Strona główna O ODDZIALE Patenty i wynalazki


PATENTY I WYNALAZKI2018


   1. (11) 230449, (21) 412892, (22) 29/06/2015, (54) Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu, (72) Albin Garbacik, Grzegorz Adamski, Tomasz Baran, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Andrzej Ronduda, Tomasz Grząbel

   2. (11) 228930, (21) 415793, (22) 14/01/2016, (45) 30/05/2018 (54) Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, (72) Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska (decyzja o przyznaniu patentu 7.12.2017 r.)

   3. (11) -, (21) 425827, (22) 5/06/2018, (54) Kompozyt żelazonośny dodawany do mączki surowcowej w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego, (72) Tomasz Baran, Paweł Pichniarczyk, Zbigniew Grabowski, Jarosław Wójcik2017


   1. (11) EP 2 657 201 B1, (21) 12460017.2, (22) 23/04/2012, (45) 20/09/2017, (54) Device used for spray coating the hot glassware, (72) Dobiesław Szeszo, Paweł Pichniarczyk, Elżbieta Żelazowska, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Sylwester Karp, Bartłomiej Troboś


   2. (11) 226055, (21) 410434, (22) 08/12/2014, (45) 30/06/2017, (54) Sposób pobierania próbek gazu z przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych, (72) Anna Kuśnierz


   3. (11) 227623, (21) 410738, (22) 22/12/2014, (54) Układ gazowy ze zgniataczem próbek szkła dla określenia składu gazów w pęcherzach powstałych w trakcie wytopu szkła, (72) Anna Agnieszka Kuśnierz, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Jarosław Bartulewicz, Janusz Witold Gawłowski  2016


   1. (11)-, (21) 417020, (22) 28/04/2016, (54) Sucha zaprawa klejowa zwłaszcza do płytek ceramicznych, (72) Paweł Pichniarczyk

   2. (11)-, (21) 415793, (22) 14/01/2016, (54) Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, (72) Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska

    Wynalazek zgłoszony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa

   3. (11) 222253, (21) 394960, (22) 20/05/2011, (54) Zastosowanie stałego roztworu krzemianu dwuwapniowego z barem do wytwarzania betonu odpornego na wewnętrzną korozję siarczanową, (72) Wiesław Kurdowski, Henryk Szeląg

   4. (11)-, (21) 419430, (22) 10/11/2016, (54) Układ urządzeń do produkcji kruszyw oraz sposób produkcji kruszyw, (72) Tomasz Gawenda, daniel Saramak, Zdzisław Naziemiec

                Wynalazek zgłoszony przez AGH Kraków.
     2015


   1. (11)-, (21) 412892, (22) 29/06/2015, (54) Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu, (72) Albin Garbacik, Grzegorz Adamski, Tomasz Baran, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Andrzej Ronduda, Tomasz Grząbel

   2. (11) 219 278, (21) 393 960, (22) 18/02/2011, (54) Farba elewacyjna, (72) Henryk Szeląg, Jacek Urban  2014


   1. (11) 217096, (21) 392495, (22) 24/09/2010, (54) Zaprawa tynkarska na bazie cementu romańskiego, (72) Jacek Urban, Henryk Szeląg

   2. (11) 216164, (21) 391815, (22) 13/07/2010, (54) Sposób prażenia niskokalorycznych łupków przywęglowych i glin oraz reaktor do prażenia niskokalorycznych łupków przywęglowych i glin, (72) Ryszard Lech, Henryk Szeląg, Jan Małolepszy, Andrzej Stankiewicz

   3. (11)-, (21) 410434, (22) 08/12/2014, (54) Sposób pobierania próbek gazu z przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych, (72) Anna Kuśnierz

   4. (11)-, (21) 410738, (22) 22/12/2014, (54) Układ gazowy ze zgniataczem próbek szkła dla określenia składu gazów w pęcherzach powstałych w trakcie wytopu szkła, (72) Anna Agnieszka Kuśnierz, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Jarosław Bartulewicz, Janusz Witold Gawłowski

   5. (11)-, (21) 410740, (22) 22/12/2014, (54) Szkliwo ceramiczne, (72) Magda Kosmal, Manuela Reben, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Jerzy Lis
     
   6. (11)-, (21) 408037, (22) 28/04/2014, (54) Sposób przetwarzania i zagospodarowania odpadu - osadów ściekowych, (72) Antoni Kukułka, Henryk Szeląg, Jerzy Woliński

          Wynalazek zgłoszony przez DUNAJEC A. KUKUŁKA I SYN SPÓŁKA JAWNA


  2013


   1. (11) 223612, (21) 403004, (22) 05/03/2013, (54) Zgniatacz cylindryczny, (72) Tomasz Gawęda, Daniel Saramak, Zdzisław Naziemiec

