Strona główna O ODDZIALE Patenty i wynalazki


PATENTY I WYNALAZKI2018


   1. (11) 230449, (21) 412892, (22) 29/06/2015, (54) Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu, (72) Albin Garbacik, Grzegorz Adamski, Tomasz Baran, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Andrzej Ronduda, Tomasz Grząbel

   2. (11) 228930, (21) 415793, (22) 14/01/2016, (45) 30/05/2018 (54) Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, (72) Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska (decyzja o przyznaniu patentu 7.12.2017 r.)

   3. (54) 425827, (22) 5/06/2018, (54) Kompozyt żelazonośny dodawany do mączki surowcowej w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego, (72) Tomasz Baran, Paweł Pichniarczyk, Zbigniew Grabowski, Jarosław Wójcik2017


   1. (11) EP 2 657 201 B1, (21) 12460017.2, (22) 23/04/2012, (45) 20/09/2017, (54) Device used for spray coating the hot glassware, (72) Dobiesław Szeszo, Paweł Pichniarczyk, Elżbieta Żelazowska, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Sylwester Karp, Bartłomiej Troboś

    Wynalazek zgłoszony przez Ciech Vitrosilicon.


   2. (11) 226055, (21) 410434, (22) 08/12/2014, (45) 30/06/2017, (54) Sposób pobierania próbek gazu z przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych, (72) Anna Kuśnierz


   3. (11) 227623, (21) 410738, (22) 22/12/2014, (54) Układ gazowy ze zgniataczem próbek szkła dla określenia składu gazów w pęcherzach powstałych w trakcie wytopu szkła, (72) Anna Agnieszka Kuśnierz, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Jarosław Bartulewicz, Janusz Witold Gawłowski  2016


   1. (11)-, (21) 417020, (22) 28/04/2016, (54) Sucha zaprawa klejowa zwłaszcza do płytek ceramicznych, (72) Paweł Pichniarczyk

   2. (11)-, (21) 415793, (22) 14/01/2016, (54) Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, (72) Jacek Krokosz, Jerzy Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska

    Wynalazek zgłoszony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa

   3. (11) 222253, (21) 394960, (22) 20/05/2011, (54) Zastosowanie stałego roztworu krzemianu dwuwapniowego z barem do wytwarzania betonu odpornego na wewnętrzną korozję siarczanową, (72) Wiesław Kurdowski, Henryk Szeląg

   4. (11)-, (21) 419430, (22) 10/11/2016, (54) Układ urządzeń do produkcji kruszyw oraz sposób produkcji kruszyw, (72) Tomasz Gawenda, daniel Saramak, Zdzisław Naziemiec

                Wynalazek zgłoszony przez AGH Kraków.
     2015


   1. (11)-, (21) 412892, (22) 29/06/2015, (54) Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemysłowych w technologii wytwarzania krystobalitu, (72) Albin Garbacik, Grzegorz Adamski, Tomasz Baran, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Andrzej Ronduda, Tomasz Grząbel

   2. (11) 219 278, (21) 393 960, (22) 18/02/2011, (54) Farba elewacyjna, (72) Henryk Szeląg, Jacek Urban  2014


   1. (11) 217096, (21) 392495, (22) 24/09/2010, (54) Zaprawa tynkarska na bazie cementu romańskiego, (72) Jacek Urban, Henryk Szeląg

   2. (11) 216164, (21) 391815, (22) 13/07/2010, (54) Sposób prażenia niskokalorycznych łupków przywęglowych i glin oraz reaktor do prażenia niskokalorycznych łupków przywęglowych i glin, (72) Ryszard Lech, Henryk Szeląg, Jan Małolepszy, Andrzej Stankiewicz

   3. (11)-, (21) 410434, (22) 08/12/2014, (54) Sposób pobierania próbek gazu z przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych, (72) Anna Kuśnierz

   4. (11)-, (21) 410738, (22) 22/12/2014, (54) Układ gazowy ze zgniataczem próbek szkła dla określenia składu gazów w pęcherzach powstałych w trakcie wytopu szkła, (72) Anna Agnieszka Kuśnierz, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Jarosław Bartulewicz, Janusz Witold Gawłowski

   5. (11)-, (21) 410740, (22) 22/12/2014, (54) Szkliwo ceramiczne, (72) Magda Kosmal, Manuela Reben, Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Jerzy Lis
     
   6. (11)-, (21) 408037, (22) 28/04/2014, (54) Sposób przetwarzania i zagospodarowania odpadu - osadów ściekowych, (72) Antoni Kukułka, Henryk Szeląg, Jerzy Woliński

          Wynalazek zgłoszony przez DUNAJEC A. KUKUŁKA I SYN SPÓŁKA JAWNA


  2013


   1. (11) 223612, (21) 403004, (22) 05/03/2013, (54) Zgniatacz cylindryczny, (72) Tomasz Gawęda, Daniel Saramak, Zdzisław Naziemiec

