Strona główna Nauka Konferencje

KONFERENCJEKONFERENCJE W 2019 ROKU

Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej

9-11 stycznia 2019, Bukowina Tatrzańskia


Tematy referatów:


"Wytrzymałość na ścinanie zapraw murarskich - wymagania nowej edycji normy EN 998-2" dr inż. Marzena Najduchowska

"Kruszywa stosowane w zaprawach" dr inż. Zdzisław Naziemiec

"Europejski dokument oceny dla złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi"- dr inż. Wojciech Drożdz

"Badania odporności ogniowej systemów ETICS" - Michał Wieczorek

Zagadnienie odzysku ciepła i innych aspektów środowiskowych" - dr inż. Grzegorz Siemiątkowski

"Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych" - Agata Wieczorek

Zakobuilding, 27.02.-01.03.2019, Józefów

Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania,
Bukowina Tatrzańska, 27-29marca 2019


Konferencję uroczyście otworzyli dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz dr inż. Tomasz Dudziak, Dyrektor Instytutu Odlewnictwa.


Referat ze strony Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie:


ICiMB jako jednostka otoczenia biznesu we wsparciu rozwoju MŚP możliwości współpracy z Centrum Transferu Wiedzy - dr Grzegorz Adamski


Przetwórstwo szkła - problematyka, uregulowania prawne i normowe
25-26 kwietnia 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej

Referaty:

"Szkło gięte - możliwości oceny technicznej dla szkła giętego" Karolina Łączka


"PN-EN 1279-6:2018-08 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe–nowe wymagania Kryteria techniczne – certyfikacja na znak bezpieczeństwa–nowelizacja" Agnieszka Marczewska, Piotr Zapolski


"Praktyczne informacje dotyczące wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu w krajach Unii Europejskiej" Magda Kosmal, Anna Balon-Wróbel


"Szkło w budownictwie – najczęściej zadawane pytania" Joanna Rybicka-Łada


"Homologacja szyb dla motoryzacji według Regulaminu EKG ONZ Nr 43" Sławomir Pabian


Wtrącenia odpowiedzialne za spontaniczne pękanie szkła hartowanego – Anna Balon-Wróbel


Defekty w szkle – współczesne podejście – Anna Kuśnierz


Współpraca nauki z przemysłem – możliwości dofinansowania na realizację projektów ze środków krajowych i europejskich" Bartosz Chłopek

Kruszywa mineralne –Surowce - Rynek-Technologie - Jakość, 24.04.-26.04.2019, Kudowa Zdrój


Referat:


Z. Naziemiec, D. Saramak – Statystyczna ocena wyników oznaczeń składu ziarnowego kruszyw

VI Międzynarodowa konferencja ETICS, 09.05.-10.05.2019, Ożarów Mazowiecki


Referaty:


„Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali – trendy i doświadczenia” Małgorzata Niziurska


„Rola kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS” Zdzisław Naziemiec

Konferencja naukowo techniczna- „Reologia w technologii betonu”, 14.05.2019, Warszawa

XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego”, 13-14.05.2019, Jachranka

„XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”, 22.05.-23.05.2019, Wisła Jawornik

2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, 28-21.06.2019, Budapeszt


Postery:


Influence of agglomeration of the glass set on the melting of sodium-calcium-silicate glass with increased content of substitute raw materials prezentowany przez dr inż. Annę Kuśnierz


The influence of vitreous waste entropy on sintering proces, prezentowany przez dr inż. Magdę Kosmal

Congress on the Chemistry of Cement (ICCC) 2019,16.09.-20.09.2019, Praga


“Influence of lead and vanadium on the hydration on cement” (poster)
Autorzy: P. Pichniarczyk


“Material and structural protection of cement concrete against alkaline corrosion” (poster)
Autorzy: M. Ostrowski, A. Garbacik, K. Hernik, P. Francuz


Influence of Portland cement on the activity index of siliceous fly ash
(poster)
Baran T., Pichniarczyk P., Francuz P., Ostrowski M.

Energia i środowisko  w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 09.09.-11.09.2019, Szczyrk


Referaty Oddziału:


Możliwości badawcze ŁUKASIEWICZ - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - M. Niziurska


Wpływ popiołu lotnego oraz granulowanego żużla wielkopiecowego na kształtowanie właściwości mechanicznych zapraw klejowych do płytek - M. Wieczorek


Wytyczne techniczne GDDKiA klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie - G. Adamski, A. Garbacik, M. A. Glinicki


Możliwość zastosowania drobnych frakcji stłuczki szklanej do wytwarzania betonu z uwagi na reakcję ASR - M. Najduchowska, E. Pabiś-Mazgaj


Rozwiązania zapobiegania reakcji ASR w betonie - M. Ostrowski, T. Baran, P. Francuz, B. Duszak


Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych - A. Skawińska, T. Foszcz


Surowce odpadowe - możliwości zagospodarowania - J. Rybicka-Łada

XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 12-15.09, Zakopane


Poster:


Optyczne właściwości szkieł z nanocząstkami metali szlachetnych

Optical properties of glasses with noble metal nanoparticles


Magdalena Woźniak, Marek Nocuń, Paweł Pichniarczyk

XXVI Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY z ENERGYTKI, 08–10.10.2019, Sopot


dr inż. Tomasz Baran, Popiół lotny krzemionkowy jako dodatek do betonu zapewniający ochronę przez korozją betonu (referat)

XXVI Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO, 14-16.10.2019, Wrocław


Z. Naziemiec: Sposoby poprawy właściwości kruszyw mineralnych (referat)

Conference for Young Scientists in Ceramics, 16.10.-19.10.2019, Nowy Sad, Serbia

dr inż. Anna Skawińska (ŁUKASIEWICZ - ICiMB), dr hab. inż. Paweł Pichaniarczyk (ŁUKASIEWICZ - ICiMB), dr inż. Łukasz Kotwica (AGH): The effect of lightweight aggregates from sewage sludge on tobermorite formation in CaO-SiO2-H2O system under hydrothermal conditions (referat)KONFERENCJE W 2018 ROKU

Innowacyjne rozwiązania i technologie dla producentów powłok, 11-12.01.2018, Jaworze

Metale i recykling w strategiach, projektach i praktyce gospodarczej, 12.02.2018, Gliwice

Kruszywa mineralne –Surowce- Rynek-Technologie – Jakość, 18-20.04.2018, Kudowa-Zdrój

Referaty, pt. „Ocena możliwości wystąpienia minerałów potencjalnie reaktywnych alkalicznie w kruszywie polodowcowym” (Pabiś-Mazgaj E., Naziemiec Z., Mierzejewska-Kmieć A.) oraz „Długoterminowe badania reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw” (Naziemiec Z., Garbacik A., Adamski G.).


Referaty:

1. Zdzisław Naziemiec, Albin Garbacik,Grzegorz Adamski; ICiMB w Krakowie

Długoterminowe badania reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw

2. Ewelina Pabiś-Mazgaj, Zdzisław Naziemiec, ICiMB w Krakowie

Anna Mierzejewska-Kmieć; ZPK Rupińscy, Szumowo

Ocena możliwości wystąpienia minerałów potencjalnie reaktywnych alkalicznie w kruszywie polodowcowym


Obydwie publikacje zamieszczone w „Kruszywa Mineralne” t. 2. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2018.

