BADANIA CEMENTUBadania wykonuje:


Zakład Cementu


Zakres badań

Metoda badania

Analiza składu fazowego

dyfraktometria rentgenowska*

termiczna analiza różnicowa*

mikroskopia optyczna*

Wymywalność metali ciężkich: As, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, V, Cu, Ba, Mo metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-OES)

PB-8/BC
seria norm PN-EN 12457*

Oznaczanie zawartości metali ciężkich: As, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, V, Cu, Ba, Mo metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-OES)

PB-10/BC
PN-EN ISO 11885*

Badanie ciepła hydratacji cementu i spoiw metodą semiadiabatyczną

PN-EN 196-9

Oznaczenie odporności cementu na siarczany

PN-B-19707 zał. A

Oznaczenie odporności na korozję alkaliczną  kruszyw ASR *

Oznaczenie odporności cementu na korozję magnezową

NF P 18-837*

Oznaczenie odporności cementu na wodę morską

Badania reaktywności i spiekalności surowców cementowych i innych materiałów budowlanych

mikroskopia wysokotemperaturowa*

Badania i atest techniczny dla surowców odpadowych jako składnika do produkcji cementu i innych materiałów budowlanych

procedury
wg odpowiednich wymagań*

Badania i atest techniczny dla surowców odpadowych jako paliwa alternatywnego w przemyśle cementowym

Badania i opracowywanie dokumentacji dotyczącej nowych cementów wieloskładnikowych

Oznaczanie mielności

metoda Bonda*

Oznaczania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betoniePN-EN 480-11*
Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie *
Konsystencja / Rozpływ *
Czasy wiązania: początek (p) koniec (k) *
Stałość objętości *
Powierzchnia właściwa *
Gęstość *
Stopień uziarnienia *
Zawartość straty prażenia *
Pucolanowość *
Laserowy rozkład uziarnienia *
Krzywa Trompa *

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Badania wykonuje:


Zakład Badań Kontrolnych


Zakres badań

Metoda badania

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie

PN-EN 196-1
PN-EN 14647
PN-EN 413-1

Badanie skurczu
(termin normowy 28 dni, pozostałe według potrzeb Klienta)

PB/LP-20

Konsystencja

PN-EN 196-3
PN-EN 14647
PN-EN 413-2

Czasy wiązania: początek (p) koniec (k)

PN-EN 196-3
PN-EN 14647
PN-EN 413-2

Stałość objętości

PN-EN 196-3

Powierzchnia właściwa

PN-EN 196-6

Gęstość

PB/LP-15

Gęstość nasypowa

PN-EN 459-2

Stopień białości

PN-73/B-04309

Stopień zmielenia

PN-EN 196-6
PN-EN 413-1
PN ISO 2591-1

Zawartość powietrza

PN-EN 413-2

Zatrzymywanie wody

PN-EN 413-2

Zawartość straty prażenia

PN-EN 196-2

Pucolanowość

PN-EN 196-5

Oznaczenie zawartości Cr +6

PB/LC-19
PN-EN 196-10
SFS 5183

Oznaczenie zawartości SiO2

PB/LC-5, PB/LC-6
PN-EN 196-2

Oznaczenie zawartości Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, SO3, Cl-, S2-

PN-EN 196-2

Oznaczenie zawartości Na2O, K2O

PB/LC-12
PN-EN 196-2
ASTM C 114

Oznaczenie zawartości NR

PN-EN 196-2
PN-B-19707
PN-EN 450-1
PN-EN 197-1

Oznaczenie zawartości CO2

PN-EN 196-2
PN-EN 197-1

Oznaczenie zawartości Mn

PN-EN 196-2
PN-77/G-04528/00
PN-77/G-04528/09

Oznaczenie zawartości TiO2

PN-EN ISO 21587-2

Oznaczenie zawartości P2O5

PB/LC-26
PN-86/G-04528/11
PN-83/H-04159/07

Oznaczenie zawartości wolnego CaO

PB/LC-22
PN-EN 1744-1

Ilościowe oznaczenie składników

CEN TR 196-4

Oznaczenie zawartości rtęci Hg i arsenu As

PB/LC-28

Zatrzymywanie /retencja/ wody

PN-EN 413-2

Zawartość wolnej wody i suchej substancji

PB/LC-15


Grupy: cementy powszechnego użytku i cementy specjalne, cementy glinowe, cementy murarskie
Dyfraktometr rentgenowski    Mikroskop polaryzacyjny 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Tomasz Baran

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 91

691 929 277

t.baran@icimb.pl


Zastępca Kierownika

mgr inż. Bogumiła Duszak

tel.:

e-mail:

12 683 79 93

b.duszak@icimb.pl
KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 61

661 944 695

t.foszcz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr Pelagia Laska-Józefczak

tel.:

e-mail:

12 683 79 85

p.laska@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...