  Wynalazek zgłoszony przez AGH Kraków.   2012


   1. (11)-, (21) 400409, (22) 16/08/2012, (54) Sposób wytwarzania włóknistego kompozytu gipsowo-organicznego o właściwościach izolacyjnych, (72) Henryk Szeląg, Paweł Pichniarczyk, Jan Małolepszy, Grzegorz Malata

   2. (11)-, (21) 12460017.2 - 1218, (22) 23/04/2012, (54) Device used for spray coating the hot glassware, (72) Dobiesław Szeszo, Paweł Pichniarczyk, Elżbieta Żelazowska, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Sylwester Karp, Bartłomiej Troboś
   3. Europejskie zgłoszenie patentowe firmy Vitrosilicon S.A. - autorskie rozwiązanie powstało przy współpracy naukowo-badawczej z Oddziałem Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

   4. (11)-, (21) 398641, (22) 28/03/2012, (54) Sposób wytwarzania tworzywa szklano-krystalicznego na bazie surowców perlitowych, (72) Elżbieta Żelazowska, Paweł Pichniarczyk, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Joanna Rybicka-Łada, Marian Kwiecień, Piotr Majkrzak   2011


   1. (11)-, (21) 397 488, (22) 21/12/2011, (54) Bezcementowe spoiwo popiołowe, (72) Albin Garbacik, Wojciech Drożdż

   2. (11)-, (21) 397 341, (22) 12/12/2011, (54) Sposób utylizacji azbestu i/lub materiałów zawierających azbest, (72) Józef Barański, Jerzy Witek, Jerzy Czechowski, Henryk Mróz, Zdzisław Naziemiec, Jerzy Brach, Joanna Harasym

    Zgłaszający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, P. W. FUTURUM Sp. z o.o. - autorskie rozwiązanie powstało przy współpracy naukowo-badawczej z Oddziałem Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

   3. (11)-, (21) 394 960, (22) 20/05/2011, (54) Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową, (72) Wiesław Kurdowski, Henryk Szeląg

   4. (11)-, (21) 394 566, (22) 12/04/2011, (54) Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu, (72) Elżbieta Żelazowska, Dobiesław Szeszo, Paweł Pichniarczyk, Józef Zawiła, Sebastian Sacha, Sylwester Karp, Bartłomiej Troboś

   5. (11)-, (21) 393 960, (22) 18/02/2011, (54) Farba elewacyjna, (72) Henryk Szeląg, Jacek Urban   2010


   1. (11)-, (21) 392495, (22) 24/09/2010, (54) Zaprawa tynkarska na bazie cementu romańskiego, (72) Henryk Szeląg, Jacek Urban

   2. (11)-, (21) 391815, (22) 13/07/2010, (54) Sposób prażenia niskokalorycznych łupków przywęglowych lub glin i reaktor do stosowania sposobu, (72) Ryszard Lech, Henryk Szeląg, Jan Małolepszy, Andrzej Stankiewicz   2008


   1. (11) 202241, (54) Szkło Kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu, (22) 17/12/2008, (72) E. Żelazowska, J, Zawiła, E. Grochal, W. Kapera, T. Siekierska

   2. (11) 202242, (54) Bezołowiowe Szkło Kryształowe, (22) 17/12/2008, (72) E. Żelazowska, J, Zawiła, E. Grochal, W. Kapera, T. Siekierska   2007


   1. (11) 64835, (21) 117136, (22) 03/12/2007, (54) Twardościomierz, (72) Andrzej Ronduda   2004


   1. (11) 202145, (21) 365266, (22) 16/02/2004, (54) Sposób selektywnego prowadzenia eksploatacji złóż, (72) Iwona Kosk, Jan Szymański, Ryszard Kozula   2002


   1. (11) 202379, (21) 357954, (22) 23/12/2002, (54) Sposób wytwarzania szczelnego betonu, (72) Marzena Zdaniewicz, Stanisław Peukert   2001


   1. (11) 195733, (21) 346448, (22) 13/03/2001, (54) Tworzywo perlitowe, (72) Iwona Kosk   1999


   1. (11) 194541, (21) 336462, (22) 08/11/1999, (54) Sposób wytwarzania krystobalitu, (72) Iwona Kosk   Stosowane w powyższym zestawieniu dwucyfrowe liczby w nawiasach są cyfrowymi kodami identyfikacyjnymi według normy WIPO ST. 9 (powszechnie stosowanej przez urzędy patentowe), które poprzedzają informacje o wynalazkach:


   (11) - numer udzielonego patentu
   (21) - numer zgłoszenia wynalazku
   (22) - data zgłoszenia wynalazku
   (45) - ogłoszenie o udzieleniu patentu
   (54) - tytuł wynalazku
   (72) - nazwisko i imię twórcy wynalazku

 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...