 1. strony: 151 - 160
 2. strony: 161 – 172

„Zakobuilding 2018”, 14-16.04.2018, Zakopane

MATBUD’2018 – 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, 25-27 czerwca 2018 r., Kraków

Artykuł: A. Skawińska: The influence of metahalloysite addition on tobermorite formation studied by X-ray powder diffraction and scanning electron microscopesite, MATBUD’2018 – 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, 163, 05008, 2018, s. 1-6 (https://doi.org/10.1051/matecconf/201816305008 )

Energy Forum (CEE Day), 11-12.06.2018, Kraków

Konferencja PCA „Akredytacja: gwarancją bezpiecznego świata”, 12.06.2018, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Forum Interesariuszy Agenda 2030, 27.06.2018, Warszawa

Festiwal Płytki Ceramicznej, 10.08.-12.08.2018, Opoczno

Prelekcja Pichniarczyk P.: „Współpraca pomiędzy producentami płytek ceramicznych a Instytutem Ceramiki”

13. Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej, 02.09.-06.09.2018, Zakopane

Referaty: The influence of kaolin on the panel Cathode Ray Tubes glass structure (M. Kosmal, M. Reben, A. A. Kuśnierz, P. Pichniarczyk)

Influence of the increased content of Calumite blast-furnace slag on the melting of sodium-calcium-silicate glass (A. A. Kuśnierz, M. Kosmal, A. Rybicka-Łada, P. Pichniarczyk).

64. Konferencja Naukowa - Krynica Zdrój 2018, 16.09.-20.09.2018, Krynica

Referat:

Kurdowski W.: „Strefa przejściowa między stalą i betonem w starych elementach żelbetowych”

X jubileuszowa międzynarodowa konferencja Polska Ceramika 2018, 9-12.09.2018, Kraków

Referat:

THE IMPACT OF SELECTED WASTES ON THE COURSE OF THE GLASS MELTING PROCES, dr inż. Anna Kuśnierz, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych.

X jubileuszowa Konferencja DNI BETONU 2018, 8-10.10.2018, WisłaReferaty:


Baran T., Francuz P., Pichniarczyk P., Ostrowski M.: Wskaźniki aktywności popiołów lotnych krzemionkowych badanych za pomocą cementów portlandzkich o różnym składzie fazowym


A. Cholewa, W. Derkowski, W. Kurdowski: Technologia zapewniająca dobrą jakość podkładów strunobetonowych


Postery:


Baran T., Francuz P., Ostrowski M., Skawińska A.: Wpływ cementu portlandzkiego na wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S


Baran T., Ostrowski M.: Ochrona materiałowo-strukturalna betonów cementowych przed korozją alkaliczną (WYRÓŻNIONY podczas konkursu na najlepszy poster)


Najduchowska M., Naziemiec Z., Pabiś-Mazgaj E.: Właściwości mechaniczne wybranych kruszyw krajowych

Przemysł Szklarski 2018, 9-11.10.2018, Ustroń


Referaty:


Zastosowanie wybranych surowców odpadowych do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych – mgr inż. Joanna Rybicka-Łada, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie


Nowoczesne szyby zespolone idealnym rozwiązaniem do domów pasywnych – mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Agnieszka Marczewska, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

XXV Międzynarodowa Konferencja „POPIOŁY Z ENERGETYKI”, 16-18 października 2018 r., Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok


Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla normowych cementów portlandzkich – dr Tomasz Baran z zespołem, ICiMB, Kraków

Konferencja BOLIX, 13-14.12.2018, KocierzKONFERENCJE W 2017 ROKU

„Zakobuilding 2017”, 15-17.03.2017, Kraków

referat:

Niziurska M.: Gotowe masy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych z włóknami

V Konferencja Zakładu Gipsu ICiMB: "Chemia budowlana od A do Z"

13-15.12.2017, Szaflary


Referaty ICiMB

Wojciech Drożdż, ICIMB Kraków: Krajowe i Europejskie Oceny Techniczne w świetle obowiązujących przepisów

Piotr Zapolski, ICIMB Kraków: Certyfikacja i oznakowanie wyrobów budowlanych w świetle nowych przepisów

Michał Wieczorek, ICIMB Kraków: Bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych stosowanych wewnątrz budynków

Marzena Najduchowska, ICIMB Kraków: Problemy z oceną i deklarowaniem właściwości użytkowych zapraw

XVII Konferencja –Kruszywa Mineralne,26.04.-28.04. 2017, Kudowa Zdrój

referaty:

1 Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw;  Naziemiec, Garbacik, Adamski.

Opublikowany w : Kruszywa Mineralne t. 1; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2017.

2. Saramak D., Naziemiec Z., Przeróbka i zastosowanie chalcedonitu .

3. Saramak A., Naziemiec Z.: Determination of environmental footprint for various types of comminution devices in terms of dust and noise emission.

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS, 11.05.-12.05. 2017, Ożarów Mazowiecki


referat:

Niziurska M.: Bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleń ETICS w teorii i praktyce

XVII Konferencja- Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie , metody badań, stosowanie, 24.05.-26.05.2017, Wisła

Slovak and Czech Glass Conference and seminar on Defect in Glass, 28-30.06,2017 Słowacja


Poster:

M. Kosmal, A. A. Kuśnierz, M. Reben, P. Pichniarczyk: Analysis of the causes of defects in glass

XIV International Conference on Molecular Spectroscopy, 3-7.09.2017, Białka Tatrzańska


poster:

Agnieszka Marczewska A., Środa M.,  Szaniawska A.: Spectroscopic study of glass from TeO2-Ga2O3-GeO2 system

XXIII SYMPOZJUM, pt. "PODEJŚCIE PROCESOWE NOWYM WYZWANIEM DLA LABORATORIÓW" POLLAB, 11-13.09.2017, Wisła

XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 14.09.-17.09.2017, Zakopane


mat. konf.:

Woźniak M., Nocuń M., Pichniarczyk P.: Nanocząsteczki srebra w matrycy szklistej, XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceraicznego - Zakopane 14-17.09.2017, s. 23


poster:

Woźniak M., Nocuń M., Pichniarczyk P.: Nanocząstki srebra w matrycy szklistej

Międzynarodowa konferencja. Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna, 14-15.09 2017, Kraków


poster:

Balon-Wróbel A., Marczewska A.: POPRAWA IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ BUDYNKÓW
DZIĘKI ZASTOSOWANIU SZKIEŁ O NISKIEJ EMISJI

Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych szklarskich i ogniotrwałych, 25.09.-27.09.2017, Szczyrk


Pracownicy Oddziału wygłosili referaty:

 • dr inż. Tomasz Baran, mgr inż. Piotr Francuz, dr inż. Anna Skawińska, dr inż. Aleksandra Tkocz - Kształtowanie właściwości cementów żużlowych z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości fazy szklistej;

 • dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Piotr Francuz, mgr inż. Bogumiła Duszak, dr inż. Dariusz Kalarus, mgr inż. Klaudia Hernik - Współczynnik korelacji pomiędzy wynikami badania ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną i metodą izotermiczną;

 • mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Agnieszka Marczewska - Ocena funkcjonalności powłokowego szkła budowlanego poddanego działaniu czynników symulujących przyspieszone starzenie;

 • dr inż. Anna Skawińska, prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak (PŚ), dr inż. Tomasz Baran, mgr inż. Klaudia Hernik - Zastosowanie haloizyt jako minerału z grupy kaolinitu-serpentynu do syntezy zeolitu 4A i porównanie właściwości sorpcyjnych haloizytu oraz zeolitu syntetycznego;

 • dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj - Ocena jakości krajowych kruszyw do betonu z uwzględnieniem dotychczasowych metod badania reaktywności alkaliczno-krzemionkowej;

 • dr Grzegorz Adamski, mgr inż. Klaudia Hernik, mgr inż. Piotr Francuz - Wybrane metody badań reaktywności kruszyw oraz ich przydatność w systemie klasyfikacji i oceny zgodności kruszyw krajowych do betonu;

 • dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, dr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Tomasz Baran, dr Grzegorz Adamski - Rozwiązania zapobiegania reakcji alkaicznej w betonie z wykorzystaniem dodatków mineralnych;

 • dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, prof. dr hab inż. Michał A. Glinicki (PAN), dr Grzegorz Adamski - Założenia systemu klasyfikacji i oceny zgodności krajowych kruszyw z punktu widzenia reaktywności alkaicznej.


