Strona główna Nauka Udział w agendach naukowych

UDZIAŁ W AGENDACH NAUKOWYCH


Członkostwo pracowników w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych


Grzegorz Adamski
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 351 ds. substancji niebezpiecznych w budownictwie
 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN TC 351: "Substancje niebezpieczne w budownictwie" Grupa Robocza WG 01 "Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych"
 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 51: "Cement i wapno budowlane" Grupa Robocza WG 12 "Dodatkowe cechy użytkowe"

Tomasz Baran

 • Polski Komitet Normalizacyjny Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna - Przewodniczący
 • Rada Sektorowa Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych PKN

Wojciech Drożdż

 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 51: "Cement i wapno budowlane", Grupy Robocze: WG 10 "Cement murarski", WG 11 "Wapno budowlane", WG 12 "Dodatkowe cechy użytkowe", WG 15 "Metody badań cementu"
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, General Assembly (Walne Zgromadzenie)
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, Technical Board (Rada Techniczna)
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, WG ETICS (Grupa Robocza)
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, PT EOTA TR046 (Zespół Roboczy)
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna

Krzysztof Jaroń

 • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury

Dariusz Kalarus

 • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 216 ds. Odpadów

Magda Kosmal

 • International Commission on Glass, German Society of Glass Technology

Wiesław Kurdowski

 • Cement-Wapno-Beton
 • Polski Biuletyn Ceramiczny
 • Polska Akademia Nauk, Komisja Nauk Mineralogicznych; Polska Akademia Nauk
 • Polska Akademia Umiejętności, Komisja Nauk Technicznych; Polska Akademia Umiejętności
 • Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Sekcja Materiałów Budowlanych
 • Członkostwo SITPMB

  Agnieszka Marczewska

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 198 ds. Szkła

  Paweł Lis

  • SITPMB

  Zdzisław Naziemiec

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego

  Marzena Najduchowska

  • Polski Komitet Normalizacyjny Komitet Techniczny Nr 274 ds. Betonu i Konstrukcji Betonowych
  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 294 ds. Betonu

  Małgorzata Niziurska

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 184 ds. Klejów
  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie

  Krzysztof Nosal

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu - Sekretarz Komitetu

  Paweł Pichniarczyk

  • Cement Wapno Beton - członek Kolegium Redakcyjnego
  • Członek Kapituły Znaku "Pewny Cement"
  • Prace ICiMB
  • Izolacje Budownictwo Przemysł Ekologia 
  • Budownictwo, Technologie, Architektura - BTA - członek Rady Naukowej i Grupy Recenzentów
  • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 241: "Gips i wyroby z gipsu"
  • Stowarzyszenie Producentów Gipsu
  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
  • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  • Polska Platforma Technologiczna Budownictwa
  • Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych
  • Prezes Zarządu Głównego Oddziału Małopolskiego SITPMB

  Aleksandra Skorek

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury

  Henryk Szeląg

  • Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • Związek Pracodawców "Polskie Szkło"
  • Szkło i Ceramika - Członek Rady Programowej
  • Prace ICiMB - Członek Rady Programowej
  • Materiały Budowlane - Członek Rady Programowej
  • PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej - Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Michał Wieczorek

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie

   Teresa Wons

    • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu

    Piotr Zapolski

    • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
    • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna
    • Sector Group 02 of Notified Bodies for the Construction Products Directive - GNB-CPD SG02 (Grupa Jednostek Notyfikowanych w ramach dyrektywy Wyroby Budowlane w Grupie Sektorowej 02)
    • Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia 305/2011    Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych jest członkiem:

    • Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych POLLAB Pollab

    • Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych EOTA  EOTA     


    OFERTA:


    Produkty

    Badania materiałów budowlanych


    Badania szkła i ceramiki


    POLECAMY:


    Mieszanki budowlane


    Materiały do konserwacji zabytków


    Badania ogniowe


    Aparatura laboratoryjna i terenowa


    Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


    Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
    Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...