SEMINARIA


Seminaria skierowane są do pracowników jednostek naukowych oraz przedstawicieli przemysłu.


Serdecznie zapraszamy.


Seminaria naukowe organizowane przez Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie w roku naukowym 2019/2020:Data
Temat
Prowadzący
24.10.2019
Badania reakcji stali zbrojeniowej z betonemprof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski
29.11.2019
Czy można stosować stłuczkę szklaną jako kruszywo w betonie?
dr inż. Marzena Najduchowska,
mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj
Rejonizacja kruszyw krajowych z uwagi na reaktywność alkalicznądr inż. Zdzisław Naziemiec
27.02.2020
Wpływ dużej zawartości surowców zastępczych na właściwości fizyczne szkieł gospodarczychdr inż. Magda Kosmal
dr inż. Anna Kuśnierz
Właściwości szkieł zawierających nanocząstki srebramgr inż. Magdalena Woźniak

26.03.2020
Projekt Wytycznych technicznych klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich - podsumowanie projektu ASR-RIDdr Grzegorz Adamski
Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych jako dokumenty odniesienia w postępowaniach KOTdr inż. Wojciech Drożdż
Zintegrowany System Zarządzania ŁUKASIEWICZ – ICiMBmgr inż. Paweł Lis

23.04.2020
Stopień deformacji kwarcu w wybranych skałach stosowanych do produkcji kruszyw łamanych do betonu w Polscemgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj
Odtwarzanie pierwotnego składu mieszanki betonowej na podstawie badań próbek stwardniałego betonu – możliwości i ograniczenia metodydr inż. Marzena Najduchowska
mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj
28.05.2020
Wpływ rodzaju izolacji cieplnej oraz podłoża na bezpieczeństwo stosowania klejów poliuretanowych do systemów ociepleńmgr inż. Krzysztof Nosal
Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury klejów tynków zapraw i innych Materiałów Budowlanychdr inż. Tomasz Baran
dr inż. Mikołaj Ostrowski
W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów i Marketingu

tel.: 12 683 79 74, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
I poł. ROKU 2019


28 luty 2019


Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury materiałów budowlanych, szkła i ceramiki - dr inż. Mikołaj Ostrowski


Działania laboratorium jednostki notyfikowanej do Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późniejszymi zmianami - mgr inż. Paweł Lis


Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych - dr inż. Dariusz Kalarus


25 kwietnia 2019


Oceny odporności ogniowej fasad w odniesieniu do wymagań europejskich - mgr inż. Michał Wieczorek


Wpływ elementów systemu dociepleń ETICS na reakcję na ogień - mgr inż. Krzysztof Nosal


29 maja 2019


Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich - dr Grzegorz Adamski


Określenie trwałości zapraw cementowych z udziałem wybranych odpadów przemysłowych w środowisku siarczano-węglanowym - mgr inż. Sebastian Nagięć
ROK 2018


25 stycznia 2018


Beton towarowy - wymagania i certyfikacja - dr inż. Marzena Najduchowska, dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Piotr Fudalej, mgr inż. Piotr Zapolski


22 lutego 2018


Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu  i betonu - dr inż. Tomasz Baran


Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności - prof. dr inż Wiesław Kurdowski


26 kwietnia 2018


Krajowe Oceny Techniczne - dr inż. Wojciech Drożdż


Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru - dr inż. Dariusz Kalarus


30 maja 2018


Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych - mgr inż. Anna Balon - Wróbel, mgr inż. Agnieszka Marczewska


Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi - mgr inż. Agnieszka Marczewska, mgr inż. Anna Balon - Wróbel


28 czerwca 2018


Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego - dr inż. Anna Kuśnierz, mgr inż. Joanna Rybicka Łada


Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł - mgr inż. Joanna Rybicka Łada, dr inż. Anna Kuśnierz


25 października 2018


Ochrona materiałowo-strukturalna betonów cementowych przed korozją w środowisku alkalicznym - dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB


30 listopada 2018


Zastosowanie szyb zespolonych w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię - mgr inż. Anna Balon- Wróbel, mgr inż. Agnieszka Marczewska