Postery:

 • mgr inż. Agnieszka Marczewska, mgr inż. Anna Balon-Wróbel - Energooszczędne szkło modyfikowane powierzchniowo do zastosowań w budownictwie;
 • mgr inż. Małgorzata Niziurska, prof. dr hab. Jan Małolepszy (AGH) - Zaprawy klejowe z cementu glinowego domieszkowanego węglanem litu.

V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie, 10-11.10. 2017, Serock


referat:

Skawińska A: "WPŁYW DODATKU HALOIZYTU NA POWSTAWANIA TOBERMORYTU W MIESZANINIE CaO Z KWARCEM W WARUNKACH HYDROTERMALNYCH”

Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł szklarski”, 17-19.10.2017, Ustroń

Referat:

Odporność szkieł z nanopowłokami wielowarstwowymi na działanie czynników środowiskowych

mgr inż. Agnieszka Marczewska

mgr inż. Anna Balon-Wróbel

17. edycja Global Gypsum Conference, Exhibition & Awards, 25-26.10.2017, Kraków

XXIV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, 25-27.10.2017, Sopot


referat:

„Wpływ cementu portlandzkiego na wartości wskaźników aktywności popiołów lotnych krzemionkowych”

Tomasz Baran, Mikołaj Ostrowski, Paweł Pichniarczyk, Piotr Francuz

Ryszard Dobranowski „ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.


materiały konferencyjne:

Baran T., Ostrowski M., Pichniarczyk P., Francuz P., Wpływ cementu portlandzkiego na wartości wskaźników aktywności popiołów lotnych krzemionkowych, XXIV Mędzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki, s. 199-210

Konferencja Izolacje MODERNIZACJA STAREGO BUDOWNICTWA W POLSCE, 16-17.11.2017, Katowice

Konferencja Techniczna. Pt. Recykling stłuczki szklanej – uciążliwy odpad czy wartościowy surowiec, 23.11.2017 Poznań Organizowana wspólnie przez miesięcznik Świat Szkła i MTP organizatora Targów GLASS w Poznaniu (odbywających się w dniach 22-25 listopada 2017 roku). Referat - Recykling szkła opakowaniowego, Anna Kuśnierz,

Przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie, 7-9 grudnia 2017 r. Warszawa

Referat:

„Oddziaływanie czynników symulujących przyśpieszone starzenia na szkło modyfikowane powierzchniowo” referat autorstwa Agnieszki Marczewskiej i Anny Balon-WróbelKONFERENCJE W 2016 ROKU

I KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „ChemBud’2016 - Chemia w Budownictwie”, 12-14 stycznia 2016 Bronisławów

referaty:

1. Zaprawy szybkowiążące do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych – dr inż. Marzena Najduchowska

2. Wpływ dodatków organicznych na palność wyrobów budowlanych – mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal


Referaty zostały opublikowane w Ochronie przed korozją, 1s/A/2016.

Konferencja ZAKOBUILDING 2016, 16-18.03.2016, Zakopane

referaty:
1. Niziurska M.: Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - uwarunkowania normowe, prawne i technologiczne
2. Drożdż W.: Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych o innowacyjnych właściwościach

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2016 - 6 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”, 18-20 maja 2016, Warszawa, Gliwice, Szczyrk

62. Konferencja Naukowa „Bydgoszcz – Krynica”, 11-16.09.2016, Bydgoszcz, Krynica

referaty: Prezentacja projektu ATOMSHIELD

III Międzynarodowa Konferencja ETICS, 11-12 maja 2016, Ożarów Mazowiecki

Polska Ceramika 2016, 11-14 września 2016, Kraków


poster:

"Próby zastosowania surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych" mgr inż. Joanna Rybicka – Łada, dr inż. Anna Kuśnierz

„XXII SYMPOZJUM KLUBU POLLAB”, 12-14.09.2016, Zakopane

59 ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO, 19-23.09.2016, Poznań

11TH INTERNATIONAL SEMINAR ON THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 26-29.09.2016, Płock

Dni Betonu 2016, 10-12.10.2016, Wisła

Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2016 Ustroń, 11 - 13 października 2016 r.


referat: "Wysoka jakość szyb zespolonych potwierdzona badaniami na zgodność z obowiązującymi normami" mgr inż. Joanna Rybicka-Łada, mgr inż. Anna Balon - Wróbel


referat: "Badania zawartości wilgoci w środku osuszającym zawartym w organicznej ramce dystansowej szyb zespolonych metodą Karla Fischera"mgr inż. Sławomir Pabian, mgr inż. Joanna Rybicka-Łada

XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „POPIOŁY Z ENERGETYKI, 19-21.10.2016, Zakopane

XXVI KONFERENCJA ”AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI”, 16-18.11.2016, Zakopane

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPECJALISTYCZNE „DROGOWE NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH ORAZ BETONU CEMENTOWEGO-NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016”, 24-25.11.2016, Zakopane

XXIX KONFERENCJA TECHNICZNA - „SZKŁO ARCHITEKTONICZNE – WŁAŚCIWOŚCI, PROJEKTOWANIE, MONTAŻ” organizowana przez czasopismo „Świat szkła” Warszawa, 8 grudnia 2016


referat: Metody pomiaru zawartości wilgoci w izolacyjnych szybach zespolonych – mgr inż. Sławomir Pabian, mgr inż. Joanna Rybicka-ŁadaKONFERENCJE W 2015 ROKU

Konferencja Zakobuilding 2015, Zakopane 4.03 – 6.03.2015


Niziurska M., Rozwiązywanie problemów z gipsem tynkach

XV Konferencja KRUSZYWA MINERALNE-Surowce-Rynek-Technologie-Jakość, 22-24.04 2015, Kudowa Zdrój, Polska


Z. Naziemiec, D. Saramak: Zastosowanie krzywych rozdziału w ocenie procesów klasyfikacji produktów mineralnych.

XVI Konferencja Naukowo Techniczna - Reologia w Technologi Betonów, 18.06.2015, Bełchatów


M. Ostrowski, A. Garbacik, Z. Giergiczny: Produkcja i właściwości innowacyjnych cementów napowietrzających beton.

7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD’2015, 22-24 czerwca 2015, Kraków, Polska:


1. Niziurska M., Małolepszy J., Malata G.: The influence of lithium carbonate on phase composition of calcium aluminate cement paste.


2. Pichniarczyk P.: The influence of methylcelluloseon the hydration process of C3S, C3A and mixture of the phases

8 Kongres Technologii Chemicznej (TECHEM 8), Rzeszów, 30.08 – 04.09.2015


Lech R., Szeląg H., Szostak P.: Kalcynacja dużych próbek niektórych wapieni.

12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry (CCTA) and Thermal Analysis (PTKAT) Zakopane 6 - 10.09.2015


postery:


1. M. Kosmal, M. Reben, El Sayed Yousef, M.Szumera, I.Grelowska; Influence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the TeO2-P2O5-ZnO-PbF2 system;


2. M. Kosmal, M. Reben, P. Pichniarczyk; Thermal study of the influence of chemical composition on CRT glass crystallization;


3. M. Środa, A. Marczewska: Thermal stability of the gallium-tellurite glass

XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy; 9-13.09.2015 Wrocław


M.Kosmal, I. Grelowska, M.Reben, P.Pichniarczyk, M.Sitarz, Z. Olejniczak; Structural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT.

Konferencja Inżynieria Mineralna 2015, Szczawnica 14-17.09.2015


Saramak D., Naziemiec Z.: Current issues of enrichment and industrial utilization of chalcedonite

X Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego – 17-20 września 2015, Zakopane


A. Marczewska, M. Środa: Szkła tellurkowo-galowe – otrzymywanie i właściwości (poster)


C. Dziubak, J. Rybicka-Łada, P. Taźbierski: Kryteria doboru surowców do procesu wytwarzania proppantów ceramicznych (poster)

Warsaw University of Technology, Young Scientists Workshop; 19-20.09.2015 Warsaw M.


