznej cykle termiczne bez soli odladzającejPN-EN 13687-3*
Oznaczanie kompatybilności termicznej cykle termiczne na suchoPN-EN 13687-4*

Oznaczenie trwałości termicznej

PN-EN 13687-4*

Określenie absorpcji kapilarnej

PN-EN 13057*

Skurcz i pęcznienie po 1,3,7,28 i 56 dniach od rozformowania dla przemieszczeń nieorganicznych

PN-EN 12617-4*

Głębokość wnikania

PN-EN 1504-2*,
PN-EN 1766*

Oznaczenie nasiąkliwości i odporności na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej

PN-EN 13580*

Oznaczenie przepuszczalności pary wodnej

PN-EN ISO 7783*

Oznaczenie absorpcji kapitalnej i przepuszczalności wody

PN-EN 1062-3*

Odporność betonu poddanego impregnacji hydrofobizującej na zarażanie rozmrażanie w obecności soli odladzającej

PN-EN 1504-2*

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

PN-EN 1770*

Oznaczenie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej
PN-EN 13579*
PN-EN 14630*
Odporność na karbonatyzacjęPN-EN 13295*
Moduł sprężystości przy ściskaniuPN-EN 13412

Określenie odporności na działanie środowisk agresywnych XA3:

- odporność powłoki na działanie wodnego roztworu o zawartości jonów SO42- ~ 6000 mg/l

- odporności powłoki na działanie wodnego roztworu o zawartości jonów NaH4+ ~ 100 mg/l

- odporności powłoki na działanie nasyconego wodnego roztworu j w jonów Mg2+

- odporności powłoki na działanie wody zakwaszonej do pH ~ 4
PN-EN 13529*
(bez zastosowania podwyższonego ciśnienia)

Określenie odporności na działanie ścieków komunalnych (roztwory badawcze do uzgodnienia)

-bez zastosowania podwyższonego ciśnienia
PN-EN 13529*
Oznaczanie zawartości jonów chlorkowychPN-EN 14629*
Analiza termograwimetrycznaPN-EN ISO 11358*
Określenie zawartości jonów chlorkowychPN-EN 1015-17*
Pomiar wnikania jonów chlorkowychPN-EN 13396*
Określenie przyczepności do powierzchni sufitowych

PN-EN 13395-4*,
PN-EN 1542*

Odporność na poślizgPN-EN 13036-4*
Kompatybilność z betonem wilgotnymPN-EN 13578*
Analiza termograwimetrycznaPN-EN ISO 11358*
Określenie kompatybilności cieplnej – cykle termiczne na suchoPN-EN13687-4*
Określenie czasu wpływuPN-EN ISO 2431*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054
Badania wykonuje:


Zakład Cementu


Zakres badań

Wg normy

Pomiar wnikania jonów chlorkowych

PN-EN 13396*

Skład stwardniałego betonu

Instrukcja ITB 277*

Analiza składu fazowego

dyfraktometria rentgenowska*

termiczna analiza różnicowa*

Oznaczanie zawartości chlorków w betonie

PN-EN 14629*

Analiza termograwimetryczna

PN-EN ISO 11358*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054


Badania wykonuje:


Zakład Badań Kontrolnych


Zakres

Procedura badawcza

Określenie zawartości jonów chlorkowych

PN-EN 1015-17*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054


 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Marzena Najduchowska

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 96

515 053 503

m.najduchowska@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Jerzy Balacha

tel.:

e-mail:

12 683 79 46

j.balacha@icimb.plKONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Baran

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 91

691 929 277

t.baran@icimb.pl


Zastępca Kierownika

mgr inż. Bogumiła Duszak

tel.:

e-mail:

12 683 79 93

b.duszak@icimb.pl
KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 61

661 944 695

t.foszcz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr Pelagia Laska-Józefczak

tel.:

e-mail:

12 683 79 85

p.laska@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...