Opracowanie ulepszonego wyrobu – z zastosowaniem surowców o różnej granulacji - dr inż. Magda Kosmal, dr inż. Anna Kuśnierz, mgr inż. Joanna Rybicka – Łada


Wybrane aspekty topienia szkieł krzemianowych w świetle nowych trendów - dr inż. Anna Kuśnierz, dr inż. Magda Kosmal, mgr inż. Joanna Rybicka – Łada


ROK 2017


9-11 stycznia 2017


Aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne dla PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ - mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek, dr inż. Wojciech Drożdż, mgr inż. Piotr Zapolski


23 lutego 2017


Analiza termiczna szkieł o zwiększonej zawartości surowców zastępczych na przykładzie wybranych środków klarujących - dr inż. Anna Kuśnierz, dr inż. Magda Kosmal


Ocena parametrów spektrofotometrycznych szkieł z powłokami poddanymi działaniu wysokiej temperatury - mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Agnieszka Marczewska


Synteza szkła czerwonego przy użyciu 'purpury Cassiusa' - mgr inż. Magdalena Skowron


23 marca 2017


Wpływ nukleatorów na mikrostrukturę i krystalizację szkieł krzemianowo-strontowo-barowych - dr inż. Magda Kosmal, dr inż. Anna Kuśnierz


Stabilność termiczna szkieł tellurowo-galowych - mgr inż. Agnieszka Marczewska, mgr inż. Anna Balon-Wróbel


Próby zastosowania surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych - mgr inż. Joanna Rybicka – Łada


27 kwietnia 2017


Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw:

  • Pobór próbek oraz ocena ich jakości
  • Metody badań reaktywności alkalicznej


dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj, dr Grzegorz Adamski


25 maja 2017


Odporność na ścieranie i polerowanie krajowych kruszyw mineralnych - dr inż. Marzena Najduchowska, dr inż. Zdzisław Naziemiec, mgr inż. Ewelina Pabiś-Mazgaj


20 czerwca 2017


Innowacyjne cementy napowietrzające beton - OSiMB (dr Tomasz Baran) + Politechnika Śląska


16-17 października 2017


Nowe wymagania w certyfikacji cementów - mgr inż. Piotr Zapolski, mgr inż. Przemysław Szostak, mgr  Jacek Pabis, mgr inż. Katarzyna Kosek-Czopek, mgr inż. Michał Jękot, mgr inż. Paweł Lis


23 listopada 2017


Wpływ cementu portlandzkiego na wartości wskaźników aktywności popiołów lotnych krzemionkowych - dr inż. Tomasz Baran, dr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Paweł Pichniarczyk, mgr inż. Piotr Francuz


Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego - dr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB


Wybrane metody badań reaktywności kruszyw oraz ich przydatność w systemie klasyfikacji i oceny zgodności kruszyw krajowych do betonu - dr Grzegorz Adamski, dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB


Wpływ haloizytu, metahaloizytu oraz zeolitu syntetycznego na właściwości autoklawizowanych kompozytów budowlanych - dr inż. Anna Skawińska


23 listopada 2017


Właściwości fizyczne i użytkowe szkieł (seminarium zewnętrzne: Innowacyjne produkty EGM S.A. dedykowane do przemysłu szklarskiego - Kraków, ul. Rydlówka 8) - mgr inż. Anna Balon - Wróbel


13-15 grudnia 2017


Chemia budowlana od A do Z (seminarium zewnętrzne) - mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek, dr inż. Wojciech Drożdż, dr inż. Marzena Najduchowska

ROK 2016


28 stycznia 2016


Cele i założenia projektu w ramach zagadnienia "Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw" realizowanego w programie RID NCBiR - dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB., dr inż. Zdzisław Naziemiec, dr Grzegorz Adamski


Wpływ dodatku popiołów lotnych ze współspalania na właściwości cementów i betonu - dr inż. Tomasz Baran


25 lutego 2016


Wpływ tlenków TiO2 i ZrO2 na mikrostrukturę i krystalizację szkła krzemianowo-strontowo-barowego - dr inż. Magda Kosmal


Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na klarowanie masy szklanej - dr inż. Anna Kuśnierz


Tradycja i nowoczesność szyb zespolonych - mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Agnieszka Marczewska


16 czerwca 2016


Właściwości betonów z zastosowaniem stłuczki szklanej -
dr inż. Marzena Najduchowska


Przeróbka i zastosowanie chalcedonitu - dr inż. Zdzisław Naziemiec


26 października 2016


Wpływ stosowania paliw wtórnych na bilans metali ciężkich w piecu obrotowym do produkcji klinkieru cementowego - dr inż. Dariusz Kalarus


Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu - dr Grzegorz Adamski


Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych - mgr inż. Mikołaj Ostrowski


20 grudnia 2016


Modyfikowana szkło-ceramika z układu Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS) - dr inż. Karolina Łączka


Krajowe oceny techniczne w świetle obowiązujących przepisów - dr inż. Wojciech Drożdż


ROK 2015


14-16 stycznia 2015, Kocierz


EURO OCIEPLENIA - nowe uwarunkowania dla wprowadzania ETICS do obrotu i stosowania
w budownictwie
- mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek


26 lutego 2015


Przemysłowe zagospodarowanie odpadów do produkcji szkła czarnego - dr inż. Magda Kosmal


Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych
- mgr inż. Anna Balon-Wróbel


26 marca 2015


Analiza rodzajów i skutków wad w badaniach fizycznych cementów powszechnego użytku
- mgr inż. Tomasz Foszcz


Podsumowanie trzeciej rundy badań zawartości metali ciężkich w cementach krajowych
- dr inż. Dariusz Kalarus


23 kwietnia 2015


Kamienie w szkle opakowaniowym - trudności analityczne - mgr inż. Anna Kuśnierz


28 maja 2015


Problematyka oceny podatności na mielenie surowców mineralnych - dr inż. Zdzisław Naziemiec


Wpływ ilości i rodzaju spoiwa organicznego na właściwości tynków - dr inż. Marzena Najduchowska


28 października 2015


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako Jednostka Oceny Technicznej - dr inż. Wojciech Drożdż


Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych - mgr inż. Piotr Zapolski


26 listopada 2015


Sprawozdanie z nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej Profesorowi Wiesławowi Kurdowskiemu - światowej klasy specjaliście w dziedzinie cementu - dr inż. Paweł Pichniarczyk


Nowości na Kongresie Chemii Cementu - Pekin 2015 oraz na Cement Workshop, Anna Maria - Floryda 2015 - prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski


Wpływ wybranych faz cynkowych na właściwości cementów - dr inż. Aleksandra Bochenek


15-16 grudnia 2015


Aktualne uwarunkowania dla producentów chemii budowlanej - mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek, dr inż. Wojciech Drożdż, mgr inż. Piotr Zapolski

ROK 2014


23 stycznia 2014


Analiza możliwości wykorzystania chemicznych metod badawczych do identyfikacji i oznaczania zawartości popiołów wapiennych (W) w cementach powszechnego użytku - mgr Pelagia Laska-Józefczak, dr Grzegorz Adamski


Badania właściwości fizycznych i chemicznych cementów murarskich wraz określeniem miar precyzji - inż. Tomasz Foszcz


6 marca 2014


Właściwości cementów zawierających prażony łupek karboński z LZW - mgr inż. Paweł Lis


27 marca 2014


Popioły lotne wapienne w technologii cementu i betonu - mgr inż. Piotr Zapolski


Popioły lotne wapienne składnikiem namiaru surowcowego w produkcji klinkieru cementowego i spoiw wiążących dla budownictwa drogowego - dr inż. Tomasz Baran


Wpływ popiołu lotnego wapiennego W na reakcje alkalia-kruszywo ASR w betonie - mgr inż.Wojciech Drożdż


24 kwietnia 2014


Wymagania i badania szkieł stosowanych w ogrodnictwie - mgr inż. Agnieszka Marczewska


Zastosowanie odpadowej stłuczki kineskopowej do produkcji szkliw ceramicznych - mgr inż. Magda Kosmal


Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego - mgr inż. Joanna Rybicka-Łada


12 czerwca 2014


Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych(propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego - dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, dr inż. Paweł Pichniarczyk


23 października 2014


Opracowanie metody analizy jakościowej i ilościowej popiołu lotnego wapiennego (W) w cementach powszechnego użytku (kontynuacja) - dr inż. Grzegorz Adamski


27 listopada 2014


Analiza naprężeń w wyrobach szklanych z zastosowaniem metod elastooptycznych - mgr inż. Agnieszka Marczewska


18 grudnia 2014


Inkluzje siarczku niklu przyczyną pękania szkła hartowanego - mgr inż. Agnieszka Marczewska

ROK 2013


24 stycznia 2013


Charakterystyka metakaolinitu jako składnika cementu o właściwościach pucolanowych - mgr inż. Paweł Lis


28 lutego 2013


Szczeliwa konstrukcyjne i/lub odporne na UV w badaniach rozciągania - mgr inż. Agnieszka Marczewska, mgr inż. Anna Balon-Wróbel


Wytrzymałość na ścinanie szczeliw konstrukcyjnych - mgr inż. Agnieszka Marczewska, mgr inż. Anna Balon-Wróbel


Spektrofotometryczne własciwości oszkleń stosowanych w budownictwie wg metodyki zawartej w normie PN-EN 410:2011 - mgr inż. Agnieszka Marczewska


Szkła z powłokami – otrzymywanie, funkcje, właściwości - dr inż. Elżbieta Żelazowska


28 marca 2013


EN 197-1:2011 - nowelizacja normy - mgr inż. Piotr Zapolski


23 kwietnia 2013


Prasy walcowe wysokociśnieniowe w przeróbce surowców mineralnych - dr inż. Zdzisław Naziemiec


Kruszywa z surowców odpadowych i z recyklingu - dr inż. Zdzisław Naziemiec


23 maja 2013


Reakcje ASR w betonie - metody badań wykonywane w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych - dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, mgr inż. Wojciech Drożdż


Podsumowanie wyników badań w projekcie badawczym „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego” w ramach POIG 2007-2013, 1.1.2 - dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB, dr inż. Tomasz Baran


12 września 2013


Przegląd prac doktorskich - mgr inż. Paweł Lis, mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Piotr Zapolski, mgr inż. Mikołaj Ostrowski, mgr inż. Wojciech Drożdż, mgr inż. Sebastian Sacha, mgr inż. Anna Kuśnierz, mgr inż. Magda Kosmal


24 października 2013


Omówienie zmian w badaniach homologacyjnych szyb dla motoryzacji, w wersji 01 Regulaminu EKG ONZ nr 43 - mgr inż. Sławomir Pabian, mgr inż. Andrzej Mucha


19 listopada 2013


Rodzaje skurczu w betonie - prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski


28 listopada 2013


Badania NRO wg znowelizowanych wymagań - mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek


Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – zasady rozszerzania klasyfikacji - mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek


19 grudnia 2013


Wpływ rodzaju i ilości wypełniaczy na właściwości podkładów podłogowych - mgr inż. Jerzy Balacha


Wpływ warunków dojrzewania próbek na właściwości betonu - dr inż. Marzena Najduchowska

ROK 2012


26 stycznia 2012


Emisyjność powłok na szkle - dr inż. Elżbieta Żelazowska


Charakterystyki spektralne szkieł samochodowych - mgr inż. Agnieszka Marczewska


Badanie szczeliw konstrukcyjnych i odporność na UV do oszkleń strukturalnych - mgr inż.Agnieszka Marczewska, mgr inż. Anna Balon-Wróbel


Przyczyny występowania wad w szybach zespolonych - mgr inż. Anna Balon-Wróbel


29 lutego 2012


Gipsowa wełna mineralna impregnowana polimerami - dr inż. Henryk Szeląg, dr inż. Paweł Pichniarczyk, dr inż. Grzegorz Malata


Przyczyny odpadania tynków gipsowych - mgr inż. Teresa Wons, mgr inż. Krzysztof Nosal