Kosmal, M. Reben, I.Grelowska , M. Ziąbka, P. Pichniarczyk; The influence of TiO2 and ZrO2 on microstructure and crystallization behavior of CRT glass.

European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015:


The influence of TiO2 and ZrO2 on microstructure and crystallization behavior of CRT glass / I.
GRELOWSKA, M. REBEN, M. Kosmal, M. ZIĄBKA, P. Pichniarczyk

Konferencja naukowa "Cement w architekturze i sztuce" , Toruń, 22-23.10.2015


1. Szeląg H., Skorek A.: Historia cementu romańskiego


2. Szeląg H., Skorek A.: Metody badania składu i właściwości zapraw z cementu romańskiego

Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł szklarski 2015, Krynica, 13-15.10.2015


1. Kosmal M.: Prace badawcze Zakładu Technologii Szkła ICiMB w Krakowie


2. Kuśnierz A.: Analiza kamieni w szkle budowlanym w badaniach wad masy szklanej

The 14th International Congress on the Chemistry of Cement, ICCC 2015 Beijing, 13-16 October 2015, Pekin, Chiny


1. Pichniarczyk P.: The influence of methylcellulose on thr hydration process of alite and tricalcium aluminate mixture

2. Garbacik A., Baran T., Ostrowski, M., Radelczuk H.: Calcareous fly ash in production of low emission ordinary Portland clinker

3. Kurdowski W., Bochenek A., Szeląg H.: The influence of zinc on the properties of Portland cement

4. Giergiczny Z., Baran T., Najduchowska M., Ostrowski M.:Cements for resistant concrete

II Konferencja Naukowo-Techniczna HEAT not LOST, Kraków, 25-26.11.2015


Niziurska M.: Bezpieczeństwo pożarowe izolacji w odniesieniu do wymagań prawnych.

Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych w Krakowie – 25-26 listopada 2015


A. Balon-Wróbel, A. Marczewska: Izolacyjność szyb zespolonych – teraźniejszość i przyszłość

Konferencja Techniczna „Nowoczesne szkło na fasadach” organizowana przez czasopismo „Świat szkła” – 10 grudnia 2015


A. Balon - Wróbel, A. Marczewska „Ocena wytrzymałości mechanicznej szczeliw konstrukcyjnych poddawanych badaniom symulującym przyspieszone starzenie””

Konferencja techniczna pt. Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla producentów chemii budowlanej, 15-16 grudnia 2015, Wadowice


1. Baran T., Ostrowski M.: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

2. Ostrowski M., Baran T.: Popioły lotne i żużle jako dodatek do cementu i zapraw

3. Drożdż W.: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako jednostka upoważniona do wydawania Krajowych Ocen Technicznych.KONFERENCJE W 2014 ROKU

Autor: Niziurska M.
Tytuł: Wpływ zawartości popiołów lotnych na właściwości wyrobów chemii budowlanej
Miejsce/Data: Zakopane, 12-14.03.2014

Udział: Garbacik A.,Drożdż W.
Miejsce/Data: Jawornik, 27-28.03.2014

Autor: Niziurska M.,Pichniarczyk P.
Tytuł referatu: Systemy ociepleń ETICS – niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych i metod badań
Miejsce/Data: Rawa Mazowiecka, 1-2.04.2014

Autor: Brzezicki J.
Tytuł referatu: Porównanie metod badań i wymagań klasyfikacyjnych wobec szkła hartowanego do różnych zastosowań
Miejsce/Data: Warszawa, 3.04.2014

Autor: Kozubek I.
Tytuł referatu: Porównanie metod badań i wymagań klasyfikacyjnych wobec szkła laminowanego (warstwowego) do różnych zastosowań
Miejsce/Data: Warszawa, 3.04.2014

Autor: Naziemiec Z.
Tytuł referatu: Nietypowa rozwiązania technologiczne procesów płukania kruszyw
Miejsce/Data: Kudowa Zdrój, 23-25.04.2014

Udział: Niziurska M., Wieczorek M.
Miejsce/Data: Ożarów Mazowiecki, 8-9.05.2014

Materiały konferencyjne: Beton i żelezobeton - wzgliad w buduszczie. III Wsierossijskaja (II Mieżdunarodnaja) Konferencja po Betonu i Żelezobetonu. Moskwa, 12-16 maja 2014, Bochenek A., Kurdowski W., Szeląg H.: Influence of zinc on Portland cement properties. Materiały konferencyjne Tom VI, s. 144-156

Niedzielska K., Adamski G.: The assessment of compability between historic lime mortars and injection grouts, Kraków 14-17 maja 2014

Autor: Drożdz W.,Giergiczny Z.
Tytuł: Korozja alkaliczna betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny
Miejsce/Data: XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Kontra 2014. Trwałość budowli i ochrona przed korozją, Warszawa-Gliwice-Szczyrk 28-30 maja 2014

Autor: Garbacik A., Baran T.
Tytuł: Badania nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych w zakresie wymagań stawianych dla cementów specjalnych w normie krajowej PN-B-19707
Miejsce/Data: XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Kontra 2014. Trwałość budowli i ochrona przed korozją, Warszawa-Gliwice-Szczyrk 28-30 maja 2014

Autor: Garbacik A.,Giergiczny Z.
Tytuł: Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji wymagań i oceny zgodności
Miejsce/Data: XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Kontra 2014. Trwałość budowli i ochrona przed korozją, Warszawa-Gliwice-Szczyrk 28-30 maja 2014

Autor: Bochenek A., Kurdowski W.
Tytuł referatu: Wpływ cynku na właściwości cementu portlandzkiego
Miejsce/Data: Szczyrk, 21-23.05.2014

Autor: Zapolski P.
Tytuł referatu: Problem wpływu wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
Miejsce/Data:
Szczyrk, 21-23.05.2014

Autor: Kalarus D.
Tytuł referatu: Wpływ stosowania paliw wtórnych na bilans metali ciężkich w piecu obrotowym do produkcji klinkieru cementowego
Miejsce/Data: Szczyrk, 21-23.05.2014

Autor: Adamski G., Garbacik A., Keith Quillin, Gunther Walenta
Tytuł referatu: Innowacyjne metody redukcji emisji CO2 w przemyśle cementowym: projekt AETHER
Miejsce/Data:
Szczyrk, 21-23.05.2014

Autor: Najduchowska M., Pichniarczyk P. Fudalej P.
Tytuł referatu: Otrzymywanie oraz możliwości zastosowania kruszywa szklano-krystalicznego do wytwarzania materiałów pochłaniających dźwięk
Miejsce/Data:
Szczyrk, 21-23.05.2014

Autor: Szeląg H., Pichniarczyk P.
Tytuł referatu: Centrum Szkła i Ceramiki – tradycja na krakowskim Zabłociu
Miejsce/Data: Szczyrk, 21-23.05.2014

Materiały konferencyjne: Streszczenia - VII Konferencja Naukowa  „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych” – 21-23.05.2014 Szczyrk, A. Marczewska, M. Środa, M. Nocuń „Szkła ołowiowo – galowe dla transmisji w bliskiej podczerwieni” str. 75- 76

Postery:

dr inż. Henryk Szeląg, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Andrzej Wencel:
„Opracowanie składów fryt korygujących wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w innowacyjnych szkliwach szklano-krystalicznych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną”
mgr inż. Magda Kosmal, dr hab. inż. Manuela Reben, dr inż. Paweł Pichniarczyk:
„Możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych do produkcji szkliw ceramicznych”

mgr inż. Anna Kuśnierz:
„Wpływ surowców zastępczych na topienie i klarowanie szkła opakowaniowego”