  Wynalazek zgłoszony przez AGH Kraków.   2012


   1. (11)-, (21) 400409, (22) 16/08/2012, (54) Sposób wytwarzania włóknistego kompozytu gipsowo-organicznego o właściwościach izolacyjnych, (72) Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Jan Małolepszy, Grzegorz Malata

   2. (11)-, (21) 12460017.2 - 1218, (22) 23/04/2012, (54) Device used for spray coating the hot glassware, (72) Dobiesław Szeszo, Paweł Pichniarczyk, Elżbieta Żelazowska, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Sylwester Karp, Bartłomiej Troboś
   3. Europejskie zgłoszenie patentowe firmy Vitrosilicon S.A. - autorskie rozwiązanie powstało przy współpracy naukowo-badawczej z Oddziałem Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

   4. (11)-, (21) 398641, (22) 28/03/2012, (54) Sposób wytwarzania tworzywa szklano-krystalicznego na bazie surowców perlitowych, (72) Elżbieta Żelazowska, Paweł Pichniarczyk, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Joanna Rybicka-Łada, Marian Kwiecień, Piotr Majkrzak   2011


   1. (11)-, (21) 397 488, (22) 21/12/2011, (54) Bezcementowe spoiwo popiołowe, (72) Albin Garbacik, Wojciech Drożdż

   2. (11)-, (21) 397 341, (22) 12/12/2011, (54) Sposób utylizacji azbestu i/lub materiałów zawierających azbest, (72) Józef Barański, Jerzy Witek, Jerzy Czechowski, Henryk Mróz, Zdzisław Naziemiec, Jerzy Brach, Joanna Harasym

    Zgłaszający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, P. W. FUTURUM Sp. z o.o. - autorskie rozwiązanie powstało przy współpracy naukowo-badawczej z Oddziałem Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

   3. (11)-, (21) 394 960, (22) 20/05/2011, (54) Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową, (72) Wiesław Kurdowski, Henryk Szeląg

   4. (11)-, (21) 394 566, (22) 12/04/2011, (54) Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu, (72) Elżbieta Żelazowska, Dobiesław Szeszo, Paweł Pichniarczyk, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Sylwester Karp, Bartłomiej Troboś

   5. (11)-, (21) 393 960, (22) 18/02/2011, (54) Farba elewacyjna, (72) Henryk Szeląg, Jacek Urban   2010


   1. (11)-, (21) 392495, (22) 24/09/2010, (54) Zaprawa tynkarska na bazie cementu romańskiego, (72) Henryk Szeląg, Jacek Urban

   2. (11)-, (21) 391815, (22) 13/07/2010, (54) Sposób prażenia niskokalorycznych łupków przywęglowych lub glin i reaktor do stosowania sposobu, (72) Ryszard Lech, Henryk Szeląg, Jan Małolepszy, Andrzej Stankiewicz   2008


   1. (11) 202241, (54) Szkło Kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu, (22) 17/12/2008, (72) E. Żelazowska, J, Zawiła, E. Grochal, W. Kapera, T. Siekierska

   2. (11) 202242, (54) Bezołowiowe Szkło Kryształowe, (22) 17/12/2008, (72) E. Żelazowska, J, Zawiła, E. Grochal, W. Kapera, T. Siekierska   2007


   1. (11) 64835, (21) 117136, (22) 03/12/2007, (54) Twardościomierz, (72) Andrzej Ronduda   2004


   1. (11) 202145, (21) 365266, (22) 16/02/2004, (54) Sposób selektywnego prowadzenia eksploatacji złóż, (72) Iwona Kosk, Jan Szymański, Ryszard Kozula   2002


   1. (11) 202379, (21) 357954, (22) 23/12/2002, (54) Sposób wytwarzania szczelnego betonu, (72) Marzena Zdaniewicz, Stanisław Peukert   2001


   1. (11) 195733, (21) 346448, (22) 13/03/2001, (54) Tworzywo perlitowe, (72) Iwona Kosk   1999


   1. (11) 194541, (21) 336462, (22) 08/11/1999, (54) Sposób wytwarzania krystobalitu, (72) Iwona Kosk   Stosowane w powyższym zestawieniu dwucyfrowe liczby w nawiasach są cyfrowymi kodami identyfikacyjnymi według normy WIPO ST. 9 (powszechnie stosowanej przez urzędy patentowe), które poprzedzają informacje o wynalazkach:


   (11) - numer udzielonego patentu
   (21) - numer zgłoszenia wynalazku
   (22) - data zgłoszenia wynalazku
   (45) - ogłoszenie o udzieleniu patentu
   (54) - tytuł wynalazku
   (72) - nazwisko i imię twórcy wynalazku

 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...