22 marca 2012


Właściwości tynków opartych na spoiwach organicznych - dr inż. Marzena Najduchowska


Rozwiązania technologiczne zakładów płukania kruszyw - dr inż. Zdzisław Naziemiec


26 kwietnia 2012


Wpływ cynku na produkcję i właściwości cementu - prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski, mgr inż. Aleksandra Bochenek


24 maja 2012


Innowacyjne technologie produkcji cementów o niskiej emisji CO2 - dr inż. Albin Garbacik


Wieloskładnikowe cementy powszechnego użytku o niskim wskaźniku emisji CO2 - dr inż. Tomasz Baran


25 października 2012


Zastosowanie techniki fluorescencji rentgenowskiej w badaniach prowadzonych przez Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych ICiMB - mgr inż. Adam Matusiewicz, mgr inż. Anna Madeja


Wpływ podwyższonej zawartości ZnO na klinkieryzację i właściwości klinkieru - mgr inż. Adam Matusiewicz


29 listopada 2012


Wpływ zwiększonej zawartości surowców zastępczych na fazę gazową w procesie topienia masy szklanej - mgr inż. Anna Kuśnierz


Właściwości stłuczki kineskopowej w aspekcie przemysłowego wykorzystania - mgr inż. Magda Kosmal


Homologacja szyb samochodowych wg ANSI Z.26 oraz wybrane badania producentów samochodów - mgr inż. Sławomir Pabian


5-6 grudnia 2012 - Spytkowice k. Rabki Zdrój


Co nowego w ociepleniach? - mgr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Piotr Zapolski
ROK 2011


27.01.2011


Ocena jakości krajowych kruszyw mineralnych - dr inż. Zdzisław Naziemiec


Zakładowa kontrola produkcji - wymagania dla producentów kruszyw - mgr inż. Jacek Pabis, mgr inż. Piotr Zapolski


Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych w świetle norm PN-EN 1504 - obowiązki producenta, rodzaje, wymagania i zastosowanie - dr inż. Marzena Najduchowska, inż. Przemysław Szostak


24.02.2011


Wpływ metali ciężkich pochodzących z paliw alternatywnych na proces klinkieryzacji - mgr inż. Adam Matusiewicz


Wpływ niklu na proces klinkieryzacji - mgr inż. Piotr Zapolski


Metoda XRD z analizą Rietvelda w ilościowym oznaczaniu składu fazowego wybranych materiałów budowlanych - dr Grzegorz Adamski


24.03.2011


Właściwości cementu w świetle badań międzylaboratoryjnych i własnych testów odniesienia - mgr inż. Mirosław Gnoiński, mgr Tomasz Foszcz


Wpływ zawartości fazy szklistej w granulowanym żużlu wielkopiecowym na właściwości cementów żużlowych - dr inż. Tomasz Baran, mgr inż. Mikołaj Ostrowski


28.04.2011


Badania układów ociepleń w świetle obowiązujących dokumentów - mgr inż. Michał Wieczorek


Zakładowa kontrola produkcji - wymagania dla producentów zestawów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków - mgr inż. Piotr Zapolski


26.05.2011


Spiekalność i mikrostruktura klinkieru portlandzkiego z nowoczesnych pieców obrotowych - dr inż. Albin Garbacik, mgr inż. Mikołaj Ostrowski


Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - Europejski Projekt Strukturalny - dr inż. Tomasz Baran, mgr inż. Wojciech Drożdż


30.06.2011


Wpływ dodatku stłuczki szklanej na pozostałości gazowe w szkle - mgr inż. Anna Kuśnierz


Spektrometryczne badania właściwości szkieł stosowanych w budownictwie - mgr inż. Agnieszka Marczewska


27.10.2011


System Zarządzania Jakością ISO 9001 - Zofia Pasek


System Jakości Jednostki Certyfikującej - mgr inż. Piotr Zapolski


30.11.2011


Materiały do konserwacji i renowacji zabytków na bazie cementu romańskiego - mgr Aleksandra Skorek, mgr inż. Jacek Urban


8.12.2011


Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - dr inż. Albin Garbacik 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...