Miejsce/Data: Kraków, 7-10.09.2014

Autor: Balon-Wróbel A.
Tytuł referatu:
Wysoka jakość szyb zespolonych czynnikiem decydującym o ich szerokim zastosowaniu
Miejsce/Data: Warszawa, 18-20.09.2014

Autor: M. Kosmal , M. Reben , P. Pichniarczyk
Tytuł: DEVELOPMENT OF GLASS-CERAMICS GLAZES
FROM COMBINATION OF INDUSTRIAL WASTES (poster)
Miejsce/Data: Parma, 21-24.09.2014

Autor: M. Reben, M. Kosmal, M. Sitarz, Z. Ojejniczak
Tytuł: THE INFLUENCE OF WASTES ON STRONTIUM AND BARIUM ALUMINOSILICATE GLASS STRUCTURE (poster)
Miejsce/Data: Parma, 21-24.09.2014

Autor: A. Kuśnierz
Tytuł: THE EFFECT OF THE ADDITION OF A FINING AGENT TO CONTAINER GLASS
WITH INCREASED RECYCLED CONTENT (poser)
Miejsce/Data: Parma, 21-24.09.2014

Autor: Kuśnierz A.
Tytuł referatu: Wpływ komponentów na energooszczędność szyb zespolonych
Miejsce/Data: Opole, 8-11.10.14

Autor: Marczewska A.
Tytuł referatu: Badania naprężeń w szkle
Miejsce/Data: Krynica-Zdrój, 13-15.10.2014

Autor: Żelazowska E., P. Pichniarczyk
Tytuł referatu: Funkcyjne powłoki na szkłach przemysłowych
Miejsce/Data: Krynica-Zdrój, 13-15.10.2014

Autor: Pichniarczyk P., Szeląg H..
Tytuł referatu: Szkło wczoraj i dziś
Miejsce/Data: Krynica-Zdrój, 13-15.10.2014

Materiały konferencyjne: Materiały konferencyjne dot. Konferencji Naukowo-Technicznej „Przemysł Szklarski 2014” wyd. Katowice 2014, Kuśnierz A., Marczewska A.: „Badania naprężeń w szkle”, s. 67-81

Referaty:


Autor: Baran T., Francuz P., Pichniarczyk P., Najduchowska M.
Tytuł referatu: Wpływ zawartości fazy szklistej w granulowanym żużlu wielkopiecowym na właściwości cementów żużlowych
Miejsce/Data:
Wisła 13-15 października 2014


Autor: Kurdowski W.
Tytuł referatu: Mrozoodporność betonu w konstrukcjach mostowych – ustalenia z posiedzenia profesorów w maju 2014
Miejsce/Data:
Wisła 13-15 października 2014


Postery:


Autor: Kalarus D.
Tytuł: Wpływ składników paliw wtórnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartość emisji metali ciężkich z cementu i betonu
Miejsce/Data: Wisła 13-15 października 2014


Autor: Giergiczny Z., Garbacik A., Drożdż W., Baran T.
Tytuł: Wpływ składników paliw wtórnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartość emisji metali ciężkich z cementu i betonu
Miejsce/Data: Wisła 13-15 października 2014


Autor: Ostrowski M., Gawlicki M.
Tytuł: Właściwości użytkowe cementów CEM II/B-W o nieciągłym uziarnieniu popiołu
Miejsce/Data:
Wisła 13-15 października 2014


Materiały konferencyjne:


Kalarus D.: „Wpływ składników paliw wtórnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartości emisji metali ciężkich z cementu i betonu”, s. 347-356.


Giergiczny Z., Garbacik A.: „Spoiwa cementowe – normalizacja, właściwości specjalne i perspektywy rozwoju”, s. 645-658.


Giergiczny Z., Garbacik A., Drożdż W., Baran T.: „Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu”, s. 659-667.


Autor: Marczewska A., Balon-Wróbel A.
Tytuł referatu: Wady szkła fasadowego, wygłoszą przedstawiciele
Miejsce/Data: Warszawa, 4.12.2014

Autor: Niziurska M.
Tytuł referatu: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych
Data: 4-6.12.2014KONFERENCJE W 2013 ROKU

Autor: Niziurska M.
Tytuł: Wpływ warunków badania na właściwości
Miejsce/Data: Zakopane, 6-8.03.2013

Autor: Kozubek I.
Tytuł: Badania laminowanych szyb meblowych
Miejsce/Data: Warszawa, 11.04.2013

Autor: Naziemiec Z., Saramak D.
Referat: Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych
Miejsce/Data: Kudowa Zdrój, 24-26.04.2013

Autor: Niziurska M.
Tytuł referatu: Dokładność i niepewność przedstawianych wyników a ocena zgodności na przykładzie badań wyrobów budowlanych
Miejsce/Data: Kołobrzeg, 13-15.05.2013

Autor: Kurdowski W., Szeląg H., Bochenek A.
Tytuł: Czynniki wpływające na odporność betonu na działanie mrozu
Miejsce/Data: Szczecin – Międzyzdroje, 24-26 maja 2013

Autor: Reben M, Wasylak J., Zontek J., Kosmal M.
Tytuł: Glass-ceramic materials based on CRT glass cullet
Miejsce/Data: Seratov 2013

Autor: Gawenda T., Naziemiec Z., Walerak A.
Tytuł: Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem.
Miejsce/Data: Koszalin- Darłówko, 25.05.2013

Autor: Naziemiec Z
Tytuł: Odzysk i zastosowanie piasków drobnych
Miejsce/Data: Białystok, 11-12.06.2013

Autor: Stoch L
Tytuł: Chemical components interaction and glass structure formation and  stability.
Miejsce/Data: Praga, 30.06.-06.07.2013

Autor: Kuśnierz A.
Tytuł: Szklane domy- ekologia, piękno czy fanaberia
Miejsce/Data: Szklarska Poręba, Desna (CZ), 1-15.07.2013

Autor: Żelazowska E.
Tytuł: Sol-gel derived hybryd materials doped with (Sm3+, Tb3+) and Nd3+/Ce3+) rare earth ions
Miejsce/Data: Gdańska, 14-19.07.2013

„Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu”, dr inż. Elżbieta Żelazowska,

 „Cement romański jako materiał konserwatorski”, dr inż. Henryk Szeląg,

 „Metody badań i klasyfikacja wyrobów w zakresie reakcji na ogień”, mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek

Autor: Marczewska A.
Tytuł: Szkło jako materiał konstrukcyjny dla szklarni – wymagania, zagadnienia badawcze, trendy rozwojowe
Miejsce/Data: Lublin-Krynica, 15-20.09. 2013

Autor: Niziurska M., Pichniarczyk P., Szeląg H.

Tytuł: Wpływ warunków badania na przyczepność cementowych zapraw klejących.

Poster: Wpływ aktywacji termicznej łupków przywęglowych na jego właściwości pucolanowe/ Lis P., Małolepszy J.

Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni Bełchatów stanowiących składnik główny cementów powszechnego użytku /Ostrowski M., Gawlicki M.

Miejsce/Data: Zakopane, 19-22.09.2013

Autor: Najduchowska M.
Tytuł: Wpływ przygotowania próbek betonu na placu budowy na otrzymywane wyniki wytrzymałości na ściskanie
Miejsce/Data: Kudowa Zdrój, 23-25.09.2013

Autor: Giergiczny  Z., Garbacik A., Dziuk D
Tytuł: Cementy i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – nauka i praktyka.
Miejsce/Data: Warszawa, 23-25.10.2013

Autor: Garbacik A., Baran T., Drożdż W., Sobczyk M.
Tytuł:Popioły lotne krzemionkowe z procesów współspalania – tendencje zmian właściwości w aspekcie ich zastosowania jako składnika cementu i betonu.
Miejsce/Data: Warszawa, 23-25.10.2013

Autor: Ostrowski M., Gawlicki., Pichniarczyk P.
Tytuł: Badania morfologii i składu chemicznego wapiennych popiołów lotnych w aspekcie cech użytkowych cementów powszechnego użytku.
Miejsce/Data: Warszawa, 23-25.10.2013

Autor: Marczewska A., Balon-Wróbel A.
Tytuł: Szczeliwa konstrukcyjne do fasad strukturalnych – wnioski z badań.
Miejsce/Data: Warszawa, 6.12.2013
KONFERENCJE W 2012 ROKU

Autor: Skorek A.
Tytuł: Prezentacja dotycząca prac Oddziału, cementu romańskiego oraz planów dotyczących powstania Centrum Ceramicznych Materiałów Konserwatorskich
Miejsce/Data: Urząd Miasta Krakowa, 26-28 marca 2012

Autor: Naziemiec Z.
Referat: Analiza energochłonności procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych
Miejsce/Data: Kudowa Zdrój, 25 –27 kwietnia 2012

XII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów BudownictwaAutor: Drożdż W.
Tytuł referatu: Popiół lotny wapienny jako składnik kształtujący odporność alkaliczną kompozytów cementowych.
Źródło: Referat opublikowany w monografii: Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, s. 543
Miejsce/Data: Szczyrk, 10-11 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Giergiczny Z., Garbacik A.
Tytuł referatu: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
Źródło: Cement Wapno Beton, nr 4, 2012, s. 217
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Baran T., Garbacik A.
Tytuł referatu: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
Miejsce/Data:
Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Marczewska A., Rybicka-Łada J.
Tytuł referatu: Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Płocica S., Zapolski P.
Tytuł referatu: EN 197-1:2011 – nowelizacja normy dotyczącej cementów powszechnego użytku
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Pichniarczyk P., Malata G., Szeląg H.
Tytuł referatu: Włóknisty kompozyt gipsowy w osnowie polimerowej jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Reben M., Wasylak J., Zontek J., Kosmal M.
Tytuł referatu: Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Rybicka-Łada J., Marczewska A.
Tytuł referatu: Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Ostrowski M., Gawlicki M.
Poster: Aktywność hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych w cementach powszechnego użytku
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Pichniarczyk P., Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.
Poster: Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i OgniotrwałychAutor: Witek J., Mróz H., Naziemiec Z., Barański J.
Poster: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym
Miejsce/Data: Szczyrk, 22-24 maja 2012

Autor: Ostrowski M. Garbacik A., Drożdż W.
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysków na elewacjach
Źródło: Mat. konf. s. 78
Miejsce/Data: Warszawa - Szczyrk, 24-26 maja 2012

Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Prezentacja: Trzy zasady zapobiegania korozji betonu
Miejsce/Data: Warszawa - Szczyrk, 24-26 maja 2012

Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Prezentacja: The influence of zinc on clinkering process and cement properties
Miejsce/Data: Bratysława, 29.05 – 01.06.2012

The 11th ESG ConferenceAutor: Żelazowska E. Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M.,
Referat: Organic – inorganic hybrid materials doped with (Sm3+, Tb3+, Lu3+) Rare Earth and Lithium ions
Konferencja/Miejsce/Data: The 11th ESG Conference in conjunction with the 86th Annual Meeting of the German Glass Society (DGG), the Glass Trend Glass Technology sessions, Plansee session, Laser Zentrum Hannover session and ICG Annual Meeting, Maastricht, 3 – 6 czerwca 2012

XIV Sympozjum Naukowo-Techniczne Reologia w technologii betonuAutor: Dziuk D., Giergiczny Z., Adamski G., Garbacik A.
Tytuł: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V,W) 32, 5R – skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie
Źródło: Mat. konf.
Miejsce/Data: Gliwice, 5 czerwca 2012

OMME 2012Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Tytuł: Organic –inorganic Hybrid Materials Doped with Eu3+, Tb3+, La3+ and Lithium Ions
Źródło: Mat. konf.
Miejsce/Data: Lwów, Ukraina, 3-7 września 2012

Polska Ceramika 2012Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Zawiła J., Sacha S.
Poster: Lekkie kruszywa szklano-krystaliczne dla przemysłu materiałów budowlanych
Miejsce/Data: Kraków, 9-12 września 2012
Polska Ceramika 2012Autor: Szeląg H.
Referat: Technologia produkcji cementu romańskiego i jego zastosowanie w konserwacji zabytków architektury
Miejsce/Data: Kraków, 9-12 września 2012

18. Ibausil - Internationale BaustofftagungAutor: Garbacik A., Baran T., Drożdż W.
Tytuł: Calcareous fly ash for low emission clinker and composite cements production
Źródło: Mat. konf. s. 1-0177 – 1-0184
Miejsce/Data: Weimar, 12-15 września 2012
18. Ibausil - Internationale BaustofftagungAutor: Drożdż W., Giergiczny Z.
Tytuł: Influence of calcareous fly ash in Portland Cement on ASR in concrete
Źródło: Mat. konf. s. 2 0319-2 0326
Miejsce/Data: Weimar, 12-15 września 2012

Autor: Kuśnierz A.
Poster: Dobór środka klarującego do szkła opakowaniowego o zwiększonej zawartości surowców odpadowych
Miejsce/Data: Kraków, 16-17.09.2012

Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Tytuł: Wpływ materiałów pomocniczych na miarodajność wyników badań
Źródło: Biuletyn informacyjny Pollab 2012, s.61-66
Miejsce/Data: Mrągowo, 24-26.09.2012

Dni Betonu 2012Autor: Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Tytuł: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego
Miejsce/Data: Wisła, 8-10 października 2012

Dni Betonu 2012Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Tytuł: Znaczenie cynku w procesie produkcji klinkieru i jego wpływ na właściwości cementu
Miejsce/Data: Wisła, 8-10 października 2012

Autor: Kuśnierz A.
Tytuł: Topienie masy szklanej ze zwiększoną zawartością surowców zastępczych
Źródło: Mat. konf., s. 57 – 70
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Pabian S.
Tytuł: Badania szyb dla motoryzacji według amerykańskiej normy ANSI/SAE Z26.1-1996 oraz wybranych norm producentów samochodów
Źródło: Mat. konf., s. 127 – 139
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Marczewska A., Balon–Wróbel A.
Tytuł: Szczeliwa konstrukcyjne stosowane w oszkleniach strukturalnych wymagania i badania
Źródło: Mat. konf., s. 183 – 198
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Marczewska A., Balon–Wróbel A.
Tytuł: Zasadnicze właściwości mas uszczelniających wykorzystywanych w konstrukcjach elewacji szklanych
Źródło: Mat. konf., s. 199 – 225
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Kosmal M.
Tytuł: Właściwości stłuczki kineskopowej w aspekcie przemysłowego wykorzystania
Źródło: Mat. konf., s. 227-242
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Rybicka-Łada J.
Tytuł: Otrzymywanie lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie surowca perlitowego i odpadu perlitu ekspandowanego dla przemysłu materiałów budowlanych
Źródło: Mat. konf., s.83 - 100
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Rybicka-Łada J.
Tytuł: Szkła z powłokami energooszczędnymi – niskoemisyjnymi i niskoemisyjnymi – przeciwsłonecznymi
Referat: Mat. konf., s. 141-159
Miejsce/Data: Ustroń, 10-12.X.2012

Autor: Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.
Tytuł: Popioły lotne wapienne w technologii cementu i betonu
Źródło: Mat.konf. s.81-93
Miejsce/Data: Sopot, 24-26 października 2012

Konferencja Strefa SzkłaAutor: Kuśnierz A.
Referat: Dlaczego szkło pęka?
Miejsce/Data: ASP Wrocław, 10 grudnia 2012

Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Tytuł: Zinc as an example of the problem of minor components in cement.
Miejsce/Data: Kraków, AGH, 10-12 grudnia 2012KONFERENCJE W 2011 ROKU

Świat SzkłaAutor: Marczewska A.
Tytuł referatu: Masy uszczelniająco-klejące w szybach zespolonych – rodzaje, wymagania i badania
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 13-20
Miejsce/Data: Warszawa, 31.03.2011

Świat SzkłaAutor: Kuśnierz A.
Tytuł referatu: Zawartość gazów szlachetnych w szybach zespolonych
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 3-12
Miejsce/Data: Warszawa, 31.03.2011

Awarie BudowlaneAutor: Kurdowski W., Szeląg H.
Tytuł:
Korozja betonu wywołana opóźnionym powstawaniem ettringitu
Miejsce/Data:
Szczecin-Międzyzdroje, 24-27 maja 2011

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement Autor: Garbacik A., Baran T., Ostrowski M.
Tytuł: Energy saving low emissions belite cements
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 22
Miejsce/Data: Madryt, 3-8 lipca 2011

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement Autor: Giergiczny Z., Garbacik A., Drożdż W.
Tytuł: Synergic effect of non-clinkier constituents in portland composite cements
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 49
Miejsce/Data: Madryt, 3-8 lipca 2011

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement Autor: Bundyra-Oracz G., Kurdowski W.
Tytuł: Influence of hydrates rate formation on the rheological properties of the paste
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 221
Miejsce/Data: Madryt, 3-8 lipca 2011

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement Autor: Kurdowski W., Grzeszczyk S., Szelag H.
Tytuł: Unknown reactions of aggregate with pore solution in concrete
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 462
Miejsce/Data: Madryt, 3-8 lipca 2011


Autor: Drożdż W.
Tytuł: Reakcja alkaliczna ASR w betonie – metody badań
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 161-172
Miejsce/Data: Gliwice, 14 czerwca 2011

MATBUD 2011 Autor: Matusiewicz A.
Tytuł: Wpływ wybranych tlenków metali ciężkich na proces klinkieryzacji
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 224-234
Miejsce/Data: Kraków, 20-22 czerwca 2011

MATBUD 2011 Autor: Niziurska M., Pichniarczyk P.
Tytuł: Wpływ lepkości hydroksypropylometylocelulozy na właściwości zapraw klejowych
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 261-270
Miejsce/Data: Kraków, 20-22 czerwca 2011

MATBUD 2011 Autor: Pichniarczyk P., Malata G., Szeląg H.
Tytuł: Właściwości kompozytu z włókien gipsowych w osnowie polimerowej
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 296-303
Miejsce/Data: Kraków, 20-22 czerwca 2011

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement Autor: Skorek A., Szeląg H.
Tytuł: Zastosowanie cementu romańskiego do odnowy zabytków architektury
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 362-369
Miejsce/Data: Kraków, 20-22 czerwca 2011

XII ICCC International Congress on The Chemistry of Cement Autor: Zapolski P.
Tytuł: Problem wpływu niklu na proces klinkieryzacji i właściwości cementu
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 432-439
Miejsce/Data: Kraków, 20-22 czerwca 2011

IWASOM 2011Pełna nazwa: The THIRD International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials IWASOM’2011
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M.
Tytuł: Organic-inorganic hybrid materials doped with Eu3+ and Tb3+ rare earth metals ions
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 224-234
Miejsce/Data: Gdańsk, 17–22 lipca 2011

Pełna nazwa:Międzynarodowe sympozjum 10th Seminar on Porous Glasses and Special Glasses PGL’2011
Autor: Żelazowska E.
Tytuł: Sol-gel hybrid materials doped with rare earth metals (RE3+) ions
Miejsce/Data: Wrocław, 30.08.2011 – 03.09.2011

FNMA'11Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Tytuł: Sol–gel derived hybrid materials doped with rare earth metal ions
Miejsce/Data: Szczecin, 6-9 Września 2011

Autor: Stoch L., Stoch P.
Tytuł: Significance of crystallochemical factors in chemical reactions into the structure of solids
Źródło: Materiały, str. 11
Miejsce/Data: Płock, wrzesień 2011

Autor: Kurdowski W.
Tytuł: Differential thermal analysis in the research of binders – an overview
Źródło: Materiały, str. 12
Miejsce/Data: Płock, wrzesień 2011

Autor: Pichniarczyk P., Malata G., Szeląg H.
Tytuł:
Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości
Miejsce/Data: Zakopane, 22-25 września 2011

Autor: Pichniarczyk P., Niziurska M., Nosal K.
Tytuł:
Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości zapraw gipsowych
Forma: Poster
Miejsce/Data: Zakopane, 22-25 września 2011

Autor: Manuela Reben, Jan Wasylak, Marek Lisiecki, Magdalena Kosmal
Tytuł:
Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowej
Forma: Poster
Miejsce/Data: Zakopane, 22-25 września 2011

Autor: Sebastian Sacha, Mateusz Konieczny, Dominik Dorosz, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Maria Łączka
Tytuł:
Wpływ składu chemicznego na widma optyczne jonów neodymu i dysprozu w szkłach
Forma: Poster
Miejsce/Data: Zakopane, 22-25 września 2011

Autor: Marczewska A.
Tytuł:
Charakterystyki spektrofotometryczne szkieł stosowanych w budownictwie
Źródło: Mat. konf., s. 47-59
Miejsce/Data: Ustroń 11-13 października 2011

Autor: Balon-Wróbel A.
Tytuł:
Wady szyb zespolonych
Źródło: Mat. konf., s. 133-142
Miejsce/Data: Ustroń 11-13 października 2011

Autor: Stoch L.
Tytuł:
Redukcja zużycia energii i emisji w przemyśle szklarskim w świetle dyskusji w szklarskich organizacjach międzynarodowych
Źródło: Mat. konf., s. 9-16
Miejsce/Data: Ustroń 11-13 października 2011

Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Szeszo D., Karp S., Traboś B.
Tytuł:
Opracowanie nanopowłok tlenków metali i technologii nanoszenia na szkło opakowaniowe
Źródło: Mat. konf., s. 99-111
Miejsce/Data: Ustroń 11-13 października 2011

POPIOŁY Z ENERGETYKIAutor: Garbacik A., Baran T., Drożdż W.
Tytuł:
Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu
Źródło: Mat. konf., s. 127-141
Miejsce/Data: Zakopane, 19-21.X.2011

POPIOŁY Z ENERGETYKIAutor: Drożdż W., Giergiczny Z.:
Tytuł:
Wpływ popiołu lotnego wapiennego na przebieg korozji alkalicznej w betonie
Źródło: Mat. konf., s. 143-157
Miejsce/Data: Zakopane, 19-21.X.2011

Autor: Stoch L.
Tytuł:
Nanocrystallization and local atomic interactions in structure of glass
Źródło: Zbornik prispevkov, s. 18 - 23
Miejsce/Data: Trencinske Teplice , 30.11- 2.12, 2011

Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Marczewska A., Brzezicki J., Rybicka-Łada J.
Tytuł:
Technology of nanostructure coatings deposition on glass containers
Źródło: Zbornik prispevkov, s. 134 - 137
Miejsce/Data: Trencinske Teplice , 30.11- 2.12, 2011

Świat Szkła
Autor: Marczewska A.
Tytuł referatu: Szczeliwa konstrukcyjne – wymagania i badania
Źródło: Materiały konferencyjne s. 3-18
Miejsce/Data: Warszawa, 8.12.2011

Świat SzkłaAutor: Balon-Wróbel A.
Tytuł referatu: Wady szkła na fasadach (wady szyb zespolonych, szkła hartowanego, laminowanego - stosowanych na fasadach)
Źródło: Materiały konferencyjne, str. 19-32
Miejsce/Data: Warszawa, 31.03.2011KONFERENCJE W 2010 ROKU

Autor: Garbacik A., Rutczyński J., Sobczyk M.
Tytuł referatu: Ocena jakości krzemionkowych popiołów lotnych z procesów współspalania do produkcji cementu i betonu
Źródło: Mat. konf.s.125-134
Miejsce/Data: Wisła, 11-13.10. 2010

Autor: Giergiczny Z., Garbacik A., Pużak T., Sokołowski M.
Tytuł referatu: Cementy portlandzkie wieloskładnikowe CEM II/B-M (V-LL) 32,5R i CEM II/B-M (S-V) 32,5R – właściwości i zastosowanie
Źródło: Mat. konf.s.155-163
Miejsce/Data: Wisła, 11-13.10. 2010

Autor: Kurdowski W., Pakłos D.
Tytuł referatu: Zastosowanie CEM I 52,5 R-NA do produkcji podkładów strunobetonowych
Źródło: Mat. konf.s.217-229
Miejsce/Data: Wisła, 11-13.10. 2010

Autor: Naziemiec Z.
Tytuł referatu: Zasady optymalnego doboru parametrów technicznych kruszarek przy rozdrabnianiu materiału skalnego w procesie produkcji kruszywa łamanego
Źródło: Referat wygłoszony na Forum i opublikowany
Miejsce/Data: Jelenia Góra 2010

Autor: Baran T., Hawrot K. i Żak A.
Tytuł referatu: Wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w istniejących normach i aprobatach technicznych
Źródło: Mat.konf.
Miejsce/Data: Warszawa, 24-26 października 2010KONFERENCJE W 2009 ROKU

Autor: Kosk I.
Tytuł referatu: Sposób opracowania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Źródło: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 125, seria Studia i Materiały nr 35, Górnictwo i Geologia XI, s.121-136
Miejsce/Data: Szklarska Poręba, 15 - 17 kwietnia 2009

Autor: Góralczyk S., Mazela A., Uzunow E., Naziemiec Z.
Tytuł referatu: Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
Źródło: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 125, seria Studia i Materiały nr 35, Górnictwo i Geologia XI, s.105-112
Miejsce/Data: Szklarska Poręba, 15 - 17 kwietnia 2009

Autor: Szeląg H., Kurdowski W.
Tytuł referatu: Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego
Forma: Referat
Miejsce/Data: Kraków, AGH, 9-11.09.2009

Autor: Kurdowski W.
Tytuł referatu: Wybrane zagadnienia z chemii betonu
Źródło: Mat.konf. s.423-429;
Miejsce/Data: Kielce-Krynica, 20-25 września 2009

Autor: Naziemiec Z., Saramak D.
Tytuł referatu: Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych
Źródło: Mat.konf. s.423-429
Miejsce/Data: Kraków-Niepołomice 16-18.09.2009

Autor: Szeląg H., Skorek A.
Tytuł referatu: Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego
Forma: Referat
Miejsce/Data: Wrocław - Pałac Wojanów, 2-4.12.2009KONFERENCJE W 2008 ROKU

Autor: Grzeszczyk S., Kurdowski W., Garbacik A.
Tytuł referatu: Znaczenie strefy przejściowej w betonach o dużej wartości
Źródło: Mat.konf. s.11-28
Miejsce/Data: Zaporożie, 28-30.05.2008

Autor: Bundyra-Oracz G., Garbacik A., Grzeszczyk S., Kurdowski W.
Tytuł referatu: Factors governing the rheology of cement paste with different superplasticizers
Źródło: Mat.konf. s.123
Miejsce/Data: Zaporożie, 28-30.05.2008

Autor: Kurdowski W., Garbacik A., Grzeszczyk S.
Tytuł referatu: Some factors influencing cement and superplasticiser compatibility
Źródło: Mat.konf., tom: Role for concrete in global development, s.193
Miejsce/Data: University of Dundee, Scotland, UK, 8-9.07 2008

Autor: Kurdowski W., Garbacik A., Mróz H., Szeląg H.:
Tytuł referatu: Special ready mix for concrete repairs.
Źródło: Mat.konf., tom: Concrete durability: Achievement and enhancement, s.705
Miejsce/Data: University of Dundee, Scotland, UK, 8-9.07 2008

Autor: Garbacik A., Kurdowski W., Szeląg H.
Tytuł referatu: Rozwój technologii betonu związany z ochroną środowiska
Źródło: Mat.konf. s.13-23
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Kosk I.
Tytuł referatu: Niekonwencjonalne technologie przetwarzania naturalnych surowców mineralnych w przemysłach szklarskim, kablowym i ochronie środowiska
Źródło: Mat.konf. s.60-74
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Garbacik A., Baran T.
Tytuł referatu: Produkcja cementów z dużą iloscia dodatków mineralnych szansą ograniczenia emisji CO2 w przemyśle cementowym
Źródło: Mat.konf. s.209-220
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Gnoiński M., Laska-Józefczak P., Matusiewicz A.
Tytuł referatu: Alternatywna metoda oznaczania właściwości chemicznych cementu za pomocą analizy XRF
Źródło: Mat.konf. s.221-227
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Gnoiński M., Foszcz T.
Tytuł referatu: Właściwości cementu w świetle badań międzylaboratoryjnych i własnych testów odniesienia
Źródło: Mat.konf. s.243-260
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Gnoiński M., Laska-Józefczak P., Matusiewicz A.
Tytuł referatu: Zawartość Cr(VI) w cementach i materiałach pochodnych
Źródło: Mat. konf. s.261-272
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Najduchowska M.
Tytuł referatu: Rola żywic epoksydowych w kształtowaniu właściwości spoiw i kompozytów polimerowo-cementowych
Źródło: Mat.konf. s.302-314
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Sobala M.
Tytuł referatu: Laboratoria badawcze w aspekcie aktualnych wymagań prawnych dotyczących monitorowania emisji gazów cieplarnianych
Źródło: Mat.konf. s.355-362
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Kalarus D., Środa B.
Tytuł referatu: Zmiany zawartości metali ciężkich w cementach wraz z rozwojem nowych technologii produkcji
Źródło: Mat.konf. s.363-374
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Urban J.
Tytuł referatu: Sztuczne marmury wytwarzane na bazie gipsu
Źródło: Mat.konf. s.397-404
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Pichniarczyk P., Sobala M., Wieczorek M.
Tytuł referatu: Wykorzystanie fosfogipsu w przemyśle gipsowym i cementowym
Źródło: Mat.konf. s.439-451
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Naziemiec Z.
Tytuł referatu: Produkcja kruszyw z odpadów przeróbczych przemysłu wapienniczego
Źródło: Mat.konf. s.452-465
Miejsce/Data: Karpacz, 17-19.09.2008

Autor: Garbacik A., Grzeszczyk S., Kurdowski W.
Tytuł referatu: Wpływ rodzaju cementu na reakcje kruszyw z fazą ciekłą zaczynu
Źródło: Mat.konf. Tom V. Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa. s.283
Miejsce/Data: Białystok-Krynica, 21-26.09.2008

Autor: Kalarus D., Garbacik A.
Tytuł referatu: Zmiany zawartości metali ciężkich w cementach wraz z rozwojem nowych technologii produkcji
Źródło: Mat.konf. s.417
Miejsce/Data: Wisła, 13-15.10.2008

Autor: Bundyra-Oracz G., Kurdowski W.
Tytuł referatu: Wpływ produktów hydratacji na właściwości reologiczne zaczynów cementowych
Źródło: Mat.konf. s.503
Miejsce/Data: Wisła, 13-15.10.2008

Autor: Garbacik A., Baran T.
Tytuł referatu: Wpływ dodatku popiołu lotnego krzemionkowego z różną zawartością części palnych na właściwości cementu
Źródło: Mat.konf. s.513
Miejsce/Data: Wisła, 13-15.10.2008 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...